XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Економіка підприємства


Автор:
Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Хлевицька Т.Б., Голобородько А.Ю., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
23.36 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи економіки підприємства. Значну увагу приділено вивченню питань формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
Гусєва О.Ю., С.В. Легомінова, Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б., Голобородько А.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
18.27 Мб
Тип документу:
Книга
Компедіум з дисципліни Економіка підприємствапризначений для студентів денної і заочної форм навчання відповідно до освітньо-професійної(освітньо-наукової) програми підготовки ОКР Бакалавр, спеціальності (спеціалізації): 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність, а також викладачів, видання друге доповнене, перероблене.
Автор:
І.В. Гой, П.Т. Смелянська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.15 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правових форм підприємництва. Перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести та практичні завдання. Для студентів економічних спеціальностей, вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та підприємців-початківців.
Автор:
О.Л.Ануфрієва, Т.Г.Пальчевська, Г.М.Лагоцька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.09 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складники підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання. Особливу увагу звернено на аналіз ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхи їх уникнення. Викладено механізм створення бізнес-плану, подано основи менеджменту та маркетингу підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції. Посібник розрахований на учнів/студентів професійних навчальних закладів і допоможе підприємцям та початківцям оволодіти таємницями сучасного підприємництва й відшукати свій шлях до успіху.
Автор:
Гусєва О.Ю., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 319