XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Конкурентоспроможність підприємства


Автор:
Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.77 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розроблений для методичного забезпечення навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства», містить низку ситуаційних завдань, термінологічний словник, список рекомендованої літератури.
Автор:
Виноградова О.В., Писар Н.Б., Совершенна І.О., Іртлач М.О., Снітко А.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
623 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» складено відповідно до навчального плану, профілю освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Методичні рекомендації включають в себе загальні вказівки щодо написання курсових робіт з дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»: мету та завдання до виконання курсової роботи; вимоги до оформлення курсової роботи; вимоги до доброчесності виконання роботи; приклади складання плану курсової роботи; порядок захисту курсової роботи та критерії її оцінювання.
Автор:
Е.І. Цибульська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.45 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання. За змістом навчальний посібник відповідає програмі начальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів вищих навчальних закладів України. Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та маркетологами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи управління конкурентоспроможністю підприємства та перевести їх у формалізовану модель процесу управління власним бізнесом.
Автор:
Р.Л. Лупак, Т.Г. Васильців
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.72 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, враховуючи інституційні чинники конкуренції та державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства. Висвітлено аспекти програмного моделювання та реалізації соціально відповідальної політики підвищення конкурентоспроможності підприємства. Для студентів вищих навчальних закладів освіти, спеціалістів, що працюють маркетологамита менеджерами на підприємствах, фахівців органів місцевого самоврядування, які здійснюють моніторинг та регулювання конкурентних відносин між підприємствами.
Автор:
В.М. ГРАНАТУРОВ, І.В. ЛИТОВЧЕНКО, І. А. КОРАБЛІНОВА
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.55 Мб
Тип документу:
Посібник
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій. Розглянуто особливості форм прояву конкуренції на телекомунікаційному ринку України. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій. Значну увагу приділено питанням визначення факторів та критеріїв, які впливають на рівень конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, методам оцінки рівня конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, особливостям розробки та реалізації стратегій та програм його підвищення. Для студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів, які здійснюють підготовку фахівців для галузі зв'язку. Посібник може бути корисним також управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб операторів телекомунікацій, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей.
Автор:
За ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
871 Кб
Тип документу:
Посібник
У третьому, переробленому та доповненому, виданні навчального посібника розглядаються зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та міжнародної конкурентоспроможності. Визначаються показники та чинники міжнародної конкурентоспроможності підприємства (організації). Центральне місце посідає розкриття особливостей стратегій міжнародної конкурентоспроможності. Належна увага приділена висвітленню проблеми конкурентоспроможності українських підприємств (організацій) на міжнародних ринках. Завершальна тема присвячена питанням конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. В посібнику вміщені індивідуальні завдання, тематика рефератів, тести, які вводяться в ЕОМ, а також список рекомендованої літератури. Призначається для студентів економічних вузів і факультетів.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 277