XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управління ІТ проектами


Автор:
Є.М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О.М. Козачко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про ме-тоди та засоби моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами, а та-кож практичні рекомендації для застосування сучасних технологій при моделю-вання бізнес-процесів та управлінні ІТ-проектами різної складності. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок. Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальностями 126– «Інформаційні системи та технології», 124 - «Системний аналіз», наступ-них дисциплін: Організація та управління ІТ проектами, Автоматизація бізнес-процесів, Управління ІТ-проектами, Моделювання бізнес-процесів та управлін-ня ІТ-проектами.
Автор:
Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.49 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику систематизовано знання в предметній сфері управління проектами, наведені принципи, методи й інструменти проектування, а також розглянуті питання планування, контролю, організації, мотивації й координації в рамках проекту. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Управління проектами». Матеріал посібника спрямований на підготовку магістрів, які одночасно були б фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями. Для науковців, керівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
О.М. Филипенко, Т.С. Колєснік
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.77 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник «Управління проектами» розраховано на студентів економічних спеціальностей. Матеріал посібника спрямовано на активізацію роботи студентів під час лекцій і самостійного опрацювання лекційного матеріалу, підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів, систематизацію знань і формування в студентів цілісного уявлення про предмет курсу. Навчальний посібник є інструментом вивчення дисципліни «Управління проектами», формування у студентів системи знань із питань методології підготовки та реалізації, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 913