XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Системи підтримки прийняття рішень


Автор:
Ситник В.Ф.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.41 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуті питання створення і застосування систем підтримки прийняття рішень (СППР) як інформаційних систем нового покоління. Стисло проаналізована історія розвитку СППР, їх призначення та чинники сприяння їх поширенню. Описано ретроспективний аналіз еволюції інформаційних систем і технологій, зокрема, роль інформації як ресурсу, віртуальний офіс і віртуальні організації. Викладені організаційно-технологічні засади прийняття рішень і необхідність їх комп’ютерної підтримки. Подано розгорнутий аналіз розвитку та застосування СППР, описано найвідоміші СППР. Обґрунтована структура СППР та її базові компоненти: користувацький інтерфейс, база даних і система керування базою даних, база моделей і системи керування базою моделей, управління поштою (повідомленнями). Подана класифікація (таксономія) СППР, докладно розглянута група орієнтованих на моделі СППР. Описані стратегії оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень та «школи» СППР. Розглянуті питання створення, впровадження та оцінювання СППР. Розкрита сутність орієнтованих на знання СППР та показана роль у них засобів штучного інтелекту, зокрема нейромереж, генетичних алгоритмів, програмних агентів. Значна увага приділена застосуванню сховищ даних та OLAP-систем у створенні орієнтованих на дані СППР. Розглянуті групові СППР, зокрема, описані всесвітньо відомі системи Lotus Notes та GroupSystems. Докладно описані виконавчі інформаційні системи як особливий тип СППР, призначених для керівників вищого рангу.
Автор:
Нестеренко О.В., Савенков О.І., Фаловський О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Цeй нaвчaльний пoci6ник мicтить cиcтeмaтизoвaнe виклaдeння нaвчaльнoï диcциплiни «Iнтeлeктyaльнi cиcтeми пiдтpимки пpийняття piшeнь» для cтyдeнтiв, щo нaвчaютьcя нa 6aкaлaвpcькиx пpoгpaмax зa cпeцiaльнicтю «Koмп'ютepнi нayки тa iнфopмaцiйнi тexнoлoгiï», мaгicтepcькиx пpoгpaмax зa cпeцiaльнocтями «Cиcтeмний aнaлiз» тa «Cиcтeми i мeтoди пpийняття piшeнь». Kpiм тoгo, нaвчaльний пoci6ник мoжe викopиcтoвyвaтиcь cтyдeнтaми BHЗ, щo вивчaють диcциплiни з eкoнoмiки, 6iзнecy, yпpaвлiння тa aдмiнicтpyвaння. Iнтeлeктyaльнi cиcтeми пiдтpимки пpийняття piшeнь, з ypaxyвaнням cyчacниx тeндeнцiй вдocкoнaлeння yпpaвлiння пiдпpиємcтвaми тa мoжливocтeй iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй, є пepcпeктивним нaпpямoм aвтoмaтизaцiï yпpaвлiнcькoï пpaцi. У пoci6никy виклaдeнo ocнoвнi вiдoмocтi пpo iнфopмaцiйнi чинники пpoцecy пpийняття piшeнь, ocнoвнi eтaпи пo6yдoви ICППP, зacтocyвaння мoдeлeй, зaco6iв штyчнoгo iнтeлeктy, a тaкoж щoдo oco6ливocтeй apxiтeктypи тaкoгo poдy cиcтeм, oci6нo з ypaxyвaнням вe6-тexнoлoгiй тa xмapниx o6чиcлeнь, opгaнiзaцiï дaниx тa знaнь, iнтepфeйcy кopиcтyвaчa. Poзглянyтo тaкoж питaння щoдo пpoцecy poзpo6ки ICППP тa нaвeдeнo oгляд дeякиx CППP, щo пpoпoнyютьcя нa pинкy. Kpiм cтyдeнтiв тa виклaдaчiв цe видaння мoжe 6yти кopиcним й для кepiвникiв i фaxiвцiв фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï cфepи, дepжaвниx cлyж6oвцiв, a тaкoж для нayкoвцiв, якиx цiкaвлять пpo6лeми iнтeлeктyaлiзaцiï iнфopмaцiйниx cиcтeм.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 859