XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Програмування С++


Автор:
Уклад.: О.О. Ларін, М.І. Шаповалова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Технологія програмування» для студентів всіх рівнів та форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 113 «Прикладна математика».
Автор:
С.С. Жуковський, Т.А. Вакалюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник призначений для використання студентами під керівництвом викладача на лекціях, практичних та лабораторних заняттях. Посібник містить лекційний курс та лабораторний практикум із об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++. Може бути корисним студентам денної та заочної форми навчання для вивчення дисципліни «Програмування С++».
Автор:
S. Chacon, B. Straub
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.5 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник призначений для користувачів системи керування версіями git. Посібник містить основні відомості про систему керування версіями git та роботу з нею. Може бути корисним студентам денної та заочної форми навчання, які виконують свої проекти з використанням системи керування версіями git на дисциплінах «Програмування» (будь-якою мовою), «Основи інформаційних технологій» та «Системи керування версіями та їх застосування».
Автор:
О.Г. Трофименко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
11.12 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об‟єктно-орієнтованого підходу C++ Builder. Розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з покажчиками, засоби динамічного керування пам‟яттю тощо. Значну увагу приділено опрацюванню динамічних структур даних, програмуванню списків, дерев, автоматів. Окремий розділ присвячено засобам об‟єктно-орієнтованого програмування. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Начальний посібник підготовлено до видання на кафедрі “Інформаційні технології” в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Призначено для студентів технічних вузів і може бути корисною для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.
Автор:
Б.В. Керниган, Д.М. Ричи
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Книга
Язык C является универсальным языком программирования. Он тесно связан с операционной системой UNIX, так как был развит на этой системе и так как UNIX и ее программное обеспечение написано на C. Сам язык, однако, не связан с какой-либо одной операционной системой или машиной; и хотя его называют языком системного программирования, так как он удобен для написания операционных систем, он с равным успехом использовался при написании больших вычислительных программ, программ для обработки текстов и баз данных. Язык C — это язык относительно низкого уровня. В такой характеристике нет ничего оскорбительного; это просто означает, что C имеет дело с объектами того же вида, что и большинство ЭВМ, а именно, с символами, числами и адресами. Они могут объединяться и пересылаться посредством обычных арифметических и логических операций, осуществляемых реальными ЭВМ.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 354