XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управлінський аналіз діяльності підприємства


Автор:
М.В. Ноняк, І.М. Крейдич, О.Є. Гудзь, Н.С. Прокопенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління організаційним розвитком підприємств, зокрема розкрито сутнісні атрибути управління організаційним розвитком підприємств, встановлено особливості механізму управління організаційним розвитком підприємств й опрацьовано методичні підходи до формування системи показників результативності управління організаційним розвитком підприємств, розроблено концепт щодо побудови організаційного дизайну підприємства на основі інформаційно-комунікаційних технологій, досліджено сучасний стан та тенденції організаційного розвитку на прикладі телекомунікаційних підприємств, здійснено характеристику субсистем організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств й оцінено управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств, обґрунтовано науковий базис формування портфеля стратегій організаційного розвитку підприємств, розроблено методичний інструментарій до впровадження організаційних інновацій підприємств та запропоновано концептуальні засади формування організаційної культури в підприємствах, розглянуто креативність як основу успішного організаційного розвитку підприємства, окреслено креативний менеджмент у контурі організаційного розвитку підприємства, умотивовано використання державно-приватного партнерства як інструменту організаційного розвитку підприємства та опрацьовано можливість активізації організаційного розвитку підприємства на основі мережевого підходу, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління організаційним розвитком підприємств.
Автор:
І.В. Сіменко, Т.Д. Косової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.41 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств, в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів. Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.
Автор:
Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. В основі посібника – курс лекцій з дисципліни, а також результати апробації міждисциплінарного тренінгу з управлінського та стратегічного аналізу, який автори розробили для магістрантів спеціальності «Облік і аудит». Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, бухгалтерського обліку і менеджменту.
Автор:
В. М. Гранатуров, І.В. Литовченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
179 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичної роботи з курсу Економічний ризик та методи його вимірювання.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 242