XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управління підприємствами та корпораціями в галузі ТК


Автор:
О. Є. Гудзь, А. А. Захаржевська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.03 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
О. Є. Гудзь, А. А. Захаржевська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
З.І. Галушка, А.А. Антохов, В.М. Запухляк, Б.Д. Сторощук, Ю.О. Терлецька, Т.Р. Заволічна, І.Я. Кузьмук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.63 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник складається з таких частин: «Публічне адміністрування», «Менеджмент організацій», «Управління проєктами», «Управління якістю», «Управління змінами». Мета підручника – формування в майбутніх фахівців комплексної системи знань і вмінь, що забезпечать високу ефективність їхньої професійної діяльності. Для студентів, викладачів, працівників підприємств різних форм власності та всіх бажаючих оволодіти концептуальними знаннями у сфері менеджменту.
Автор:
О. Є. Гудзь, С. В. Сазонова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.06 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, зокрема розглянута економічна сутність складові та особливості організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, критерії та система показників його оцінки, визначено умови та особливості зовнішнього середовища функціонування телекомунікаційних підприємств при наданні загальнодоступних послуг, виявлено тенденції надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, здійснено діагностику організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, удосконалено напрями гармонізації формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, запропоновано інструменти модернізації державного регулювання надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, обґрунтовано модель реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з використанням державно-приватного партнерства. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями теоретико-методологічними й практичними аспектами формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами.
Автор:
Л.Є. Довгань, І.П Малик, Г.А.Мохонько, М.В. Шкробот
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.12 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику систематизовано знання в предметній сфері менеджменту організацій, наведені принципи, методи й інструменти антикризового управління, а також розглянуті питання системної моделі управління, конкурентної політики організації, управління ефективністю та ризикозахищеністю підприємства, діагностика управління організацією. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Менеджмент організацій». Матеріал підручника спрямований на підготовку магістрів, які одночасно були б фахівцями-професіоналами і нестандартно мислячими, творчими особистостями. Для науковців, керівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
О.О. Гуторова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.19 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги здобувачам вищих навчальних закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу «Менеджмент організації». Він надає можливість ґрунтовно підготуватися до семінарських та практичних занять, опанування навчального матеріалу, здійснювати самоконтроль своїх знань. Розраховано на здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 073 «Менеджмент», а також для широкого кола фахівців, яких цікавлять питання у сфері управління організаціями.
Автор:
Т.В. Назарчук, О.М. Косіюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.58 Мб
Тип документу:
Посібник
На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.
Автор:
Glen Arnold
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
7.95 Мб
Тип документу:
Книга
This book aims to help you understand and apply the essentials of corporate finance with speed and confidence. This topic touches various aspects of your business: from deciding which capital expenditure projects are worthy of backing for tomorrow, to the immediate and daily challenge of managing business units for shareholder value.
Автор:
Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.09 Мб
Тип документу:
Підручник
Цей підручник – чергове видання, підготовлене відповідно до типової програми дисципліни «Менеджмент організацій», затвердженої науково- методичною комісією з менеджменту Міністерства освіти і науки України. В ньому розкрито нові теми з «Організаційного інжинірингу» та «Організаційного дизайну». Це видання поновлене з урахуванням сучасних тенденцій. Читач зможе отримати загальне уявлення про принципи і концепції сучасного менеджменту, а також закріпити свої знання, виконуючи контрольні завдання, запитання та тести. Книга розрахована на студентів і викладачів менеджменту, на практикуючих менеджерів і читачів, яких цікавлять питання управління в сучасному середовищі.
Автор:
І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.92 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах. Наведено підходи та технології по управлінню змінами на підприємстві в сучасних економічних умовах. В книзі приводиться поняття організаційного механізму менеджменту організацій, розкрито питання організаційного розвитку підприємства та готовності до змін. Запропоновано класифікацію змін, методи та правила впровадження організаційних змін, етапи подолання опору змінам на підприємствах та в організаціях. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 6 454