XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управління конкурентоспроможністю


Автор:
Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.77 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розроблений для методичного забезпечення навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства», містить низку ситуаційних завдань, термінологічний словник, список рекомендованої літератури.
Автор:
Виноградова О.В., Писар Н.Б., Совершенна І.О., Іртлач М.О., Снітко А.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
623 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» складено відповідно до навчального плану, профілю освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг». Методичні рекомендації включають в себе загальні вказівки щодо написання курсових робіт з дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства»: мету та завдання до виконання курсової роботи; вимоги до оформлення курсової роботи; вимоги до доброчесності виконання роботи; приклади складання плану курсової роботи; порядок захисту курсової роботи та критерії її оцінювання.
Автор:
І.А. Дмитрієв, І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.74 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. За змістом навчальний посібник відповідає програмі начальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. В посібнику розкрито основи розвитку конкурентних відносин, охарактеризовано методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і забезпечення конкурентних переваг в системі управління конкурентоспроможністю підприємства. Посібник стане в нагоді магістрам, аспірантам й викладачами вищих навчальних закладів, управлінському персоналу та менеджерам підприємств, які прагнуть освоїти основи управління конкурентоспроможністю підприємства.
Автор:
Л.М. Романюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Посібник
ПОСІБНИК до вивчення навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» 8.03050401 (усіх форм навчання).
Автор:
О.Є. Гудзь, Т.М. Халімон
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.17 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств за кризових дисбалансів економічного простору, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління конкурентоспроможністю та конкурентними перевагами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо конкурентної політики та конкурентної поведінки телекомунікаційних підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів конкурентного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень щодо вибору конкурентних стратегій, що забезпечують зростання конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 325