XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управління капіталом


Автор:
Н. С. Прокопенко, О. Є. Гудзь, О. Г. Харковина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.81 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку інтелектуального капіталу, зокрема розглянута сутність та змістові характеристики інтелектуального капіталу, визначено методи оцінки ефективності інтелектуального капіталу, виявлено характеристики фінансових механізмів розвитку інтелектуального капіталу, здійснено оцінку чинників, що впливають на розвиток інтелектуального капіталу підприємств, визначено роль інтелектуальної власності в системі розвитку інтелектуального капіталу, оцінено фінансове регулювання розвитку інтелектуального капіталу, розроблено концептуальні засади удосконалення фінансового регулювання інтелектуального капіталу в Україні, здійснено адаптацію зарубіжного досвіду фінансового регулювання інтелектуального капіталу у вітчизняну практику, запропоновано моделі фінансового регулювання розвитку інтелектуального капіталу, розглянуто менеджмент ідей у контексті управління інтелектуальним капіталом підприємств, обґрунтовано стратегічний набір розвитку інтелектуального капіталу, удосконалено інформаційно-аналітичну підтримку розвитку інтелектуального капіталу підприємств. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами розвитку інтелектуального капіталу в Україні.
Автор:
Н.С. Прокопенко, О.Є. Гудзь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
17.32 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо формування, управління та розвитку інтелектуального капіталу, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління інноваційними процесами, фінансових регуляторів, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо інтелектуалізації підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та напрямів розвитку інтелектуального капіталу, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами розвитку інтелектуального капіталу в Україні.
Автор:
Program Curriculum
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
10.99 Мб
Тип документу:
Книга
This exciting and rewarding program of study reflects your desire to become a serious investment professional. You are embarking on a program noted for its high ethical standards and the breadth of knowledge, skills, and abilities it develops. Your commitment to the CFA Program should be educationally and professionally rewarding. The credential you seek is respected around the world as a mark of accomplishment and dedication. Each level of the program represents a distinct achievement in professional development. Successful completion of the program is rewarded with membership in a prestigious global community of investment professionals. CFA charterholders are dedicated to life-long learning and maintaining currency with the ever-changing dynamics of a challenging profession. The CFA Program represents the first step toward a career-long commitment to professional education.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 936