XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Управління бізнес-процесами в ТК


Автор:
О. Є. Гудзь, С. В. Сазонова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.06 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, зокрема розглянута економічна сутність складові та особливості організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, критерії та система показників його оцінки, визначено умови та особливості зовнішнього середовища функціонування телекомунікаційних підприємств при наданні загальнодоступних послуг, виявлено тенденції надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, здійснено діагностику організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, удосконалено напрями гармонізації формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, запропоновано інструменти модернізації державного регулювання надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, обґрунтовано модель реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з використанням державно-приватного партнерства. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями теоретико-методологічними й практичними аспектами формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами.
Автор:
О.Є. Гудзь, С.В. Сазонова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.7 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти управління й формування організаційно-економічного механізму та його реалізації щодо надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері на основі державно-приватного партнерства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління соціально-економічними й технологічними процесами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо розвитку телекомунікаційних підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів технологічного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності телекомунікаційних підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями управління наданням загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері.
Автор:
Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.88 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуто методологічні та методичні питання управління процесно-орієнтованим підприємством в умовах застосування процесного підходу. Розроблено моделі наскрізних бізнес-процесів промислового підприємства для етапів наскрізного бізнес-процесу. Запропоновано дескриптивні моделі бізнес-процесів для розрахунку доданої вартості. Проведено імітаційне моделювання із застосуванням IBM WEBSPHERE BUSINESS MODELER. Розроблено засади побудови аналітичної системи для визначення інноваційних бізнес-процесів організації.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 5 763