XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Менеджмент


Автор:
Н.С. Іванова, Н.С. Приймак, І.А. Карабаза, І.В. Шаповалова, Ю.Б. Лижник; ред. Н.С. Іванова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.61 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та методичні засади таких елементів сучасного менеджменту як базові аспекти менеджменту, управління персоналом, управління інноваціями, управління проєктами та брендменеджмент. До кожної теми наведені контрольні питання, тестові завдання, ситуація для обговорення та задачі.
Автор:
Н.С. Краснокутська, О.М. Нащекіна, О.В. Замула та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.33 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто питання розвитку та сучасного стану менеджменту як практичної діяльності та наукового напряму. Визначено основні поняття та підходи в теорії організації, розкрито ключові елементи її культури. Особливу увагу приділено еволюції та основним функціям менеджменту, питанням влади та лидерства, самоменеджменту та управління часом. Розглянуто основні завдання та елементи управління результативністю організації, а також підходи до побудови систем її стратегічного вимірювання. Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також широкого кола практикуючих фахівців у сфері управління.
Автор:
С.І. Страпчук, О.П. Миколенко, І.А. Попова, В.В. Пустова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.81 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник охоплює широке коло питань з управління організацією, висвітлює теоретичні положення і практичні рекомендації щодо планування, організації, мотивації та контролю діяльності. Проблемно-орієнтований підхід до навчання, який покладено в основу посібника, дозволяє оволодіти ґрунтовними знаннями з менеджменту, розширює знання з операційної діяльності, стратегічного управління, оцінювання та мотивації персоналу, створення формування відповідної організаційної культури та мережі комунікацій, які відповідають організаційній структурі та сприяють ефективним управлінським рішенням. Навчальний посібник може бути корисним не тільки здобувачам вищої освіти, а й керівникам організацій, підприємцям та викладачам.
Автор:
Маковецька І.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.83 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Конспект лекцій містить стислий виклад матеріалу, необхідного для засвоєння у рамках дисципліни «Менеджмент». У конспекті лекцій розглянуто сутність менеджменту та його місце в системі управління, ролі менеджерів і управлінців, еволюцію менеджменту, школи управління. Досліджено норми управління організаціями (закони, закономірності та принципи менеджменту). Розглянуто види організацій як об’єктів управління, процес менеджменту та його основні етапи. Досліджено сутність, особливості та класифікацію функцій менеджменту, сутність та особливості формування методів менеджменту, трансформацію їх в управлінські рішення та методи оптимізації управлінських рішень. Розглянуто місце керівництва в процесі менеджменту та чимала увага приділена формам влади та стилям керівництва, проблеми відповідальності та управлінської етики, організаційні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо.
Автор:
Л.В. Лазоренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Шкільняк М.М, Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків І.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх економічних спеціальностей ВНЗ. У навчальному посібнику розглянуто сучасні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає комплексну ефективність організацій, їх здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Посібник рекомендується студентам, науковцям, менеджерам і всім, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.
Автор:
За заг. ред. І.Б. Швець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.28 Мб
Тип документу:
Книга
Досліджено особливості сучасної соціально-трудової сфери. Виявлено проблеми взаємодії суб’єктів державного та регіонального регулювання ринку праці в Україні. Оцінено неформальний сектор ринку праці в Україні на засадах його сегментації. Визначено перспективи подальшого розвитку соціального страхування. Удосконалено технології управління персоналом в контексті забезпечення надійності працівників. Інтегровано технології управління знаннями з технологіями управління персоналом. Доведено, що знання є компонентом людського капіталу. Обгрунтовано роль персоналу в формуванні економічної захищеності підприємства. Сформовано якісні компетенції персоналу та проведено їх оцінку. Розроблено систему показників оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства та проведено оцінку ефективності системи управління персоналом торговельного підприємства. Монографія підготовлена за матеріалами науково-практичної конференції «HRменеджмент: проблеми, стратегії та перспективи» в рамках I Міжнародного наукового форуму «Нова економіка» (м. Ялта, 2013 р.). Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей та практиків з управління персоналом.
Автор:
А.В. Шегда
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Кравченко В.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Автор:
В.О. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 3 215