XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Інноваційний менеджмент


Автор:
М.І. Копитко, Н.В. Блага
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Посібник
Подано основні матеріали для вивчення дисципліни «Управління інноваціями та інвестиціями». За допомогою схем і таблиць розкрито теоретичні засади механізму управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві. Для здобувачів і викладачів закладів вищої освіти економічних спеціальностей, наукових та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у сфері управління інноваційною та інвестиційною діяльністю, а також читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваціями та інвестиціями.
Автор:
О.Є. Гудзь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.29 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
О.Є. Гудзь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Книга
В понятійно-термінологічному словнику з інноватики розкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знань у царині інноватики, механізмів та інструментарію прийняття рішень у інноваційних сферах на мікро – та макроекономічному рівнях, формуванню навичок роботи із впровадження та освоєння інновацій, процедурою захисту авторських прав, інтелектуальної власності, розумінню особливостей управління та аналізу інноваційних процесів, пошуку ефективних управлінських та інвестиційних рішень щодо венчурного бізнесу, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактики щодо розрахунків ринкової вартості нововведень тощо. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями інноватики.
Автор:
Ю. Г. Левченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
У курсі лекцій висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності та інновацій, типи і складові інноваційної політики та інноваційної стратегії підприємства, джерела та методи пошуку інноваційних ідей. Розглянуто систему управління інноваціями, сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства, форми та джерела фінансування, напрями державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності та інновацій. Курс лекцій містить практикум, комплексні тести, короткий термінологічний словник.
Автор:
Ілляшенко С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.02 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 7 390