XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Документознавство


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.6 Мб
Тип документу:
Книга
У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях), представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньою програмою «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво.
Автор:
І.В. Царьова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал із дисципліни «Юридичне документознавство», який має на меті допомогти здобувачам вищої освіти навчитися правильно складати службові документи праводілової сфери. Увагу приділено сучасним вимогам до складання довідково-інформаційних, організаційно-розпорядчих, дипломатичних документів. Розглянуто також специфіку ділового листування й питання щодо організації роботи з документами в сучасних службах діловодства.
Автор:
К.В. Кислюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
614 Кб
Тип документу:
Книга
Видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Видання знайомить із сучасними підходами щодо визначення теоретичних засад і генезисом управлінського документознавства, категорійно-понятійним апаратом, зокрема сутністю управлінського документа, систем управлінської документації; сучасними системами класифікації управлінських документів; напрямами уніфікації і стандартизації управлінської документації тощо. Також предметом вивчення є наукові уявлення про види, структуру інформаційних організацій, основні форми їх діяльності, документальне забезпечення, способи управління ними, підготовку та розповсюдження інформаційних продуктів, що найбільш користувалися попитом. Вивчення курсу дозволить студентам оволодіти належними практичними навичками й уміннями зі створення найпоширеніших видів організаційно-розпорядчої, організаційно-правової, довідково-інформаційної документації, а також документування електронних документів.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
59.32 Мб
Тип документу:
Книга
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 747