XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Спічрайтинг та риторика


Автор:
Т.М. Сидоренко, К.І. Климова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спічрайтинг та риторика» поглиблює знання про становлення риторики як науки, закони риторики, особливості написання текстів публічних виступів, роль оратора та аудиторії під час проголошення виступу. У посібнику розкрито значення й функції спічрайтерів під час публічних комунікацій. Конспект лекцій розрахований на студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Спічрайтинг та риторика».
Автор:
Н.В. Середа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить цікаві практичні завдання для формування навичок написання текстів публічних промов. Для студентів і всіх, хто цікавиться риторикою та спічрайтингом.
Автор:
Т.К. Ісаєнко, А.В. Лисенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.49 Мб
Тип документу:
Книга
Пропоноване видання містить тематику лекційних та практичних занять з дисципліни, що складаються з теоретичного й практичного блоків. Методичні та практичні рекомендації допоможуть оволодіти підготовкою ораторського твору, вдосконаленням його структури, логічних та емоційних засад і забезпечать якісне виголошення перед публікою. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм навчання.
Автор:
М.Д. Прищак, О.Й. Лесько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.48 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію ділових прийомів, питання аналізу та вирішення конфліктів в організації. Визначено чинники формування корпоративної культури та іміджу в діловій сфері. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.
Автор:
За ред. М.П. Требіна, Г.П. Клімової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
309 Кб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка має дати основи знань з підготовки та виголошення переконливої промови, сприяти формуванню вмінь і навичок публічних виступів. Значну увагу приділено юридичному красномовству. Для студентів, аспірантів, викладачів, правників та всіх, хто цікавиться проблемами красномовства, прагне отримати необхідні знання з ораторського мистецтва.
Автор:
Л.В. Прокопчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.58 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник побудований відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Риторика». У ньому відповідно до двох виокремлених змістових модулів подано матеріали лекцій, плани підготовки до практичних занять, запитання й завдання для самоконтролю та взаємоконтролю, різні за складністю тести, перелік питань і завдань для самостійної роботи, виконання яких допоможе студентам осягнути курс риторики, оволодіти технологією публічного виступу. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто бажає опанувати мистецтво красномовства.
Автор:
І.М. Плотницька, О.П. Левченко, З.Ф. Кудрявцева та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
986 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику висвітлено основи ораторського мистецтва, необхідні майбутнім державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для ефективного виконання службових обов’язків.
Автор:
Ю.І. Палеха
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.8 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розкриваються актуальні з огляду на сучасну ситуацію етичні проблеми бізнесу та управління, серед яких етика і соціальна відповідальність, адміністративна етика, взаємостосунки представників держави і підприємництва, питання підготовки та проведення ділових зустрічей, включаючи ділову атрибутику, а також структуру та техніку ділового спілкування, його практику та шляхи досягнення взаєморозуміння, основні моменти організації ділових прийомів тощо. Окремий розділ посібника присвячено етиці ділових відносин з партнерами, котрі мешкають за територією України, та їх врегулюванню. Посібник розрахований для використання представниками ділового світу, спеціалістами і керівниками організацій та установ, працівниками кадрових і соціально-психологічних служб, міністерств, відомств, корпорацій та окремих фірм, викладачами і студентами вищих навчальних закладів, бізнесменам-початківцям та всіма, хто хоче завжди почувати себе на належному рівні, любить подорожувати й знати особливості ділових стосунків.
Автор:
За ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.8 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007— 344 с. ISBN 978-966-364-476-9
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 738