XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Патентознавство


Автор:
Н. Дубовик, К. Климова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
24.61 Мб
Тип документу:
Книга
«Патентознавство та авторське право» як навчальна дисципліна сприяє формуванню системних знань про організаційні засади та правове регулювання сфери інтелектуальної власності, забезпечує засвоєння знань щодо створення об’єктів промислової власності, охорони та захисту прав інтелектуальної власності, а також вироблення практичних навичок, раціональних підходів у питаннях набуття прав інтелектуальної власності (патентування та реєстрація авторських прав), укладання ліцензій, договорів передачі авторських прав на об᾽єкти інтелектуальної власності. Теоретична проблематика дисципліни охоплює важливі напрями студіювань, зокрема, генези та розвитку інтелектуальної власності, її термінології, тенденцій правового регулювання сфери інтелектуальної власності, специфіки національної та міжнародної систем охорони інтелектуальної власності, класифікації об᾽єктів промислової власності, сутності патентних досліджень. На формування високого професійного рівня майбутніх спеціалістів у сфері створення об᾽єктів права інтелектуальної власності (у тому числі авторського права), добре обізнаних з вітчизняною та міжнародною системами захисту прав суб᾽єктів на результати своєї творчої діяльності, засвоєння знань загального та спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності орієнтовані семінарські заняття. Підготовка до семінарських занять передбачає активну участь студентів в опрацюванні джерел та наукової літератури, дозволяє їм поглибити наукові методики досліджень, удосконалювати методологію наукового пізнання та глибокого аналізу інформації з досліджуваних тем.
Автор:
Г.О.Орендарчук, С.М.Петькун, Л.Г. Стороженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.36 Мб
Тип документу:
Книга
У навчально-методичному комплексі з навчальної дисципліни «Патентознавство» висвітлені основні питання про об’єкти інтелектуальної власності в галузі науки і техніки, основи створення, правової охорони, захисту і комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності, а також оформлення документації з отримання прав на об’єкти інтелектуальної власності. Видання також містить плани і завдання практичних занять, індивідуальні завдання, тематику та методику написання реферативних робіт та перелік питань до підсумкового контролю.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 155