XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Логіка


Автор:
Дубовик Н.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
21 Кб
Тип документу:
Книга
Робоча програма з дисципліни «Логіка» для студентів за напрямом підготовки 0301 Соціологія, спеціальністю 6.030101Соціологія
Автор:
ред. Бурега В.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.17 Мб
Тип документу:
Книга
Книга є навчально-методичним посібником, орієнтованим на програму викладання дисципліни “Логіка” у вузах, зокрема у Донецькому державному університеті управління. Вона також може бути використана у гімназіях, ліцеях і коледжах, в яких ця наукова дисципліна викладається факультативно. Специфіка компонування посібника пояснюється прагненням дотримуватися міждисциплінарного принципу вітчизняної освіти, а також спеціалізацією профілю ДонДУУ.
Автор:
Проценко М.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.29 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Метою видання є засвоєння студентами основних теоретичних положень логіки і широке використання основних законів і прийомів логічного мислення в професійній діяльності. Посібник містить типову навчальну програму курсу “Логіка”, комплекс навчально-методичного забез- печення до кожної теми курсу (плани занять і методичні рекомендації щодо їх підготовки, список основної та додаткової літератури, короткий термінологічний словник, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, доповідей і повідомлень, контрольні питання, тестові завдання), додатковий матеріал (питання для підготовки студентів до іспиту, варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання). Призначений для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання.
Автор:
Хоменко І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.23 Мб
Тип документу:
Книга
Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для вищих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу. Крім того, для тих, хто хоче вдосконалити свої знання, кожний розділ завершує рубрика «Творчі завдання». Для полегшення опрацювання навчального матеріалу з логіки підручник містить алгоритми розв’язання завдань з прикладами та відповідями. Для підсумкової перевірки знань читачі можуть скористатися розділами «Тести» та «Логіка в тестах і завданнях». Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів. Він може стати у пригоді всім, хто цікавиться логікою.
Автор:
Конверський А. Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.05 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник складається із двох книг: «Традиційна логіка» і «Сучасна логіка». У першій книзі «Традиційна логіка» у систематизованому, дидактично витриманому стилі розкривається метод логіки, аналізуються основні форми і закони мислення.Значна увага приділяється логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння побудови формалізованої логічної мови, а також забезпечує емпіричну основу для опису висновків і доведень у межах спеціальних формалізованих мов.У другій книзі «Сучасна логіка» розглядаються передумови виникнення сучасної логіки, обгрунтовується поділ класичної логіки на логіку висловлювань і логіку предикатів, здійснюється типологія і аналіз формально-логічних теорій у межах логіки висловлювань і логіки предикатів. Ця книга містить також досить ретельний опис витоків некласичної логіки, аналіз канонічних систем багатозначної логіки. На підставі логікоGфілософського аналізу в ній характеризуються підрозділи системи модальної логіки. Запропонований підручник сприятиме прищепленню елементів культури мислення, а також підвищенню інтересу до сучасної логічної науки. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Сластенко Є.Ф., Суходуб Т.Д., Ягодзінський С.М., Воронін М.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
577 Кб
Тип документу:
Книга
Містить короткі теоретичні відомості з курсу Логіка, плани семінарських занять, питання для самоконтролю, тестові завдання, список літератури до кожної з тем. До практикуму включено витяги з творів видатних філософів, логіків, математиків.
Автор:
Сластенко Є.Ф., Ягодзінський С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.8 Мб
Тип документу:
Книга
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 3 632