Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Технологічна практика


Автор:
Апарова Оксана Володимирівна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
503 Кб
Тип документу:
Книга
Робоча програма з дисципліни Маркетинг телекомунікаційних послуг длястудентів за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент”.
Автор:
О.Г. Трофименко, Л.М. Буката, Ю.Г. Леонов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.52 Мб
Тип документу:
Книга
Даний методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади створювання програмних проектів засобами С++ Builder задля розв’язування задач лінійної, розґалуженої та циклічної структур. Він призначений для студентів при підготовці до лабораторних та практичних занять з дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» в модулі 2 і містить контрольні запитання й варіанти індивідуальних завдань різних рівнів складності для виконання їх на комп’ютері.
Автор:
В. Г. Кононович, C.В. Стайкуца, Т. М. Тардаскіна, Т. М. Шинкарчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.6 Мб
Тип документу:
Книга
Представлені основні положення, поняття й визначення з проектування систем технічного захисту інформації програмно-керованих автоматичних телефонних станцій органів місцевої державної влади, їх організаційного, правового, технічного, методичного та програмно-апаратного забезпечення на етапах створення, вводу в дію та технічної експлуатації. Викладаються методи визначення витрат на інформаційну безпеку. Висвітлено методологію проектування захисту автоматизованих центрів обробки викликів та надавання державних послуг на прикладі центру обробки викликів для органів внутрішніх справ.
Автор:
Vоrоbienkо P.P., Vеrеtеnnikоvа V.P., Kuznetsova G.P.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.13 Мб
Тип документу:
Підручник
Учебник содержит много текстов для чтения и дискуссий по специальности с написанными упражнениями для повышения навыков понимания, обмена информацией, говорения и усовершенствования знаний грамматики и профессиональной лексики. Также существует много возможностей для обсуждения интересных вопросов и проблем с целью сделать языковую коммуникацию эффективной.
Автор:
Nikityuk L.A., Shulakova E.S.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
635 Кб
Тип документу:
Книга
The key positions and methodical instructions for the complex task performing on discipline «Telecommunication networks» are outlined. Applied problems of synthesis and the analysis of telecommunication networks and the requirement for their solution are formulated. The variants of individual tasks are given.
Автор:
Печерский В.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
183 Кб
Тип документу:
Книга
Вивчаються функціональна і принципiальна схеми аналогового абонентського комплекту. Приведено алгоритми роботи абонентського комплекту для вихідного і вхідного зв'язку з прикладом реалiзацiї функцій BORSCHT. Посібник призначений для студентiв, котрi вивчають дисциплiну СКЕЗ-2 в планi бакалаврської пiдготовки за напрямком „Телекомунiкацiя”.
Автор:
Ложковський А.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Книга
Викладено основні положення та методи аналізу теорії масового обслуговування в телекомунікаціях (теорії телетрафіка), на яких базуються процедури проектування телекомунікаційних систем і мереж. Розглянуто математичні моделі систем розподілу інформації з втратами, з чергою та з пріоритетами. Наведено методи дослідження цих систем в умовах ідеалізованої моделі пуассонівського потоку та реальних потоків вимог мультисервісних мереж зв’язку.
Автор:
Ложковський А. Г., Ганчев В. В., Гордієнко В. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
11.31 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник формує цілісну картину організаційно-підготовчого процесу з організації операторської діяльності, отримання дозволів на використання номерного ресурсу, продовження терміну їх використання та ін. Даний навчальний посібник буде корисним, як для студентів так і для осіб, які планують організовувати операторську діяльність, або працюють в операторах телекомунікацій.
Автор:
О.М. Кись, С.П. Траханов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
453 Кб
Тип документу:
Книга
Досліджуються сервісні пристрої контролю цифрового лінійного тракту на прикладі ЦСП ІКМ-30, які дозволяють оцінити працездатність цифрового лінійного тракту, визначити місце обриву кабелю, номер НРП із заниженим надлишковим тиском. Досліджуються сервісні пристрої контролю цифрового лінійного тракту на прикладі ЦСП ІКМ-30, які дозволяють оцінити працездатність цифрового лінійного тракту, визначити місце обриву кабелю, номер НРП із заниженим надлишковим тиском.
Автор:
V.Banket
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
656 Кб
Тип документу:
Книга
Manual contains the materials of the Module-4 discipline «Telecommunication Theory», presented in the form of lectures. Each lecture is accompanied by references, questions and tasks for students work.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 34 421
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа