XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Обчислювальна техніка та мікропроцесори


Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.38 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.
Автор:
Хіхловська І.В., Антонов О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.99 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуто основні принципи побудови й функціонування обчислювальних та мікропроцесорних систем, розглянуто їхні основні вузли, показані принципи проектування мікропроцесорних систем. Наведено приклади застосування мікропроцесорів та мікроконтролерів різних моделей у пристроях телекомунікацій. Кожен розділ супроводжується питаннями вхідного та вихідного контролю.
Автор:
Хіхловська І.В., Антонов О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник призначено для самостійної роботи студентів з дисципліни “Обчислювальна техніка та мікропроцесори”, яка викладається за модульним принципом та має два модулі: Модуль 1: Частина І Вузли обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем. Частина ІІ Програмування мікропроцесорів фірми Intel. Модуль 2: Частина І Мікропроцесорні системи на мікропроцесорах фірми Motorolaта їхнє програмування. Частина ІІ Мікропроцесорні системи на мікроконтролерах, DSPфірми Motorola та їхнє програмування. Розглянуто основні принципи побудови й функціонування обчислювальних та мікропроцесорних систем, їхні основні вузли, у тому числі мікропроцесори. На прикладах мікропроцесорів та мікроконтролерів фірм Intel та Motorolaпоказані принципи проектування мікропроцесорних систем, у тому числі для цифрового оброблення сигналів та їхнього програмування. Наведено приклади застосування мікропроцесорів та мікроконтролерів різних моделей у пристроях телекомунікацій. Кожен розділ супроводжується запитаннями вхідного та вихідного контролю.
Автор:
В.Ф. Літовкін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
189 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки складено як посібник до виконання курсової роботи з дисципліни Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Курсова робота розглядається як авнт-проект (розроблення логічної структури) мікропроцесорної системи (МПС) М6800 мінімальної конфігурації з базовим мікропроцесором МС68000 сімейства мікропроцесорів МС680Х0, які широко застосовуються в персрнальних комп'ютерах, мікроконтролерах та комунікаційних мікроконтролерах коипанії Моторола. Використано модульний принцип розроблення логічної структури МПС. Розглянено програмування периферійних пристроїв МС68230 та МС68681 на заданий режим обміную Подано варіанти завдань і вказівки до оформлення курсової роботи.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
159 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
In the methodical guide there are the structure and the programming’s modes of serial port RS-232-C. The variants of home tasks and order of the laboratory work execution are presented.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
207 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
The organisation of the storage devices is considered. Research of a read-only and random-access memories (ROM and RAM) is carried out in the laboratory work. The scheme and the description of laboratory installation, variants of tasks and order of the laboratory work execution are presented.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
148 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
The organisation of the arithmetic logic units (ALU) is considered. The most used modern structure of the ALU is chosen for laboratory research. The scheme and the description of laboratory installation, variants of tasks and order of the laboratory work execution are presented.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
169 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
The basic features of architecture and software models of INTEL microprocessors from І8086 to І80486 are gave. The methodical guide contains 20 variants of home tasks to laboratory work.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 22 757