XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління, спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління (2009)

Освіта

 • Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, історичний факультет; спеціальність «Всесвітня історія»; кваліфікація «історик, викладач історії», 1996
 • Львівський регіональний інститут Української академії державного управління при Президентові України; спеціальність «державне управління»; кваліфікація «магістр державного управління, 2002
 • Крайова Школа Адміністрації Публічней (м.Варшава, Польща), випускник Програми імені Л. Кіркланда Польсько-Американського Фонду Свободи , 2004
 • Національна академія державного управління при Президентові України, аспірантура, 2007

Досвід роботи

 • Начальник відділу суспільно-політичного аналізу та прогнозування управління з питань внутрішньої політики Чернівецької облдержадміністрації 2002-2004
 • Заступник начальника відділу управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 2009-2013
 • З 2013 року – доцент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Навчальні дисципліни:

 • «Інформаційна безпека держави»
 • «Інформаційне протиборство»
 • «Організація спеціального діловодства».
 • «Іноземна мова професійного спрямування» (Information Security Management)

Публікації:

Автор  понад 30 наукових публікацій - за напрямами «Інформаційна політика держави», «Інформаційна безпека держави», «Управління інформаційною безпекою».

Перелік наукових праць к. держ. упр. Мужанової Тетяни Михайлівни:

 1. Мужанова Т.М. Досвід Польщі в організації інформаційної підтримки державної політики європейської інтеграції. Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. пр. Харк. регіон. ін. держ.упр НАДУ, – Х., 2005. – № 2 (25). – Ч. ІІ. – С. 83–88.
 2. Мужанова Т.М. Засоби масової інформації як партнери Уряду в процесі інформаційних кампаній на тему європейської інтеграції в Польщі. Державне управління : теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2005. – № – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2005-2/
 3. Мужанова Т.М. Ефективний діалог з громадськістю : теоретична основа і методи організації. Вісник НАДУ. – 2007. – № 1. – С. 239–247.
 4. Мужанова Т.М. Європейська комунікаційна політика : “наближення ЄС до громадян”. Ефективність державного управління : Зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. НАДУ / за заг. ред. П. І. Шевчука. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 12. – С. 79–86.
 5. Мужанова Т.М. Урядові інформаційні кампанії : основні підходи до класифікації. Зб. наук. пр. НАДУ / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – Вип. 2. – С. 149–160.
 6. Мужанова Т.М. Державна політика інформування громадськості України з питань європейської інтеграції в контексті досвіду Польщі. Вісник НАДУ. – 2008. – № 1. С. 48–57.
 7. Мужанова Т.М. Роль громадських організацій у проведенні інформаційних кампаній на тему європейської інтеграції у Польщі.  Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005 р. : у 2 т. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 2. – С. 278–279.
 8. Мужанова Т.М. Характерні ознаки й особливості урядових інформаційних кампаній. Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р. : у 2 т. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 2. – С. 283–285.
 9. Мужанова Т.М. Передумови та проблеми стандартизації наукової термінології у галузі науки «Державне управління» . Державне управління : теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2008. – № 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2008-2
 10. Мужанова Т.М. Державна політика інформування громадськості у контексті стандартів європейського врядування. Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та
  український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ,
  30 трав. 2008 р. : у 3 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. - К. :
  НАДУ, 2008. - Т. 2. - С.226-228.
 11. Мужанова Т.М. Нормативно-правове забезпечення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.  Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 29 трав. 2009 р. : у 2 т. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 60-62.
 12. Мужанова Т.М. Інформаційна кампанія у сфері державного управління. нциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 295.
 13. Мужанова Т.М. Інформування громадськості у сфері державного управління.  Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 302.
 14. Мужанова Т.М. Проблеми безпеки та захисту інформації в мережі Інтернет . Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави”, ДУІКТ, березень 2014
 15. Мужанова Т.М. Забезпечення інформаційної безпеки у військовій сфері: кадровий аспект.  Матеріали семінару Національної академії МОУ, листопад 2014.
 16. Мужанова Т.М. Інтернет-цензура як загроза правам громадян у сфері інформаційної безпеки /  Т.М. Мужанова // Сучасний захист інформації. - 2015. - № 2. с.84-88.
 17. Мужанова Т.М. Особливості менеджменту персоналу у системі управління інформаційною безпекою підприємства /  Т.М. Мужанова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. - № 3. 
 18. Мужанова Т.М. Проблеми безпеки та захисту інформації в мережі Інтернет /  Т.М. Мужанова // матеріали  науково-практичної конференції “Актуальні проблеми забезпечення інформаційної  безпеки держави”, ДУТ, березень 2014.
 19. Мужанова Т.М. Забезпечення інформаційної безпеки у військовій сфері: кадровий аспект /  Т.М. Мужанова // матеріали семінару Національної академії МОУ, листопад 2014.
 20. Мужанова Т.М. Кадровий аспект забезпечення інформаційної безпеки держави /  Т.М. Мужанова // матеріали науково-технічної конференції “Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави”, ДУТ, грудень 2014.
 21. Мужанова Т.М. Управління мережею Інтернет: пошук консенсусу на міжнародному рівні /  Т.М. Мужанова // Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: матеріали першої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. - Київ : ДУТ, 2015. - С. 220-222.
 22. Мужанова Т.М. Класифікація загроз інформаційній безпеці особи в мережі Інтернет / Т.М. Мужанова // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Том ІУ «Сучасні технології інформаційної безпеки». -  Київ: ДУТ, 17-20 листопада 2015 року. - с. 124-126.
 23. Мужанова Т.М. Оцінка рівня економічної безпеки бізнесу при моніторингу підприємства /  Ю.М. Якименко, Т.М. Мужанова // Економіка. Менеджмент. Бізнес.-2015.- № 4.
 24. Мужанова Т.М. Забезпечення кібербезпеки України: проблеми та перспективи / Т.М. Мужанова // Проблеми кібербезпеки ІКТС : Збірник матеріалів доповідей та тез науково-технічної конференції ; м. Київ, 10-11 березня 2016 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка / Редкол.: О.І.Оксіюк (голова) та ін. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – с.56-58.
 25. Мужанова Т.М. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємства: основні засади / Т.М. Мужанова, А.П. Гнилуша // Інформаційна безпека України : Збірник матеріалів науково-технічної конференції ; м. Київ, 21-22 квітня 2016 р., Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – с. 26-27.
 26. Мужанова Т.М. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємства: основні засади /  Т.М. Мужанова // Сучасний захист інформації. - 2016. - № 2. - с.78-82.
 27. Мужанова Т.М. Телефонний тероризм: основні підходи до розуміння поняття  / Т.М.Мужанова //  Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ; м. Київ, 17-18 листопада 2016 р.
 28. Мужанова Т.М. Класифікації злочинів із використанням мобільного телефону / Т.М. Мужанова, Ю.М. Якименко // Сучасний захист інформації. - 2017. - № 1. - с. 28-33.
 29. Мужанова Т.М. Вимоги до фахівця з управління інформаційною безпекою через призму компетентнісного підходу. Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: Збірник матеріалів доповідей та тез; м. Київ, 23-24 березня 2017 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка/ Редкол.: Оксіюк О.Г. (голова) та ін. - К.:ВПЦ "Київський університет", 2017. – С. 326-331.
 30. Мужанова Т.М. Технології 4G і 5G як засіб впровадження проектів «розумного міста». Тезисы докладов участников Региональной конференции МСЭ «Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их построению и защите»; г.Киев, 7-9 июля 2017 г.; Государственный университет телекоммуникаций. - С.74-76 https://dut.edu.ua/uploads/n_4324_17449582.pdf
 31. Мужанова Т.М. Конкурентна розвідка як засіб забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки: Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. - Київ : ДУТ, 2017. – С. 69.
 32. Мужанова Т.М. Конкурентна розвідка як інструмент інформаційно-муаналітичного супроводу забезпечення інформаційної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Т.М.Мужанова // Економіка та суспільство. – 2018. - №16. – Режим доступу до журналу : http://economyandsociety.in.ua.
 33. Мужанова Т.М. Викладання іноземної мови професійного спрямування як складова підготовки фахівців з інформаційної та кібербезпеки // Збірник тез Інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної  безпеки»; м.Київ, 26 жовтня 2018 р.; Державний університет телекомунікацій. – С.39-41.
Переглядів: 5 153