XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Аспірантура і докторантура

Кандидатські іспити

Правила прийому
Нормативно-правова база
Вступні іспити
Докторські спеціалізовані вчені ради
Термін навчання
Контактна інформація
Перелік платних послуг
Програми вступних іспитів
Новини та подіі
Навчальні плани
Розклад вступних випробовувань
Результати вступних іспитів
Вартість навчання в аспірантурі

Кандидатські іспити

Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов'язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Якщо здобувач має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі наук, з якої підготовлено дисертацію, то на підставі рішення відповідної спеціалізованої Вченої ради, він складає додатковий кандидатський іспит з наукової спеціальності відповідної галузі науки за переліком спеціальностей наукових працівників.

Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

Допуск здобувачів для складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом ректора ДУТ не пізніше ніж за місяць до їх проведення.

1. Кандидатський іспит зі спеціальності.

 Зразок Додаткова програма кандидатського екзамену 05.13.21

Кандидатські іспити зі спеціальностей приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міносвіти, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою. Додаткова програма включає нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані безпосередньо з напрямами наукових пошуків дисертанта, а також враховує найновіші досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

2. Кандидатський іспит з філософії.

Кандидатський іспит з філософії приймається за типовою програмою, затвердженою Міносвіти.

Неодмінною складовою кандидатського іспиту з філософії є реферат  самостійна письмова праця здобувача, оцінка за яку вноситься до протоколу іспиту. Обсяг реферативної праці  один друкований аркуш (16 сторінок, формат паперу А4, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14). Як правило структура реферату передбачає "Вступ", "Основну частину", "Висновок", "Список використаної літератури", який може складатись за варіантами: алфавітним, тематичним або порядком посилань у тексті.

Теми рефератів розроблені кафедрою і знаходяться у відділі аспірантури.

Реферат здається до відділу аспірантури за два місяці до кандидатського іспиту.

3. Кандидатський іспит з іноземної мови. 

Для складання кандидатського іспиту допускаються ті аспіранти й пошукачі, які мають відповідний рівень підготовки, опрацювали (читання, переклад) необхідний обсяг оригінальної літератури за фахом й підготували позитивно оцінений реферат із проблем власного наукового дослідження. Структура такого реферату передбачає: україномовний огляд наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словник 100 термінів даної галузі науки та повідомлення про власне наукове дослідження, викладене іноземною мовою в обсязі двох машинописних сторінок. Оцінка за реферат впливає на загальну оцінку результатів іспиту.

Реферат здається до відділу аспірантури за два місяці до кандидатського іспиту (титульна сторінка українською або іноземною мовою, словник 100 термінів даної галузі науки та повідомлення про власне наукове дослідження, викладене іноземною мовою в обсязі двох машинописних сторінок).

Структура вимог до рівня підготовки аспіранта чи здобувача й визначає структуру кандидатського іспиту з іноземної мови. Зокрема, вона передбачає такі складові:

  1. Читання і письмовий переклад зі словником рідною мовою оригінального тексту з фаху. Обсяг 2000 друкованих знаків. Час виконання  45 хвилин.
  2. Письмове анотування іноземною мовою (500 друкованих знаків) україномовного тексту загальнонаукового характеру обсягом 4000-4500 друкованих знаків. Час виконання  40 хвилин. Допускається використання словника.
  3. Текст із граматики, лексики, читання (1 година).
  4. Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження і фаху.

Кандидатські іспити проводяться в такі терміни:

Друга половина квітня та листопада кожного року. Заяви на здачу кандидатських іспитів приймаються за два місяці до проведення іспитів.

Переглядів: 30 665