XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Комп'ютерної інженерії

Навчальні дисципліни

Загальна інформація
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Освітні програми
Науково-педагогічний склад
Партнери кафедри
Авторизовані курси Академії Cisco
Матеріальна база
Робота зі студентами
Наукова діяльність
Бібліотека
Підшефна школа
Вакансіі
Відгуки
Отримати консультацію
Контактна інформація
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців
Публічне обговорення освітньо-професійних програм

Навчальні дисципліни

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "123 Комп’ютерна інженерія" кафедри Комп'ютерної інженерії та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Тільки в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій викладається унікальна дисципліна “Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів”!

У чому її унікальність? Запитаєте Ви!

Її унікальність у тому, що ця дисципліна викладається всім спеціальностям 1-го курсу, у 1-му семестрі. Всього 31 група.

Кафедра Комп’ютерної інженерії викладає в цій дисципліні тему: “Налаштування роботи персонального комп'ютера, встановлення операційних систем та підключення периферійних пристроїв”.

Мета цієї теми ознайомити наших студентів зі всіма складовими комп'ютера та навчити самостійно:

 • налаштувати роботу персонального комп'ютера;
 • встановлювати та налаштувати будь-які операційні системи;
 • підключити, налаштувати та створити будь-яку конфігурацію периферійних пристроїв.

Заняття проводяться на найсучаснішому обладнанні, найбільшу увагу приділяється тренажеру від компанії Cisco. Який допомагає студентам практично визначити будь-які помилки та несправності в роботі комп'ютера.

Отже

Більш не потрібно викликати сторонніх комп'ютерних майстрів та витрачати гроші, тому що…

Після 4-годинного практичного заняття наші студенти зможуть самостійно:

 • налаштувати роботу персонального комп'ютера;
 • встановити та налаштувати будь-які операційні системи;
 • підключити, налаштувати та створити будь-яку конфігурацію периферійних пристроїв;
 • повністю налаштувати робоче місце для себе та для своїх близьких.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами: «Комп’ютерна інженерія», «Комп'ютерні системи та мережі».

Для забезпечення підготовки бакалаврів

 1. Основи комп’ютерної інженерії
 2. Архітектура комп’ютерів
 3. Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії
 4. Комп’ютерна логіка
 5. Основи мікро- нано-електроніки
 6. Периферійні пристрої
 7. Технології проектування комп’ютерних систем
 8. Системне програмне забезпечення
 9. Комп’ютерні мережі
 10. Операційні системи
 11. Паралельні та розподілені обчислення
 12. Діагностика та тестування мережної інфраструктури
 13. Адміністрування комп’ютерних мереж
 14. Комп'ютерне моделювання
 15. Вища математика

Для забезпечення підготовки магістрів

 1. Адміністрування комп'ютерних систем
 2. Операційні середовища, системи й оболонки
 3. Дослідження і проектування інтелектуальних систем
 4. Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах
 5. Перспективні комп’ютерні системи та мережі

Для забезпечення підготовки докторів філософії

 1. Філософія науки
 2. Організація науки та наукових досліджень
 3. Теорія надійності
 4. Теорія керування
 5. Педагогічна практика
 6. Патентознавство та авторське право
 7. Іноземна мова
 8. Побудова систем управління
 9. Дослідження та проектування інтелектуальних комп'ютерних систем та мереж
 10. Перспективні ситеми комп'ютерної інженерії
 11. Методологія верифікації та розгортання комп'ютерних систем

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ – в даному курсі студенти вивчають склад та структуру сучасного апаратного та програмного забезпечення персональних комп'ютерів, арифметичні та логічні основи побудови ПК, структуру типового процесора Фон Неймана, системи числення, принципи збереження інформації на магнітних носіях, структуру FAT та NTFS, основні поняття та роботу у операційній системі Windows NT, XP, Vista та Windows 7, Linux, оболонку Windows Comander, архіватори та антивіруси, загальні відомості та роботу у текстовому редакторі Word, загальні відомості та роботу у табличному процесорі Excel, основи роботи з Open Office, основи комп'ютерної графіки, мультимедію, мережу Internet, електрону почту.

АПАРАТНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ – метою викладання дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок із побудови, керування, модернізації, моніторингу та аналізу продуктивності, діагностики та розв`язання проблем сучасних комп’ютерних мереж.

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ – метою вивчення навчальної дисципліни є: методи та засоби побудови ефективних паралельних та розподілених комп’ютерних систем; організація паралельних обчислювальних процесів; архітектури комп’ютерних мереж. Предметом навчальної дисципліни є: вивчення сучасних архітектур комп’ютерних систем; вплив комп’ютерних систем на розвиток науки і техніки; логічна організація пам'яті комп’ютерних систем; методи організації паралелізму в комп’ютерних систем; визначення ефективності та продуктивності комп’ютерних систем; класифікація комп’ютерних систем; архітектури комп’ютерних мереж.

ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ – вивчення фізичних принципів роботи і технічні характеристики основних видів периферійних пристроїв, кодування і формати даних, вживані в цих пристроях, призначення і принципи функціонування контроллерів, принципи обміну інформацією між периферійними пристроями і процесором, призначення, сфери застосування і технічні характеристики основних видів зв'язних і системних інтерфейсів; придбання умінь вибирати необхідне периферійне вибирати необхідне периферійне устаткування і вигляд інтерфейсу, розробляти функціональні схеми контроллерів, реалізовувати програми управління роботою різних ПП відповідно до стандартних протоколів обміну, користуватися стандартною термінологією; здобуття досвіду розробки простих контроллерів ПП, досвід читання і розуміння довідкової літератури по периферійних пристроях і інтерфейсах комп’ютера; здобуття уявлень про тенденції і перспективи розвитку ПП і інтерфейсів комп’ютера.

КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА – метою вивчення навчальної дисципліни є: вивчення елементної бази і схемотехнічних основ побудови функціональних вузлів комп’ютерних систем та мереж; надання навичок синтезу електронних цифрових пристроїв. Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь: уміти оцінювати параметри і характеристики  логічних елементів, тригерів та функціональних елементів комп’ютера; уміти характеризувати схемотехнічні рішення, які використовуються при побудові функціональних елементів комп’ютера; уміти вирішувати задачі по аналізу та синтезу цифрових елементів.

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ – метою викладання дисципліни є отримання студентами знань по основах побудови компонентів системного програмування в середовищі поширених операційних систем, придбання практичних навиків програмування на мові Асемблера. Після проходження курсу студент повинен знати основи організації  і принципи програмування систем ПЕОМ на мовах низького рівня, а також організацію процесу взаємодія апаратних засобів в завданнях управління і контролю. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають знання про принципи побудови системних програм; про функціонування мікропроцесора; отримають знання і практичні навики програмування на мові Асемблера для IBM РС; набудуть практичних навичок розробки EXE і COM програм.

ПАРАЛЕЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ – приведені основні структурні рішення, втілені в паралельних обчислювальних системах, сприяючих збільшенню продуктивності. Вивчаються основні популярні архітектури. Досліджуються принципи оптимізації використання  паралельних програм.

КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА – метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань щодо комп’ютерної логіки, як математичної практичної бази побудови сучасної комп’ютерної техніки та технологій, включаючи програмне та апаратне забезпечення, отримання профільних технічних навичок, необхідних для встановлення, обслуговування комп'ютерів. Вивчення основних принципів побудови комп’ютерів та відповідного схемного забезпечення, що використовуються у практичній діяльності за фахом.

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ – навчальна дисципліна забезпечує майбутніх фахівців з інформаційної безпеки теоретичною  базою, створення підґрунтя для всіх наступних навчальних дисциплін з інформаційних технологій та захисту інформації в комп’ютерних системах. Вивчаються основні принци побудови сучасних операційних систем та їх окремих підсистем (управління процесами, управління пам’яттю, управління вводом-виводом, файлової, захисту), функції операційних систем, принципи і методи керування процесами та взаємодії процесів в операційних системах, принципи і стратегії керування пам’яттю в операційних системах, основи побудови систем віртуальної пам’яті сучасних операційних систем. Студенти набувають навичок ефективного використовування комп’ютерних засобів, інформаційних технологій при розв’язуванні завдань з дисципліни.

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ – дисципліна відноситься до схемо- та системотехнічного напрямку підготовки бакалаврів. Метою вивчення навчальної дисципліни є: отримання студентами глибоких знань з найважливіших розділів теорії та прикладних питань технологій та автоматизації проектування комп’ютерних систем. Придбання вмінь та навиків у застосуванні логічних методів аналізу та автоматизації синтезу цифрових схем.

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – на основі математичної моделі за допомогою програмного забезпечення MathCad, MATLAB, Simulink  проводиться серія обчислювальних експериментів, тобто досліджуються якості об’єктів або процесів, находять їх оптимальні параметри, режими роботи.

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ – основою курсу є пояснення основ локальних комп’ютерних мереж, описані ключові принципи, які лежать в основі архітектури локальних мереж, базові функції локальних мереж, а також алгоритми реалізації цих функцій. Приводяться рекомендації по проектуванню найбільш розповсюджених мереж Ethernet і Fast Ethernet. Розглянуті також питання підключення локальних мереж к глобальній мережі Internet за допомогою модемів.

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій проектування та реалізації системного програмного забезпечення на підставі засвоєння алгоритмів, що покладені в основу операційних систем, алгоритмів системних служб, алгоритмів обробки інформації різних типів даних (голосової, графічної, символьної інформації), алгоритмів обчислень математичних функцій на 32- та 16-розрядних універсальних мікропроцесорах та цифрових процесорах обробки сигналів, вивчення принципів реалізації системного програмного забезпечення операційних середовищ та систем з використанням сучасних технологій програмування. 

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ – основною метою дисципліни є забезпечення достатнього рівня компетенції фахівців в прийнятті рішень в практиці використання та побудови ефективних сучасних комп’ютерних систем та мереж в залежності від прикладних завдань, що вирішуються.

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ – вивчення основ теорії та отримання практичних навиків мережевого адміністрування інформаційної системи організації – управління мережевими вузлами, мережевими протоколами, службами каталогів, мережевими службами, управління файловими ресурсами системи, правами доступу до ресурсів, пристроями друку, системами резервного копіювання та відновлення інформації, здійснення моніторингу мережевих пристроїв і служб.

ОПЕРАЦІЙНІ СЕРЕДОВИЩА, СИСТЕМИ Й ОБОЛОНКИ – дисципліна надає студентам знання з того, як влаштовані сучасні операційні системи, і практичні навички роботи з сучасними операційними системами. Вивчаються архітектура і побудова операційних систем, головні підсистеми, можливі алгоритми і шляхи реалізації засобів керування ресурсами. Детально розглядаються методи і механізми розподілу процесорного часу, взаємодії процесів, сумісного доступу до ресурсів, розподілу пам’яті. Вивчаються принципи організації введення-виведення і файлових систем. Розглядаються основи реалізації розподілених систем.

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ – вивчення принципів автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж, машинних методів і алгоритмів аналізу та синтезу управління на різних етапах проектування, засвоєння основних прийомів і методів проектування, що використовуються в розробках сучасних комп’ютеризованих систем.

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ – вивчення навчальної дисципліни є бінарні відношення та механізми прийняття рішень, експертні оцінювання, моделі та методи прийняття рішень за умов баготокритерійності, прийняття рішень методом аналітичної ієрархії, концепція корисності та раціональний вибір, моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, невизначеності та ризику, моделі та методи багатоособового прийняття рішень, теорія ігор, стратегічні та статичні ігри, психолінгвістичні аспекти прийняття рішень, прийняття рішень за умов лінгвістичної невизначеності та нечіткості

ПЕРСПЕКТИВНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ – оволодіння сучасними методами проектування та розробки символьних представлень та аналітичних перетворень математичних об'єктів у комп'ютерних системах та мережах обробки інформації, вивчення перспективних напрямків розвитку комп’ютерних систем та мереж.

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ – метою викладення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо проектування, встановлення, конфігурування, управління й обслуговування сучасних комп’ютерних мереж та систем. Завдання курсу: навчання студентів основними поняттями та навичками адміністрування комп’ютерних мереж і систем на базі сучасного апаратного та програмного забезпечення; отримання вмінь користування практичним інструментарієм, що може бути використаний при подальшому навчанні, професійній виробничій та науковій діяльності випускника.

Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, ауд. 218

Завідувач кафедрою 
Лащевська Наталія Олександрівна:  

Viber: (097)-527-49-26
Telegram: @n_lashchevska

Email: dut.kaf.ki@gmail.com

Новини

Всі новини
Переглядів: 29 055