XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Інноваційне навчання ІПЗАС

Загальна інформація
Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології
Викладацький склад
Методична робота
Періодичні видання
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Практика, дипломування
Дистанційне навчання
Відгуки роботодавців

Інноваційне навчання ІПЗАС

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "126 Інформаційні системи та технології" кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

На вимогу Ректора Володимира Борисовича Толубка, проведені інноваційні зміни у змісті навчання на кафедрі Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, а саме, втілені 12 кроків, що дають змогу підготовити та випустити високопідготовленого фахівця.

1. Сучасна теоретична підготовка

Теоретична підготовка студентів за спеціальністю Інформаційні системи та технології здійснюється на основі сучасних технологій (одними з яких на сьогоднішній день є Інтернет речей та робототехніка) та компетенцій компаній партнерів кафедри, а саме:

 • збір, обробка та систематизація даних, які генеруються ІоТ-рішеннями;
 • прийняття ефективних рішень на основі аналізу роботи пристроїв ІоТ;
 • збирання інформації для моделювання предметної області проекту та вимог системи;
 • складання технічного завдання на розробку інформаційної системи;
 • підтримка сучасних інформаційних систем;
 • досвід проведення аналітичних і порівняльних пошуків за різними категоріями;
 • первинні навички роботи по контенту сайту;
 • навички роботи в Excel для складання бази даних в Excel в заданому форматі на основі знайденої інформації.
   

2. Якісна практична підготовка

Практична підготовка студентів започатковується в процесі теоретичного навчання та на лабораторних та практичних заняттях, коли вирішуються завдання певного виробничого змісту. Практичні заняття сприяють розвитку комунікативних, міжособистісних, творчих та аналітичних навичок студентів. Вони навчають ефективно спілкуватися, працювати в команді, розв'язувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення.

Практична підготовка на кафедрі для спеціальності Інформаційні системи та технології здійснюється за допомогою сучасного обладнання, яким є:

 • різноманітні комплектуючі Arduino для конструювання схем та написання програм до побудови складних систем, механізмів та роботів;
 • програмовані роботи-конструктори за допомогою яких можна сконструювати декілька моделей програмованого робота, що відчиняє двері у світ науки, технології, інженерії, математики;
 • 3D-принтери, для вивчення навиків моделювання;
 • набори «Розумний будинок» та його комплектуючі, для вивчення технології Інтернет речей;
 • віртуальна АТС для набуття студентами практичних навичок та вмінь, щодо роботи з сучасними системами комутації.

Практична відображає закономірності, зміст, методи і форми організації процесу формування умінь і навичок, який спрямований на формування здатності студентів до кваліфікаційної виробничої праці за спеціальністю Інформаційні системи та технології.

Набори Arduino

Роботи-конструктори

3D-принтер

Набір "Розумний будинок"

Віртуальна АТС

 

Також, для підготовки наших студентів до виконання конкретних завдань передбачених майбутньою практичною діяльністю у сфері інформаційних систем та технологій встановлено програмне забезпечення: MATLAB/Simulink, MathCad, NS-2, MS Project, Rational Rose, SiteSputnik, ATLAS.ti, Copernic Agent, BPWin, PowerDesigner, SilverRun та ін.
 

3. Договори з компаніями

Для подальшого працевлаштування студентів кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем заключила договори з компаніями:

 • Vodafone, що є оператором стільникового зв'язку. Фахівці компанії разом із викладачами кафедри організували проект по навчанню студентів старших курсів на тему Інтернет речей. Студенти 4го курсу пройшли курс навчання «Моделювання IoT advance». Компанія фінансувала даний проект. Найкращим студентам Vodafone організує стажування в компанії.
 • Huawei - провідний світовий постачальник інформаційно-комунікаційних рішень. Надала можливість для викладачів проходження навчання з сертифікацією та подальшимнавчанням студентів. Також надала необхідне комунікаційне обладнання для набуття студентами практичних навиків.
 • Ай Ті Джи - постачальник та інтегратор інформаційно-комунікаційного обладнання. Приймають студентів до проходження практик, проводять безкоштовні курси з налаштування мережного обладнання.
 • СТЕМ-центр «Сократ» - Освітницький центр з напрямів програмування, робототехніки, ІоТ – надає можливість проходження практики з подальшим працевлаштуванням.
 • Binotel, що спеціалізується на наданні послуг віртуального зв`язку. Компанія надала можливість проходження практики студентам та стажування. Деякі випускники університету пройшли стажування в компанії і успішно працевлаштувались. Також, компанія проводить семінари на тему встановлення та підтримки функціонування віртуальних АТС, бере участь у конференціях. Компанія надала можливість користування приватним кабінетом «Binotel» та подарувала IP-телефон для можливості проведення практичних занять.
 • Pipl, що займається розробкою та поширенням продукції «Розумного будинку». Компанія допомогла придбати обладнання для створення лабораторії Інтернет речей. Компанія проводить семінари на тему вивчення структури, функціонування і встановлення Інтернет речей. Компанія пропонує проходження практики та бере участь у конференціях та виставках;
 • ДП НДІ “Квант-Радіолокація”, що займається розробкою радіолокаційного обладнання. Компанія проводить презентації професійної діяльності у формі днів відкритих дверей, запрошує студентів для проходження практики.
 • Та ін.
   

4. Перелік компетентностей та їх опис

Згідно освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології», випускник спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології повинен володіти наступними компетенцій:

 

Загальні компетентності

Фахові компетентності

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на відповідних рівнях.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
 4. Здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою.
 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 7. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.
 8. Здатність працювати в команді та особисто.
 9. Навички міжособистісної взаємодії.
 10. Здатність розробляти та управляти проектами.
 11. Навички здійснення безпечної діяльності.
 12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Здобувач вищої освіти закінчивши повний курс навчання зі спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”, та успішно атестований, відповідно до Державного класифікатора професій, здатний займати посади в провідних IT-компаніях, згідно Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

 • 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм
 • 3121 Технік-програміст
 1. Здатність проводити аналіз об’єкту проектування та предметної області.
 2. Володіння навчально-методичними основами і стандартами в області ІСТ, уміння їх застосовувати при розробці функціональних профілів ІСТ, при побудові та інтеграції систем, продуктів і сервісів ІСТ.
 3. Здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем.
 4. Здатність розробляти засоби реалізації ІСТ (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні й програмні).
 5. Здатність розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем.
 6. Здатність використовувати сучасні технології проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення ІСТ. 
 7. Здатність застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні ІСТ (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.
 8. Здатність до участі у роботах з доведення й освоєння ІСТ у ході впровадження,  експлуатації та підготовки документації з менеджменту якості ІСТ.
 9. Здатність управляти якістю продуктів і сервісів ІСТ протягом їх життєвого циклу. 
 10. Здатність проводити оцінку виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості об'єкта проектування, розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.
 11. Вибирати, проектувати, розгортати, інтегрувати, управляти, адмініструвати та супроводжувати застосування комунікаційних мереж, сервісів та інфраструктури організації.
 12. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їх технічне оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів організаційно-управлінської діяльності.
 13. Здатність формулювати і коректно ставити завдання та керувати молодшим технічним персоналом; пов'язувати технічні та управлінські підрозділи організації, а також брати активну участь у навчанні користувачів.
 14. Здатність розробляти та використовувати методи та математичні і комп’ютерні моделі фундаментальних і прикладних дисциплін для обробки, аналізу, синтезу та оптимізації результатів професійної діяльності, використовуючи методи формального опису систем.
 15. Здатність розуміти, розгортати, організовувати, управляти та користуватися сучасними навчально-дослідницькими ІСТ (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернету), інформаційними та комунікаційними технологіями.
 16. Здатність проводити обчислювальні експерименти, зіставляти результати експериментальних даних і отриманих рішень та оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних конференціях.
 17. Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).

 


5. Видача сертифікатів

На кафедрі ІПЗАС під керівництвом викладачів, які отримали право бути інструкторами, що підтверджено наявністю сертифікатів, студенти отримують сертифікати Cisco Networking Academy за напрямками:

 1. «Introduction to the Internet of Everything».
 2. «Introduction to IoT».
 3. «IoT Fundamentals: Connecting Things».

Отримання наведених сертифікатів надає можливість студентам бути в пріоритеті при влаштуванні в IT-компанії!

 
 
 

6. Підготовка спеціальності з першого курсу

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу. Вже на першому курсі викладаються дисципліни фахового спрямування, а саме: «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», «Основи інформаційних технологій», «Системи розподілу інформації», «Прикладні алгоритми та структура даних», «Теорія інформаційних процесів та систем», що дає змогу вже на початку навчання отримати знання за фахом.
 

7. Про дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

Для всіх 1 курсів всіх спеціальностей в межах дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» викладачами кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем викладаються теми: «Пошукові системи та користування ними» та «Інтернет речей Cisco».

Метою теми «Пошукові системи та користування ними» є навчання нашого студента ефективно виконувати пошук інформації у пошуковій системі Google, а також за допомогою пошукових сервісів глибинного Web, визначати критерії оцінки якості пошуку, ефективно працювати з обліковим записом Google, надавати та обмежувати доступ до ресурсів.

Основні завдання, які ставляться перед студентами:

 1. Ознайомитись з пошуковими системами Internet.
 2. Навчитись ефективному користуванню пошуковими системами.
 3. Правильно формулювати запити для можливості знаходження достовірної інформації за короткий проміжок часу.
 4.  Навчитися ефективному користуванню обліковим записом Google та всіма його ресурсами.
 5. Навчитися надавати та обмежувати доступ до ресурсів облікового запису Google.

Метою теми «Інтернет речей Cisco» є ознайомлення нашого студента з ІоТ технологіями, "розумними" речами та "розумним" будинком, принципами їх роботи, а також набуття вмінь та навичок із проектування та побудови найпростіших "розумних" речей.

 

8. Про дисципліни для всіх спеціальностей «Ділові комунікації», «Групова динаміка і комунікації», «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект»

На 1 та 2 курсах – «Ділові комунікації» та, відповідно, «Групова динаміка і комунікації», які формують у студента уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати створенню конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Дисципліна охоплює три практико-орієнтовані блоки:

 • Організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури.
 • Вивчення ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим.
 • Провідний сучасний інструментарій ведення бізнесу, у т.ч. принципи електронної комерції та електронного діловодства.

При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї.

На 4-му курсі викладаються «Хмарні технології», «Штучний інтелект», по закінченню яких, студент вмітиме та знатиме:

 • основні поняття і термінологію технологій хмарних обчислень;
 • сфери застосування хмарних технологій;
 • інфраструктуру хмарних обчислень;
 • питання безпеки, масштабування, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури;
 • вибирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології;
 • сучасні напрями і задачі штучного інтелекту;
 • засади нечіткої логіки, застосування нечіткої логіки до задач керування;
 • напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми;
 • моделі штучних нейронів, навчання штучних нейронних мереж;
 • штучні нейронні мережі для задач класифікації.
 • теорія розпізнавання образів.
   

9. Поглиблене вивчення англійської мови

В обов`язковому порядку передбачено поглиблене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам 20 % занять проводяться англійською мовою. Робототехніка, Моделювання інформаційних систем, Технологія VoIP – дані дисципліни викладаються частково англійською мовою викладачами кафедри. Англійська мова являється офіційною мовою міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, сфери Інформаційних технологій, являючись при цьому основною робочою мовою і одночасно мовою повсякденного спілкування. Вакансії фахівців сфери IT, які вимагають досконалого знання англійської мови, знаходяться у топ-списках найбільш затребуваних на ринку праці з одним з найбільших рівнів заробітної плати. В ході проведення занять використовується сучасний комунікативний підхід для вивчення англійської мови, що забезпечує досягнення необхідного рівня іншомовної компетенції, створені умови як для вивчення англійської мови технічного спрямування, так і досягнення володіння іноземною мовою на рівні В2. Можливість вільного володіння технічною англійською мовою та засвоєння її на рівні міжнародного стандарту B2 надає додаткові переваги для працевлаштування наших студентів не тільки у вітчизняних, але і в міжнародних кампаніях.
 

10. Обсяг практичних занять не менше 50%

По темам кожної з  дисциплін кафедри проводяться як лекційні заняття (теоретична підготовка), так і практичні та лабораторні роботи (практична складова навчання). Обсяг практичних занять по кожній з дисциплін кафедри складає не менше, ніж 50%. Практична підготовка наших студентів здійснюється на базі сучасного програмного та апаратного забезпечення. Адже саме теоретичні знання у поєднанні з практичними формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітнього ступеня та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців для потреб галузі.

Для проведення практичних та лабораторних занять лабораторія кафедри облаштована сучасними комп`ютерами із встановленим ліцензійним програмним забезпеченням: MATLAB/Simulink, MathCad, NS-2, MS Project, Rational Rose, SiteSputnik, ATLAS.ti, Copernic Agent, BPWin, PowerDesigner, SilverRun.

Для проведення практичних занять з дисципліни «Технології Інтернет речей» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти використовувати отримані знання для вирішення практичних питань щодо планування та експлуатації інформаційних систем класу ІоТ) та дисципліни «Моделювання систем ІоТ» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти працювати з мікроконтролерами та основними налагоджувальними платами; розбиратися в існуючих IoT-технологіях і застосовувати їх до конкретних сценаріїв; проектувати цілісні IoT-системи) використовуються набори Arduino, а також ПК із встановленим ПЗ Arduino. Даний набір призначений для розробки різноманітних електронних пристроїв. Arduino може отримувати дані про навколишній світ завдяки датчикам і реагувати, керуючи світлом, моторчиками і іншими приладами. Мікроконтролер на платі програмується за допомогою мови програмування Arduino і середовища розробки Arduino. Вивчивши особливості моделювання та реалізації систем Інтернет речей, основні технічні характеристики пристроїв, які застосовують для побудови систем IoT, студенти набувають вмінь працювати з мікроконтролерами та основними налагоджувальними платами; розбиратися в існуючих IoT-технологіях і застосовувати їх до конкретних сценаріїв; проектувати цілісні IoT-системи (включаючи кінцеві пристрої, мережеве з'єднання, обмін даними). Адже в майбутньому «речі» стануть активними учасниками бізнесу, інформаційних і соціальних процесів, де вони зможуть взаємодіяти і спілкуватися між собою, обмінюючись інформацією про навколишнє середовище, реагуючи і впливаючи на процеси, що відбуваються в навколишньому світі, без втручання людини.

Для проведення практичних та лабораторних занять з дисциплін «Системи розподілу інформації» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти використовувати апаратні і програмні засоби систем розподілу інформації для організації передавання інформації; конфігурувати робочі станції користувачів; здійснювати організацію інтерфейсів користувачів; вживати необхідних заходів по усуненню збоїв та несправностей в обладнанні систем розподілу інформації; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів), «Технологія VoIP» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти використовувати апаратні і програмні засоби систем ІР-телефонії для організації передавання голосової інформації; налаштовувати вузлові пристрої з ІР-адресою; конфігурувати VoIP-мережі, здійснювати підключення до локальної мережі), «Інформаційні мережі» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти застосовувати та аналізувати функціонування інформаційних мереж та телекомунікаційних систем; розробляти основні компоненти інформаційних мереж; застосовувати інструментальні засоби проектування інформаційних мереж; розробляти концептуальні моделі інформаційних мереж та телекомунікаційних систем) використовується наступне обладнання та сучасне програмне забезпечення: Alcatel-lucent OmniPCX Office, ЕМХ-універсальна система абонентського ущільнення, мультисервісні пристрої ERM-MUX-PLUS, гнучкі мультиплексори ETU02-MUX-PLUS, ПЗ Asterisk, Cisco Packet Tracer.

Для проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Основи інформаційних технологій» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти визначати і використовувати можливості комп'ютерної техніки, застосовувати навички роботи в операційних системах і стандартних додатках, вирішувати питання комп'ютерної безпеки, коректно працювати з інформацією), «Архітектура інформаційних систем» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти проводити аналіз предметної області, виявляти інформаційні потреби та розробляти вимоги до ІС; моделювати організацію архітектур та можливості їх комбінування; оцінювати надійність ІС та архітектури побудови) використовуються ПК із встановленим ліцензійним ПЗ Microsoft Office та Notepad++.

Для проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Програмування С++» (в результаті вивчення якої студенти повинні практично вміти створювати програмні додатки, вирішувати алгоритмічні задачі графічним методом та використовуючи алгоритмічну мову програмування С++) використовуються ПК із встановленим ліцензійним ПЗ Microsoft Visual та AFCE, що забезпечує якісне проведення практичної складової робіт на кафедрі і свідчить про створення сучасної навчально-лабораторної бази кафедри.
 

11. Стажування, практики, працевлаштування

Партнери кафедри, компанії Vodafone, Binotel, GMS, Pipl та інші відомі IT-компанії зацікавлені в працевлаштуванні студентів Державного університету телекомунікацій, які мають достатній рівень підготовки за фахом. Так, минулого року, в компанії Binotel проходили практику студенти 2 курсу спеціальності Інформаційні системи та технології, деякі студенти отримали посади. Влітку, компанія GMS проводила оплачуване стажування для наших студентів. Компанії Ericsson, IPNET, Lifecell, VEON та інші доволі часто пропонують вакантні посади.
 

12. Розподіл годин 25% (загальні дисципліни) + 75% (дисципліни професійного спрямування за спеціальністю);  вивчення дисциплін загальної підготовки 1-8 семестр

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін загальної та професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології». При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку - 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра. В результаті підсиленої практичної складової наші студенти володіють добрими практичними навиками для виконання вимог роботодавців, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці у сфері Інформаційних систем та технологій.

Вивчення дисциплін кафедри здійснюється за компетенціями компаній-партнерів. Рекомендації представників фірм-партнерів є важливими, бо саме вони є носіями практичних знань та провідниками сучасних і перспективних технологій, на основі яких працюють в компанії і яких в результаті навчання набувають наші студенти.

 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

  

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 116