Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Наукова робота

Контактна інформація
Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Наукові гуртки
Бібліотека
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Наукова робота

На кафедрі 90% викладачів мають вчені ступені кандидатів наук та вчене звання доцент. На сьогодні у складі кафедри досвідчені висококваліфіковані викладачі, серед яких: кандидат педадогичних наук, доцент Гармата Олександр Миколайович; кандидат педадогичних наук, доцент Попов Микола Дмитрович; кандидат педадогичних наук, Баканичев Олександр Вікторович; к.н. фіз.вих.с. старший викладач Перегінець Михайло Михайлович.

1. Коротка довідка

Наукова робота кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання організована у відповідності до основних документів, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів України і спрямована на: розробку і впровадження сучасного науково-методичного та інформаційного забезпечення у освітній процес кафедри; проведення ініціативних науково-дослідних робіт, публікацію наукових статей, участь з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, методичних конференціях, на міжнародних науково-практичних конференціях.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

Співробітники кафедри мають багатий багаторічний педагогічний досвід у викладанні відповідних дисциплін кафедри, володіють сучасною методикою їх викладання із застосуванням інтерактивних комп’ютерних технологій, своєчасно з періодичністю 1 раз на три роки проходять курси підвищення кваліфікації та відповідну перевірку рівня знань у Головному навчально-методичному центрі Держпраці м. Києва.

На кафедрі працюють наукові гуртки «Екологічні аспекти у професійній діяльності» керівником якого є доцент кафедри Попов Микола Дмитрович , “Людина та природа” керівником якого є доцент кафедри Гармата Олександр Миколайович. У складі наукових гуртків працюють студенти університету, які не тільки розробляють обрані теми досліджень, а і активно приймають участь у науково-технічних конференціях студентів та молоді.

3. Науково-дослідні роботи

На кафедрі Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання виконуються 1 науково-дослідна робота: «Вплив здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання на зміцнення здоров’я, підвищення розумової працездатності студентів та формування системи профілактичних заходів щодо зниження ризику професійної захворюваності в галузі інформаційних технологій».

Основними завданнями роботи є:

 • Проведення системного теоретико-методологічного аналізу проблеми фізичного виховання студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Виявлення впливу здоров’язбережувальних технологій на фізичне здоров’я, морфофункціональний стан, біологічний вік та розумову працездатність студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Дослідження загальних закономірностей, що об’єктивно визначають планування окремих компонентів здоров’язбережувкальних технологій в різних видах засобів активного відпочинку студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Обґрунтування ефективності використання компонентів здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів 1 курсу навчальних груп, які вивчають англійську мову в умовах тривалого педагогічного експерименту і розроблення практичних рекомендацій.
 • Обґрунтування системи педагогічного контролю за станом здоров’я, розумовою працездатністю та фізичною підготовленістю студентів в процесі фізичного виховання.
 • Розроблення змістовних та організаційно-методичних рекомендацій щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес теоретичних дисциплін студентів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Реалізація та впровадження наукових результатів

Наукові результати, які отримані в науково дослідних роботах «Аналіз методів радіолокаційного виявлення людей під завалами при надзвичайних ситуаціях» та «Екологічні аспекти електромагнітного випромінювання та його вплив на людину і навколишнє середовище» реалізовані в 1 докторській дисертації, а також використовуються в навчальному процесі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін: «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності», «Захист професійної діяльності в галузі», про що є відповідні акти впровадження.

5. Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо

Науково-педагогічні працівники кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання беруть участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

 • Науково-технічна конференція «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави»;
 • «Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика»;
 • «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій»;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки»;
 • «Інноваційні наукові дослідження: Теорія, методологія, практика» - Міжнародна науково-практична конференція;
 • «Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики» - Міжнародна науково-практична конференція;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах»;
 • «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» - Всеукраїнська науково-методична конференція;
 • Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах»;
 • Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології навчання управлінню ризиками виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій»;
 • Proceeding of the International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2014. December 22-24, 2014, Dubai, UAE»;
 •  Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування»;
 • Міжнародна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини»;
 • «European Conference on Innovation in Technical and Natural Sciences». Proceedings of the 5th Internationals scientific conference. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»;
 • The 5th International scientific and practical conference “Dinamics of the development of world science” (January 22-24, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020.
 • «Perspectives of word science and education» - the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020.
 • The 6 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020.

 

Наукові публікації викладачів кафедри:

2015 рік

 1. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Гунченко О.М. Спостереження довгочасного навантаження забруднень навколишнєго середовища на людину та її нащадків // Збірка наукових статей, що видана за матеріалами VII-ї міжнародної науково-методичної конференції ЕАS – «Безпека людини у сучасних умовах», 3 -4 грудня 2015 року: за ред. проф. В.В. Березуцького. – Харків, ГО СФБЖДЛ, 2015. – С.362 – 372.
 2. О.М. Гунченко. Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) // М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць НУМГ ім. О.М. Бекетова. – Вип. 1 (2015).– Харків: ХНУМГ, 2015 М.А. Касьянов, І.В. Савченко, Д.О. Вишневський.

2016 рік

 1. Оленєв Д.Г. Теоретико-методологічні основи прикладної функції фізичного виховання у вищому навчальному закладі // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (71) 16. – С. 234-238.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Екологічні дослідження мутагенних чинників // Наукова дискусія: теорія, практика, інновації /Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 25 – 26 березня 2016 року, м. Київ. - Київ, 2016- С. 63 – 66.
 3. Присяжнюк С.І. Вплив активного відпочинку на підвищення розумової працездатності студентів // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (57) 15. – С. 269-274.
 4. Присяжнюк С.І. Вплив малих форм активного відпочинку на розумову працездатність учнів початкової школи // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 3 (110). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. – С. 89-93.
 5. Оленєв Д.Г. Здоровий спосіб життя, як основна концепція студентської молоді // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 188-197.
 6. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І. Безпека життєдіяльності при харчуванні дитини // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: 3415 збірник наукових праць XV між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: «Темпо», 2016. – С. 225-229
 7. Присяжнюк С.І. Основні закономірності формування ефекту активного відпочинку // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 9-12.

2017 рік

 1. Оленєв Д.Г. Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К 2 (57) 15. – С. 93-96.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Гігієнічні аспекти охорони здоров’я мешканців забруднених територій // Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення, практика. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26-27 травня 2017 р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2-х  частинах.- Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. - С.178 – 182.
 3. Victoria S. Sergeeva, Alexander I. Valchenko, Lyubov A. Sergeeva, Olena I. Glebova Методичні підходи в дослідженні впливу неіонізуючого випромінювання в період зростання і дозрівання організму людини// Сборник материалов II Международной научно-практической конференции «Актуальные исследования прикладных наук (ISSN: 2411-3409), 2-3 ноября 2017 года/ «Recent Studies of  Applied Sciences». International scientific-practical conference. - Опубликовано 4.11.2017. – №2 (2017). - С.29-36.
 4. Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Сергєєва Л.А. Інтеграція статистичних методів аналізу у викладанні екологічних знань, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 листопада 2017 р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО “Інститут інноваційної освіти”, 2017. - С.42-44.

2018 рік

 1. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва Л.А. Порівняльний аналіз впливу на організм людини електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону від мобільників та комп’ютерів // Інноваційні наукові дослідження: Теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 лютого 2018р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 141 – 147.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Залежність формування нейроциркуляторної дистонії від терміну дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 30-31 березня 2018 р.)/ ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 174 – 178.
 3. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на серцево-судинну систему організму людини // Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ,27-28 квітня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. -  С. 177 – 183.
 4. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Деякі аспекти викладання тактичної медицини щодо домедичної допомоги пораненим і постраждалим, які перебувають у шоковому стані // Стратегія реформування організації цивільного захисту. Том.1. Цивільний захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції. – Київ: ІДУЦЗ, 2018. – С. 248 – 250.
 5. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Оленєв Д.Г., Глєбова О.І., Сергєєва В.С. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на центральну та вегетативну нервову систему людини Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти», науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 174 – 182.
 6. Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини - ISSN 1019 – 5297 - DOI 10.31640 - Журнал «Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 – 62.
 7. Prysiazhniuk S. The influence of physical activities on biological age parameters of the first-year female students from the special medical department / S. Prysiazhniuk, V. Tolubko, D. Oleniev, Y. Parczevskyy, K. Prontenko, G. Griban, O. Zhyrnov // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2018. ‑ Art 81 pp. 561 – 564.
 8. Gunchenko O.M. Research of the use of «ecological niche» model for definition of production risk indicators / O.M. Gunchenko, O.S. Voloshkina // Екологічна безпека та природокористування. ‑ № 1(25), 2018. – С. 5-11.
 9. Гунченко О.М. Управління ризиками у системі управління охороною праці /О.М. Гунченко, П.І. Стефанович // Scientific Letters of Academic Society Of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, ‑ Volume 6, № 2А/2018. ‑ С. 65-69.
 10. Сергєєва Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини - ISSN 1019 – 5297 - DOI 10.31640 - Журнал «Лікарська справа», 2018, №1-2, С.56 – 62.

2019 рік

 1. Prysiazhniuk S, O. Prymakov, D. Oleniev Research health-keeping technologies in the system of physical education of students from special medical groups // Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 19.(3), Art 241 pp. 1663-1669, 2019 online ISSN:  2247-806X; p-ISSN: 2247-8051; ISSN-L = 2247-8051 © JPES. DOI: 10.7752 /jpes. 2019.03241.
 2. Prysiazhniuk S, M. Нoroshukha1, G. Lopatenko The Impact of Training Efforts of Various Focuses on the Development of the Function of the Visual Memory of Student-Athletes of 17-20 Years Old High Schools of Physical Culture. // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), ISSN: 2322-3537. Vol. 8, (3.1), 2019.  P. 230-236.
 3. Prysiazhniuk S, D. Oleniev, A. Tiazhyna Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties/ // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP), ISSN: 2322-3537. Vol. 8, (3.1), 2019.  P. 283-292.
 4. S Prysiazhniuk, D. Oleniev, M. Popov. La Educación Física de los jóvenes en edad de estudiar: cuestiones problemáticas e investigación // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. VII Número: Edición Especial Artículo no.:80 Período: Noviembre, 2019. Private Research Centre (RENIECYT-CONACYT) no:197386, registry no.2016-16735, located at Pino Suárez, 400-2, Col. Santa Clara, Toluca, Estado de México, México.
 5. Prysiazhniuk S. Formation of heath preserving competence of students of higher educational institutions of information technologies specialties / S. Prysiazhniuk, D. Oleniev, A. Tiazhyna, M. Popov, O. Hunchenko, Y. Parczevskyy, O. Pryimakov, V. Lyshevska, V. Krasnov, E. Ejder, I. Bloshchynskyi, K. Prontenko // International Journal of Applied Exercise Physiology, 2019. ‑ vol. 8 No.(3.1). – P. 274-283. ISSN: 2322-3537 (Web of Science)
 6. Гунченко О. М. Оцінка рівня виробничого травматизму та шляхи його подолання у будівельній галузі // Тези доповідей другої міжнародної конференції «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довго-ліття людини», 15-16 травня 2019 р. м. Одеса. – Одеса: ОНМУ, 2019. С. 41-45.
 7. Gunchenko O,  Bereznytska Y., Chernyshev D. Methodology for assessment and management of industrial risks // International May Conference on Strategic Manage-ment «IMCSM19» 24 – 26 May, 2019, Bor, Serbia. ‑ Volume XV, Issue (1), ISSN 2620-0597 Р. ‑311-319.
 8. Hunchenko O. Methodology of risk-oriented on the basis of safety function deployment / O. Hunchenko // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-2, July 2019. Р. 5787-5790. (SCOPUS).
 9. О. М. Гунченко, Т.М. Ткаченко, В.О. Мілейковський Оцінка заощадження енергії та непрямого зменшення викидів CO2 вертикальним озелененням // Вентиляція, освітлення та газопостачання, 2019. ‑ №31 С. 16-23.
 10. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Рекомендації щодо визначення чутливості організму людини до електромагнітного радіохвильового випромінювання. – ISSN 2522-4131 - Журнал «Альманах науки». - 2019.- №5/1(26) - С.15-17.
 11. Оленєв Д.Г., Сергєєва Л.А., Вальченко О.І. Рекомендації щодо професійного відбору осіб, які працюють в галузі телекомунікацій // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки: Збірник матеріалів Двадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 15-17 травня 2019 р. –К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - С.329 - 333.

2020 рік

 1. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Деякі особливості харчування при дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на організм людини. (UDC 001.1; BBK 87) The 5th International scientific and practical conference “Dinamics of the development of world science” (January 22-24, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. pp. 953 – 962. ISBN 978-1-4879-3791-1.
 2. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Лікувально-профілактичне харчування при роботі з джерелами електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону // Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій : Матеріали IІI Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С. 213 - 217.
 3. Sergeeva L., Valchenko O., Hliebona O. Study of antioxidative and antimutagenic properties of Ginkgo biloba extract // Perspectives of word science and education. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 199 – 207. URL: http://sci-conf.com.ua
 4. Sergeeva L.A., Valchenko O.I., Hliebova O.I. Changes the functional state of endocrine glands with combined exposure to immunomodulating factors // The 6 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (February 5-7, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. pp. 335 - 340.
 5. Присяжнюк С., Хорошуха М. Іващенко С. Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров՚я спортсменів з порушенням функцій опорно-рухового апарату (проблема оцінки здоров՚я спортсменів) // Спортивна наука та здоров՚я людини (електронне науково періодичне видання). – К.: КУ імені Бориса Грінченка, № 2, 2020. – С. 57-63.
 6. Сергєєва Л.А., Вальченко О.І., Глєбова О.І. Залежність психічного здоров’я молоді від радіохвильового електромагнітного навантаження // Актуальні проблеми громадського здоров’я: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Освіта і здоров’я» /відп.ред. І.О. Калиниченко, наук.ред. М.О. Лянной. Т1(4). – Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 142 – 145.

Патент:

Патент України на корисну модель № 124662 UA МПК (2018.01), А61В 5/00, А61В 5/0205(2006.01), А61В 5/107(2006.01), А61В 5/16 (2006.01). Спосіб комплексної оцінки чутливості організму до дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону/ В.Б. Толубко, В.С. Сергєєва, Є.В. Гаврилко, О.І. Вальченко, Д.Г. Оленєв. - №124662; завл.03.11.2017; опубл. 25.04.2018. – Бюл. № 8/2018.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитисьНатискаючи на кнопку "Отримати консультацію", ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7,
каб. 106 (гуртожиток)
тел. 249-25-23

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 350