XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

ДУБОВИК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Освіта і кваліфікації:

1994-1999 – Національний університет імені Тараса Шевченка, політолог, викладач соціально-політичних і філософських дисциплін;

1999-2001 − Національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри політології;

2004 − присвоєно науковий ступінь кандидата політичних наук (23.00.01 – історія та теорія політики).

2014 − присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальних технологій.

Досвід роботи й наукова діяльність:

2002-2004 − асистент кафедри соціальних технологій Національного авіаційного університету;

2004-2013 − доцент кафедри соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

2013-2016 − доцент кафедри соціальних технологій Державного університету телекомунікацій;

Із 2017 − доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, нині Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

Член наукової організації «Центр україно-європейського наукового співтовариства», основною метою якої є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти та науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу.

Із 2020 року по теперішній час є дійсним членом редколегії наукового політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного журналу «Українознавство» (фахове видання). 

Із 2020 року по теперішній час − дійсний член редколегії наукового видання Креативний простір: електрон. наук. журн.

Із 2018 року по теперішній час є дійсним членом редколегії наукового видання Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. / соц-гуманіт. наук. –творча майстер. «Новий курс».

2021 − гарант освітньої програми «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Науковий доробок складає понад 40 праць (зокрема навчальний посібник, 3 статті Web of Science, 1 Scopus), численні участі у міжнарожних та всеукраїнських наукових конференціях. наукові цитування у Академії Google (Google Scholar),  індекс Гірша (h-індекс) – 2.

Підвищення кваліфікації:

Організація де проходила акредитація

Назва та номер документу

Дата видачі

Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД) е-cертифікат 19-24.05.2022

Міжнародний фонд соціальної адаптації. Проєкт «Норвегія - Україна» Бізнес-тренінг: «Використання соціальних мереж в бізнесі» (160 годин)

сертифікат

10.11. –10.12.2021

Fundraising and organization of project activities in educational establishments European experience and has developed the educational project on the topic Information and Communication Technology Education Hub (180/6 ECTS)

сertificate SZFL-001039

06.11 – 12.12.2021

PROMETHEUS

сертифікати 2021 – 2022

VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки» Полтава (16 годин)

сертифікат № 20-15/263

25-26.11.2021

Центр комп’ютерних технологій ІнфоПлюс

сертифікат НК № 49-2021 26.11.2021
Авторизований екзамінаційний центр ‘UNIVERSAL TEST’

сертифікат Серія №001000562

23.11.2021

Еducational webinars on scientometrics for  professional development. International experience in the field of publishing.Successful publications in Scopus and Web of Science. The training consisted of lectures and workshops (30 hours, l ECTS)

сертифікат № АА 2686 / 19.11.2021

19.11.2021

ISCSEES 2020 International scientific and pedagogical traineeship (6ECTS)

сertificate ID 202001004

20.09 – 30.10.2020

Education and science in China`s global competitive leadership (0.2 ECTS)

сertificate 22.10.2020

Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) (6ECTS)

сertificate

04.11 – 13.12.2019

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

підвищення кваліфікації у формі стажування наказ № 578

22.12.2017 – 26.06.2018

Сфера наукових та професійних інтересів:

політична аналітика, дослідження політичних інститутів та процесів; іміджеві технології; PR-технології та практики зв’язків з громадськістю; дослідження соціальних та кризових комунікацій; етика ділових переговорів; інформаційні комунікації у телекомунікаційній сфері.

Переглядів: 3 635