Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Насад Неоніла Вікторівна

Доцент кафедри, к.е.н.

Вища освіта Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2004-2009 рр.

Науковий ступінь к.е.н – Державний університет телекомунікацій, 2018 р.

Назва дисертаційного дослідження «Інноваційні підходи в управлінні людськими ресурсами підприємства».

 

 

Статті у наукових фахових періодичних виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз:

  1. Редько Н.В. Визначення готовності працівників до прийняття і слідування політики КСВ підприємства // Науковий журнал «Науковий огляд». № 8 (18). 2015. С. 43-50.
  2. Редько Н.В. Інноваційна стратегія управління підприємствами                   // Науковий журнал «Молодий вчений». № 2 (17). Частина ІІІ. 2015. С. 26-28.
  3. Редько Н.В. Аналіз не фінансової звітності корпоративної соціальної відповідальності компаній зв’язку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. № 23. 2017. С. 112-115.
  4. Редько Н.В. Професійна компетентність – підґрунтя професійного розвитку персоналу. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua.
  5. Насад Н.В. Система відбору персоналу за компетенціями // Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії». № 25. 2018. С. 94-97.
  6. Насад Н.В. Способи покращення системи мотивації людських ресурсів у підприємствах зв’язку //  Науковий журнал «Бізнес Інформ». № 5. 2018. С. 416-420.

Статті в інших наукових виданнях:

  1. Лазоренко Л.В., Редько Н.В. Інноваційний підхід в системі управління персоналом: міжнародний досвід та вітчизняна практика // Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку // Збірник наукових праць. Частина ІІ. 2014. С. 111-118.

Публікації за матеріалами наукових конференцій:

  1. Редько Н.В. Вдосконалення системи управління персоналом для формування конкурентоздатності підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2014. С. 94-95, (0,06 д.а.)
  2. Насад Н. В. Корпоративна соціальна відповідальності компаній зв’язку. // Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки // Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ. 2018. С. 80-82.
  3. Насад Н. В. Компетентність персоналу – запорука процвітання підприємства // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання. Всеукраїнська науково-практична конференція. Одеса. 2018. С. 66-69.
Переглядів: 7 352
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа