XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Загальна інформація
Переваги вступу на кафедру Телекомунікаційних систем та мереж
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Підготовка магістрів
Методична робота
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Відгуки про кафедру

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Телекомунікаційних систем та мереж та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Інноваційні зміни в навчальному процесі – це запорука успіху будь-якого навчального закладу!

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі телекомунікацій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж проходять з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні компанії-партнера Juniper останнього покоління.

 
 

Наша кафедра вже 2 роки тісно співпрацює з компанією Juniper – світовим лідером з продажу мережевого обладнання, яка є потенційним замовником наших випускників зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

В межах навчального процесу по всіх курсах підготовки студентів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» планується видання сертифікатів компанії-партнера Juniper.

 

Тільки в Державному університеті телекомунікацій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Підготовка по спеціальності починаючи з першого курсу

Вже з першого курсу наші студенти отримують «дорожню карту» по спеціальності 172 – “Телекомунікації та радіотехніка” – свого подальшого навчання та перспектив працевлаштування як за фахом, так і в суміжних галузях. Наша кафедра визначила цей крок одним із найважливіших етапів адаптації процесу навчання до концептуально нової освітньої моделі, що забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для фірм та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Як результат, починаючи вже з першого (а не з третього, як в інших вузах) курсу наші студенти вміють налаштовувати роботу персонального та планшетного комп’ютера, встановлювати операційні системи та підключати різні девайси користувача, налаштовувати до роботи SMART-TV та конфігурувати комплект супутникового телебачення, організовувати та створювати домашню локальну комп’ютерну мережу за допомогою Wi-Fi та Ethernet-мережі.

2

Дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

На першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів».

Метою цієї дисципліни є формування розуміння в нашого студента  про інформаційно-телекомунікаційну мережу як про єдиний комплекс, що включає територіально розподілену систему ЕОМ та їх терміналів, об'єднаних в єдину систему засобами зв'язку з використанням комутаційного обладнання, програмного забезпечення та протоколів для передачі (отримання) відомості, а також вирішення інформаційних, управлінських, обчислювальних та / або інших завдань.

В результаті вивчення дисципліни в нашого студента сформуються уміння налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. Також, студент чітко усвідомить яке місце займає наша спеціальність на ринку праці у галузі телекомунікацій, та стане на крок ближчі до розуміння де і ким він зможете працювати.

3

Для всіх спеціальностей обов’язково викладаються наступні дисципліни:

На 1 та 2 курсах «Ділові комунікації» та, відповідно, «Групова динаміка і комунікації», які формують у студента уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати створенню конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Дисципліна охоплює три практико-орієнтовані блоки:

 1. Організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури.
 2. Вивчення ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим.
 3. Провідний сучасний інструментарій ведення бізнесу, у т.ч. принципи електронної комерції та електронного діловодства.

При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї.

На 4-му курсі «Хмарні технології», «Штучний інтелект», по закінченню яких студент вмітиме та знатиме:

 • основні поняття і термінологію технологій хмарних обчислень;
 • сфери застосування хмарних технологій;
 • інфраструктуру хмарних обчислень;
 • питання безпеки, масштабування, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури;
 • вибирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології;
 • сучасні напрями і задачі штучного інтелекту;
 • засади нечіткої логіки, застосування нечіткої логіки до задач керування;
 • напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми;
 • моделі штучних нейронів, навчання штучних нейронних мереж;
 • штучні нейронні мережі для задач класифікації.
 • теорія розпізнавання образів.

4

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

На 1–2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-5 курсах не менше 20% занять, які викладаються кафедрою проводяться англійською мовою.  Це забезпечує можливість нашому студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2.

Вивчення англійської мови дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців. Така підготовка підвищує вірогідність працевлаштування випускників нашого університету, адже, як відомо, навіть іноземні компанії, що працюють на теренах України при прийомі фахівця на посаду практично без виключень проводять співбесіду англійською мовою, і навіть при тому, що переважна більшість її працівників може бути українцями, уся ділова переписка навіть в межах місцевих питань, постановка та контроль виконання завдань, переговори та інші організаційні процеси можуть здійснюватися виключно англійською мовою.

5

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі телекомунікаційних систем створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації. Зазначимо, що половина занять проводяться практично.

Цьому сприяє обладнання наших лабораторій, оновлені лекції, практичні заняття та методичні матеріали, спрямовані на вивчення основ побудови, мережних функцій, заголовків інформаційних структур, мультиплексування, виникнення петель синхронізації в мережі SDH; дослідження видів аналогової, цифрової модуляції, методів завадостійкого кодування та дослідження завадостійкості приймача.

Обладнання лабораторії та методичні матеріали спрямовані на вивчення та дослідження сучасних мереж широкосмугового доступу ADSL/2/2+, телекомунікаційних мереж поколінь 3G/4G/NGN, радіорелейних ліній передачі, систем мультиплексування трафіку, сучасних систем управління телекомунікаційними мережами, та методами і принципами тестування і сертифікації телекомунікаційних ліній зв’язку.

6

Сучасна теоретична підготовка

Кафедрою Телекомунікаційних систем та мереж викладаються основні дисципліни, які дозволяють студентам вивчити основи мережевих технологій, архітектуру та протоколи мереж наступного покоління (NGN), а також опанувати проектування, побудову та технічну експлуатацію не окремих зразків обладнання, а телекомунікаційних мереж у цілому (як і питання що стосуються функціонування найбільш важливого компонента будь-якої мережі – системи управління). По темам кожної дисципліни обов'язково проводяться лекції — як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

7

Договори з провідними телекомунікаційними компаніями

Результатом праці колективу кафедри стало укладання угод з наступними компаніями:

 • Person VUE. Відкриття 11 навчальних місць авторизованого тестового центру  Pearson VUE (Pearson VUE Authorised Test Centre).
  9 грудня 2015 року відбулося офіційне визнання компанією Pearson VUE лабораторії кафедри Телекомунікаційних систем та мереж складовою всесвітньої мережі тестових центрів. А вже в січні 2016 року науково-педагогічні працівники кафедри склали сертифікаційний іспит на право адміністрування обладнання центу і прийняття сертифікаційний тестів.
 • Juniper. Згідно угоди з компанією Juniper, кафедра Телекомунікаційних систем та мереж отримала обладнання для побудови фрагменту мережі NGN. Це дозволило розробити ряд лабораторних робіт для дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», а також організувати курси підвищення кваліфікації фахівцям в галузі телекомунікацій.

8

Якісна практична підготовка

Чудово розуміючи, що перспективи працевлаштування та розмір заробітної платні випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного використання обладнання, яке реально використовується в галузі телекомунікацій та сфері інформатизації, для навчання студентів на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компанії-партнера Juniper та з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення, що імітує функціонування найсучасніших зразків відповідного обладнання передових світових виробників. Зокрема, в лабораторії 220 нашої кафедри змонтована телекомунікаційна стійка з новітнім обладнанням компанії.

9

Удосконалення розподілу навчальних годин, вивчення дисциплін загальної підготовки протягом всіх семестрів

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж є провідною випусковою кафедрою Університету, яка відповідає за формування програм навчання, зміст усіх навчальних дисциплін та якість підготовки найбільш багато чисельної категорії фахівців за напрямом Телекомунікації та радіотехніка.

При підготовці бакалаврів зі спеціальності Телекомунікації та радіотехніка розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

На кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією — 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією.

10

Унікальна система підготовки з виданням сертифікатів

Державний університет телекомунікацій став першим навчальним закладом міста Києва, що має в своєму складі авторизований тестовий центр Pearson VUE (Pearson VUE - Virtual University Enterprises - компанії, мережа центрів якої розгорнута в 175 країнах світу) на базі кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, де можна пройти тестування і отримати сертифікат-підтвердження володіння дисципліною, обладнанням чи спеціалізацією від міжнародних виробників телекомунікаційного обладнання: Cisco, Ericsson, IBM, Juniper та інших.

Ми продовжуємо активну роботу щодо підтвердження міжнародними сертифікатами практичних навичок наших випускників в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання та використанні останніх версій спеціалізованого програмного забезпечення.

Наші студенти мають чудову можливість безкоштовно отримати сертифікат компанії Juniper Networks, відповідно до обраної дисципліни вільного вибору: вибір дисципліни «Побудова ІТ-мереж на обладнанні JUNIPER» забезпечує можливість проходження тестування для отримання сертифікату JNCIA – Junos; вибір дисципліни «Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж» - сертифікату JNCIS-ENT.

11

Відповідність навчальної програми компетенціям роботодавців

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами наступними професійними знаннями:

 • Розгортання, експлуатація та адміністрування сучасних та перспективних телекомунікаційних та інформаційних мереж будь-якої складності із застосуванням сучасного активного обладнання;
 • Налаштування та експлуатація сучасних комплексів надання мережевих послуг широкосмугового доступу на обладнанні HUAWEI, Juniper, Cisco, HP/HPE, Ericsson;
 • Організація зв’язку на основі бездротових, кабельних та оптичних систем та мереж;
 • Проектування, монтаж і сертифікація структурованої кабельної системи;
 • Знання основ проектування і побудови IPv4 і IPv6 мереж;
 • Знання основ побудови мереж GSM/3G/LTE/NGN;
 • Знання основ роботи з обладнанням xDSL, PDH, SDH, xWDM;
 • Знання методології тестування якості продуктів з використанням автоматизованих систем;
 • Розуміння загальних принципів комутації, системи сигналізації ОКС7;
 • Розуміння принципів роботи протоколу TCP/IP і основних мережевих протоколів і сервісів (НТТP, DNS, DHCP, SMTP, FTP, PPP, PPPoE, OSPF, DMVPN).

Встановлене в лабораторіях кафедри обладнання, що відповідає критеріям мереж NGN, і актуальність котрого перекриватиме майбутні вимоги роботодавців в галузі телекомунікацій щонайменше 5 років, дозволить студентам отримати практичні навички роботи з телекомунікаційним обладнанням, та підвищить їх конкурентоздатність на ринку праці нашої галузі.

12

Стажування, практики, працевлаштування

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри Телекомунікаційних систем та мереж (Juniper, Укртелеком).

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з телеком-компаніями, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших студентів.

 

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця, який повністю відповідає потребам сучасного ринку праці та компетенціям компаній-партнерів (роботодавців).

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 640