XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Комунікаційний менеджмент


Автор:
О. Є. Гудзь, І. М. Маковецька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.04 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо комунікаційного менеджменту, що сприятиме формуванню системи знань у царині комунікаційного менеджменту, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо комунікаційного менеджменту в підприємствах, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення комунікаційного менеджменту, навичо к самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами комунікаційного менеджменту в сучасних умовах
Автор:
О. Є. Гудзь, І. М. Маковецька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.4 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління комунікаціями в підприємствах, зокрема розкрито сутність та призначення комунікацій підприємств, встановлено особливості й визначено складові механізму управління комунікаціями в підприємствах, опрацьовано методичні підходи до оцінки управління комунікаційними каналами підприємства, розглянуто трансформацію орієнтирів в управлінні комунікаціями підприємств, охарактеризовано стан та виявлено сучасні тенденції розвитку комунікацій на прикладі телекомунікаційних підприємств, визначено ефективність механізму управління комунікаціями в підприємствах й оцінено управління комунікаційними каналами підприємства, обґрунтовано методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень щодо розвитку управління комунікаціями в підприємствах, розроблено пропозиції щодо удосконалення наукових підходів до формування комунікаційної політики підприємства, умотивовано концепт гармонізації комунікаційних каналів підприємства та розглянуто інновації в управлінні комунікаціями підприємств в умовах цифрових трансформацій, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління комунікаціями в підприємствах в сучасних умовах.
Автор:
Уклад.: Гошовська В.А., Пашко Л.А., Ларіна Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.36 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику з урахуванням напрацювань реалізації в Україні курсу «Академія лідерства» Ради Європи досліджується проблематика налагодження в публічному управлінні дієвої комунікативної взаємодії за допомогою розбудови управлінської та організаційної культур. При цьому ділове спілкування розглядається як складова комунікативної діяльності та динамічний процес: чіткого сприйняття, формулювання та передавання інформації; активного слухання; міжособистісної взаємодії співрозмовників. Досліджуються також проблеми неефективного управлінського спілкування. Практикум ділового спілкування допоможе керівнику або депутату будь-якого ієрархічного рівня проаналізувати свої комунікативні уміння й навички та оцінити власну особистість на предмет готовності, здатності, організації і здійснення ефективного й результативного ділового спілкування в процесі щоденної управлінської діяльності. Видання розраховане на керівників і представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, викладачів, студентів, слухачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами комунікативної діяльності та ділового спілкування в системі публічного управління.
Автор:
Уклад. К.Ю. Богомаз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
489 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Дане навчальне видання містить тексти лекцій з дисципліни «Соціальні комунікації в управлінні» для студентів всіх спеціальностей. Конспект лекцій дає можливість сформувати у студентів системне уявлення про соціальну комунікацію, її специфіку, місце і значення соціальних комунікації в управлінському процесі; виробити знання про стилі управлінської комунікації; ознайомити із механізмами і закономірностями сприйняття партнера по спілкуванню; дати інформацію про принципи і закономірності проведення спеціальних форм комунікацій: ділової бесіди, наради, дискусії тощо.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 717