XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Комп'ютерних наук


Автор:
Гужва В. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.89 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови ІС. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто: ІС для управління проектами (MS Project, Primavera), ІС для бізнес-планування та стратегічної оцінки бізнесу (Project Expert, COMFAR, BEST тощо), комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (SIMPLAN, Marketing Expert, IFPS), експертні системи (XCON, PSY), інтегровані інформаційні системи управління підприємствами («Галактика», MIRACLE) та інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP R/3). Для студентів-бакалаврів, науковців і практичних працівників.
Автор:
Однорог П. М., Михайленко Є. В., Котенко М. О., Омецінська О. Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.84 Мб
Тип документу:
Посібник
Оптичні технології здатні забезпечити широкосмуговий доступ, достатній для надання всім абонентам існуючих та перспективних послуг зв’язку. Тому розбудова волоконно-оптичної мережі доступу з наближенням оптичного волокна до абонента є вельми актуальним завданням. Застосування волокна на мережах доступу передбачає сумісну роботу з існуючою розгалуженою мережею, побудованою на симетричних та коаксіальних кабелях. Автори намагались в цьому посібнику дати опис технологій впровадження оптичного волокна на мережі доступу і її розбудови. Цей навчальний посібник є логічним доповненням і продовженням навчального посібника WDM та навчального посібника Ethernet. Виражаємо щиру подяку старшому науковому співробітнику НІЦ ЛКС Ю. Б. Нікітченку за надання консультацій з відповідного матеріалу. Додаткову інформацію з окремих питань можна отримати з джерел, вказаних в розділі “Література. Автори будуть вдячні на зауваження та доповнення щодо інформації, наданої в цьому посібнику. За можливості, висилайте Ваші зауваження та пропозиції на електронні адреси Petro_mo2005@ukr.net та Eugene_mv@ukr.net.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Автор:
Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.03 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розкриває сутність, зміст та освітні технології навчання, які інтегровані з інформаційними технологіями. Використані інноваційні методи навчання сприятимуть розвитку творчої особистості студентів, допоможуть закріпити, поглибити та систематизувати знання, одержані під час лекційних занять з предмету « Сучасні інформаційні технології в науці та освіті».
Автор:
К.О.Мешковський, В.Г.Бондаренко, М.О.Біла, А.О.Чупенко, І.П. Павелко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.61 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник присвячується пам’яті К.О.Мешковського, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою ІПК Московського технічного університету зв’язку та інформатики, який багато років керував розвитком первинної мережі Союзу, як замісник начальника ЦНДІЗ. Посібник складається із трьох частин. В частині першій викладені принципи побудови СЦІ, приведені основні характеристики СЦІ та відомості з апаратури СЦІ та їх застосуванню на первинній мережі. В частині другій коротко розглянуті технології WDM. В третій частині приведені короткі відомості з надійності систем передавання ВОЛЗ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком Телекомунікації з дисциплін ЦСП, ТОТСМ, ТЕСЗ.

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

Глобальна інформаційна інфраструктура

Інформаційно-комунікаційні технології

Інфраструктура мереж майбутнього

Комп‘ютерні мережі та Інтернет

Надійність комп’ютерних систем

Наукові засади педагогічного процесу вищої школи

Нові інформаційні технології

Основи теорії надійності і діагностики телекомунікаційних систем

Основи CASE-технологій

Сервісні платформи інформаційних мереж

Системи передач даних

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Організація баз даних та знань

Програмування Java

КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 123 183