XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень»

Деталі
Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
721 Кб
Рік публікації:
2024
Видавництво:
ДУІКТ
Країна, місто:
Київ
Кількість сторінок:
51
Створено:
109 дн. тому
Категорія:
Тип документу:
Методичні рекомендації
Посилання для списку використаної літератури:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б.. «Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень»». - 2024.
Анотація

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Організація проведення наукових досліджень у маркетингу» складено відповідно до навчального плану, профілю освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти  у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг».

Методичні рекомендації спрямовані на вирішення завдань щодо засвоєння понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; розуміння стану наукової діяльності в Україні та світі загалом; опанування концептуально методологією наукового пізнання; з’ясування змісту та функціонального призначення загальнонаукових та конкретно-специфічних методів, принципів дослідження різноманітних явищ і процесів; ознайомлення з поняттями академічної доброчесності, плагіату в наукових дослідженнях; набуття знань про сутність та структурні елементи кваліфікаційної роботи магістра та її оформлення; основні етапи підготовки; функції наукового керівника і магістра.

Методичні рекомендації містять: логіку побудови дисципліни; тезаурус; тести для самоконтролю, тематику завдань для самостійної роботи, структуру індивідуальних завдань, методи навчання і контролю, політику курсу , критерії та методи оцінювання,  питання,  які виносяться на залік. Надано рекомендації щодо складання тез доповіді наукового дослідження, основні вимоги до оформлення літератури. Наведена  рекомендована література для вивчення дисципліни.


Переглядів: 87