XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Математичні методи моделювання та оптимізації в менеджменті


Автор:
Укл.: В.Ф. Гамалій, В.С. Сотніков, Р.І. Жовновач, В.А. Вишневська, І.В. Ніколаєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.4 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядається основне коло теоретичних питань, що стосуються сутності та завдань моделювання; моделей та технологій планування досліджень у маркетингу, станів і динаміки функціонування товарних ринків; моделей сегментування ринку, поведінки споживачів; моделювання і прогнозування стратегій поведінки виробників; програмного інструментарію для вирішення задач маркетингу. Пропонуються основні типи задач та сформульовані питання для контролю засвоєння курсу. Призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, спеціалістів сфери маркетингу, менеджменту.
Автор:
Л.О. Волонтир, Н.А. Потапова, І.М. Ушкаленко, І.А. Чіков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
11.45 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичне моделювання у відповідності до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який включає основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу та моделей для аналізу типових економічних ситуацій, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету. Посібник розрахований на студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Рекомендовано фахівцям з організації економічних процесів у підприємництві, а також викладачам, студентам і аспірантам економічних спеціальностей.
Автор:
За заг. ред. О.В. Кузьменко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник надає можливість оволодіти основами вибору та побудови математичних моделей для аналізу процесів та явищ у сфері маркетингу та менеджменту. Викладання матеріалу підкріплюється наскрізним прикладом побудови економетричних моделей. Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, економістів та аналітиків.
Автор:
М.І. Крупка, О.М. Ковалюк, В.М. Коваленко та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.4 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розглянуто головні концепції, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та прибутком підприємства. Висвітлено теоретичні й актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах формування ринкової економіки. Книга є водночас теоретичним і практичним виданням, у якому використано сучасні підходи до забезпечення навчального процесу. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, економістів-практиків.
Автор:
Н.В. Бурєннікова, О.В. Зелінська, І.М. Ушкаленко, Ю.Ю. Бурєнніков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.82 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичного моделювання відповідно до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю. Посібник призначений для студентів (магістрантів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами проведення досліджень з використанням оптимізаційних методів вирішення сучасних економічних задач.
Автор:
О.М. Полінкевич, І.Г. Волинець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.72 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто актуальні питання прийняття господарських рішень, управління ризиками в умовах невизначеності, окреслено технології та критерії прийняття рішень, методичні основи підготовки та реалізації, їхнє прогнозування та аналізування. Описано теорію корисності та показано її використання при прийнятті рішень. Зазначено вплив нераціональності на поведінку споживачів у поведінковій економіці, яку варто враховувати, обґрунтовуючи господарські рішення. Значна увага приділяється прийняттю рішень при конфліктах, окремо виділено фінансові та інвестиційні рішення за умов ризику, запропоновано їхнє якісне і кількісне оцінювання, окреслено напрями та методи зниження ступеня ризику. Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Матеріал навчального посібника сприятиме набуттю спеціалістами сфери економіки та управління базових компетенцій з питань прийняття обґрунтованих господарських рішень та управління ризиками, управління вартістю підприємства.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 4 130