XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Спрощений он-лайн курс Java-програмування

Шановний абітурієнт. Відповідно з концепцією ранньої дуальної освіти на спеціальності 122 Комп’ютерні науки в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій для вступників, які подали документи, діють наступні акції:

1) Спрощений он-лайн курс Java-програмування (22…24 серпня) за програмою:

 • Ознайомлення із оболонкою Eclipse. Правила запису ідентифікаторів. Перша програма виведення імені.
 • Текстова змінна. Поняття типів даних. Тип даних int. Програма виконання арифметичних операцій над цілими числами. Тип даних double. Знайомство з кастингом примітивів.
 • Поняття та структура методу. Методи класу String – length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, concat. Поняття перевантаження методів. Перевантажені методи класу String – indexOf, lastIndexOf, replace, substring.
 • Поняття класу та об’єкту класу String. Розміщення примітивів, класів та об’єктів класів в пам’яті. Оператор new.
 • Ознайомлення із графічною оболонкою JavaFX. Структура візуальних фреймів. Перша програма з віджетами Label, Button та графічними фігурами Circle, Rectangle. Ознайомлення із імпортом пакетів, наслідуванням класів та колекціями. 
 • Графічні атрибути – товщина ліній, кольори, тощо. Дії над графічними фігурами: повертання, пересування, тощо.
 • Класи Shape, Polyline, Polygon. Створення комплексних фігур (автомобіля).
 • Ознайомлення із інтерфейсами та generics. Поняття події.
 • Обробка подій натискання на кнопку та на клавішу. Інтерфейс EventHandler, класи ActionEvent та KeyEvent. Реалізація методу handle. Пересування фігури (автомобіля) при натисканні кнопки або клавіші. Прискорення-пригальмовування пересування.
 • Розгалуження. Оператори if-else. Зупинка фігури (автомобіля) або його рух в інший бік за виконання/невиконання умови.
 • Циклічні операції. Оператор while. Пересування фігури (автомобіля) за виконання умови.
 • Оператор for. Пересування фігури (автомобіля) визначену кількість разів.

2) Два початкових вебінари з дистанційного вивчення мови програмування Java за програмою сертифікаційних іспитів корпорації Oracle (22…24 серпня) за темами:

 • Робота з Eclipse. Перша програма.
 • Структура класу. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.
 • Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

3) Доступ до 10 вебінарів дистанційного навчання студентів 1-го курсу спеціальності Комп’ютерні науки мові програмування Java за програмою сертифікаційних іспитів корпорації Oracle в рамках дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” (24…31 серпня) за темами:

 • Метод main(). Аргументи в методі main().
 • Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань.
 • Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.
 • Перевантаження методів. API класу String.
 • Ініціалізація змінних, в т.ч. локальних та об’єктних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.
 • Пакети. Import. Static import. Клас Math.                  
 • Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML- діаграми. Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.
 • Модифікатори доступу.
 • Ключове слово this.
 • Ключове слово super. Клас Object.
 • Перевизначення методів, в т.ч. рrivate та static. Методи toString(), equals().
 • Поліморфні посилання. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування.
 • Covariant returns.
 • Ключове слово final.
 • Приведення типів.
 • Оператор instanceof.
 • Абстрактні класи.
 • Інтерфейси. 

4) Студенти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки починаючи з першого курсу мають можливість брати участь в розробці промислових проектів на фірмах ІТ галузі.

Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Переглядів: 22 376