Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

САЗОНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доцент кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва.

У 2005 році звкінчилв Державний університет телекомнікацій (колишній Державний університет інформаційо-комунікаціційних технологій). Отримала диплом магістра з відзнакою. Закінчивши навчання залишилась працювати в університету спочатку на посаді асистента кафедри управління підприємствами зв’язку, згодом старшого викладача, на сьогоднішній день доцент кафедри менеджменту.

З 2008 по 2012 роки навчалась в аспірантурі ДУТ. Назва дисертаційного дослідження «Організаційно-економічний механізм надання загальнодоступних послуг телекомунікаційним підприємствами».

Методична  робота.

Згідно індивідуального плану розроблення навчально-методичних комплексів дисциплін державно-приватне партнерство, стратегічне управління, управління технологічним розвитком, сучасні технології операторської діяльності в галузі телекомунікацій.

Наукова робота

Захист кандидатської дисертації на тему: «Організаційно-економічний механізм надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами». Приймає активну участь в науковій роботі кафедри за темами робочих дисциплін та науково-дослідної роботи.

Виховна та суспільно робота

Кураторство групи МНД -31

список опублікованих науково-методичних праць

У наукових фахових виданнях України:

 1. Сазонова С. В. Обмін досвідом в наданні загальнодоступних телекомунікаційних послуг зв’язку між країнами СНД // Економіка, менеджмент, бізнес. 2010.  № 1. С. 24–31.
 2. Сазонова С. В. Класифікації в сфері надання телекомунікаційних послуг як системоутворюючий фактор їх розвитку СНД // Економіка, менеджмент, бізнес. 2011.  № 1–2. С. 19–26.
 3. Сазонова С. В. Телекомунікаційний ринок України та концептуальні основи створення Фонду універсальних послуг // Економіка, менеджмент, бізнес.  2012. № 2 (6), т. 1.  С. 33–39.
 4. Сазонова С. В. Еволюція концептуальних засад створення фонду універсальних послуг в процесі розвитку телекомунікаційного ринку України // Економіка, менеджмент, бізнес. 2013. № 1 (7), т. 1. С. 30–36.
 5. Сазонова С. В. Формування інноваційної стратегії розвитку для телекомунікаційних підприємств України // Економіка, менеджмент, бізнес.  2015.  № 1 (11). С. 62–68.
 6.  Сазонова С. В. Наукові засади формування та реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг  підприємствами України // Економіка, менеджмент, бізнес.  2015. № 3 (13). С. 99–107.
 7. Сазонова С. В. Адаптація організаційно-економічного механізму управління телекомунікаційними підприємствами до умов кризової економіки // Економічний вісник.  Запоріжжя, 2016. Вип. 6 (06), ч. І. С. 142–145.

У наукових фахових періодичних виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Сазонова С. В. Методи оцінки ефективності організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг на телекомунікаційних підприємствах України // Black Sea, Tbilisi, Georgia, scientific jornal of academic research  2015.  Т. 23, № 05. 89 с. С. 62–65.
 2. Сазонова С. В. Принципы внедрения и реализации предоставления социальнодоступных телекоммуникационных услуг в Украине // Institutionelle Grunlagen fur die Okonomik unter den Beingungrn der Transformation: Sammelwerk der wissenschaflitichen Artikel.  Verlag SWG imex GmbH Numbergrg, Deutschland, 2014. Vol. 1. C. 280–283.
 3. Сазонова С. В. Використання інформаційних технологій підприємствами за допомогою організаційно-економічного механізму [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство.  2016. № 7. С. 469–472.  – Режим доступу до журналу: http://e-visnyk.zdia.zp.ua//journals/6-06-2016_1/31.pdf (0,394 д.а.) (Index Copernicus (Польща).

 

Публікації за матеріалами наукових конференцій:

 1. Сазонова С. В. Процесно-орієнтовне управління витратами виробничої діяльності підприємств галузі телекомунікацій // Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України. Тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. К.: 2009. С. 48–52.
 2.  Сазонова С. В. Деякі концептуальні аспекти до методики тарифоутворення в частині послуг взаємоз’єднання операторів
  // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології Тези доп. V Міжнар. наук.-техн. Конф
  ., К. : ДУІКТ, 2009.  С. 230–231.
 3. Балькін Г.Ф., Сазонова С. В. Оновлення методів управління підприємствами зв’язку – нагальна проблема // технології в телекомунікація. Зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-техн. симп. – К. : ДУІКТ, 2010. – С. 148–149. (Здобувачем розкрито шляхи вдосконалення менеджменту підприємств телекомунікацій на основі процесного підходу.
 4. Сазонова С. В. Директиви ЄС-2009 року для сектора телекомунікацій та можливості вдосконалення діяльності Державного регулятора України – НКРЗ // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Зб. тез. наук.-техн. конф. К. : ДУІКТ, 2010. – С. 289–290.
 5. Сазонова С. В. Науково-методичні розробки класифікатора телекомунікаційних послуг як системоутворюючого фактору їх розвитку
  // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VII наук. конф. Харків, 2010. С. 418–420..
 6. Сазонова С. В. Регулювання ринку телекомунікаційних послуг в умовах конвергентності // Нові технології в телекомунікація.  Зб. тез ІV Міжнар. наук.-техн. симп. К. : ДУІКТ, 2011. С. 136–138.
 7. Сазонова С. В. Економічні аспекти ІТ-комунікацій / Світ інформації та телекомунікацій–2010. Зб. тез. VIII Міжнар. наук.-техн. конф. студ. та молоді  К. : ДУІКТ, 2011.  С. 180–182.
 8. Сазонова С. В. Класифікації в сфері надання телекомунікаційних послуг як системоутворюючий фактор їх розвитку // Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2010.  С. 131–133.
 9. Сазонова С. В. Сучасний стан формування тарифної політики в частині універсальних послуг в Україні // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Зб. тез.  VII Міжнар. наук.-техн. конф. К. : ДУІКТ, 2011.  С. 277–278.
 10. Сазонова С. В. Ключові показники на ринку телекомунікацій
  / С. В. Сазонова // Новітні технології в телекомунікація.  Зб. тез. V Міжнар. наук.-техн. симпоз. К. : ДУІКТ, 2012. С. 175–177.
 11. Сазонова С. В. Перспективи розширення асортименту загальнодоступних телекомунікаційних послуг в Україні // Світ інформації та телекомунікацій–2012. Зб. тез ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. студ. та молоді . К. : ДУІКТ, 2012. С. 178–181..
 12. Сазонова С. В. Міжнародний досвід розвитку та модернізації щодо надання універсальних послуг // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Зб. тез VIII Міжнар. наук.-техн. конф. К. : ДУІКТ, 2012.  С. 263–267.
 13. Сазонова С. В. Тенденції розвитку сучасного телекомунікаційного ринку України // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали ІХ наук. конфК. : ДУІКТ, 2012. С. 185–186.
 14. Сазонова С. В. Сутність організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг підприємствами / С. В. Сазонова // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології. Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій : матеріали наук.-техн. конф. К. : ДУТ, 2015. С. 150–152.
 15. Сазонова С. В. Використання інформаційних технологій в організаційно-економічному механізмі управління підприємствами // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки країни. Матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2016. С. 97–99.
 16. Сазонова С. В. Впровадження інформаційних технологій в систему комунікаційного менеджменту на підприємствах // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства. Матеріали наук.-практ. Конф. К., ДУТ, 2016. С. 71–72.
 17.  Sazonova S. V. Methodological principles for evaluating economic efficiency of enterprises telecommunications // Topical question of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.  C. 169–173.

Курбанов Д., Сазонова С. В. Функціональний підхід до організації процесів управління на підприємстві // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / К. : ДУТ, 2017. С. 104–105. (Здобувачем обґрунтовано вплив  основних та специфічних взаємозв’язів функцій менеджменту на підприємствах).

Фотографії

Переглядів: 7 944