Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

СТЕЦЮК ПЕТРО АНТОНОВИЧ

Народився  24 червня 1955 року в селі Ласки Народицького району Житомирської області. 

В 1976 р. з відзнакою закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. Після закінчення інституту працював  на посадах економіста з оплати праці та  головного економіста колгоспу ім. Калініна Народицького району Житомирської області .

З 1979 р.  по 1982 р. навчався в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації.

У 1983 р. в Інституті економіки АН УРСР захистив кандидатську  дисертації на тему «Економічна ефективність основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення в умовах концентрації зрошування», а в 2009 р. в  ННЦ «Інститут  аграрної економіки» УААН ­– докторську на тему «Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств». З 1987 р. має вчене звання старший науковий співробітник по спеціальності «Економіка, планування і організація управління сільським господарством», а з 2015 – професора по спеціальності «Гроші, фінанси та кредит».

З лютого 1982 р. по червень 1990 р. працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника в Українському науково-дослідному інституті гідротехніки і меліорації.

З липня 1990 р. по червень 1992 р. працював на посаді старшого наукового співробітника, з червень 1992 р. по січень 2012 р. – провідного  наукового співробітника, а з січня 2012 р. по червень 2017 р.  – завідувача відділу ННЦ «Інститут  аграрної економіки» УААН.

З липня 2017 р. займає посаду професора кафедри менеджменту Державного Університету Телекомунікацій.

Підготував чотири кандидати економічних наук.

В 1998 – 2001 рр. читав курси “Інвестиційна діяльність” та “Аналіз інвестиційних проектів” Національного аграрного університету, а в 2003 – 2007 рр. курс “Фінансовий менеджмент” в Київському інститут менеджменту та інформаційних технологій.

Науковий доробок становить близько 200 наукових праць загальним обсягом близько 165 друкованих аркушів. Приймав участь у 90 Міжнародних та Всеукраїнських  науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах,  у тому числі в Азербайджані, Білорусії, Росії, Іспанії.

Стецюк П.А. – відомий вчений у галузі теорії фінансів, інвестицій та інвестиційного аналізу, економічних трансформацій в аграрній економіці. Його наукові розробки з теорії та методології фінансово-кредитного забезпечення агроформувань, фінансів підприємств та ринкових трансформацій знайшли широке використання у реформування аграрного виробництва та організації й управління фінансовою діяльністю агроформувань у пост трансформаційний період.

Наукові інтереси Стецюк П.А. охоплюють широке коло проблем щодо формування і розвитку національної системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва, управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств, методології ресурсного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності агроформувань, фінансової складової забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах глобалізації товарних та фінансових ринків. Ним обґрунтовано ряд нових нових наукових підходів та наукових тез у сфері формування сучасної наукової парадигми теорії аграрних фінансів. Бере активну участь у розробці проектів законів України, інших нормативно-правових актів, державних науково-технічних програм з питань фінансово-кредитного та інвестиційного забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу.

Список опублікованіх науково-методичних праць

Переглядів: 5 398