Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Стрельнікова Світлана Юріївна

 

Старший викладач кафедри

СТРЕЛЬНІКОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Гудзь О. Є., Стрельнікова С. Ю. Маркетингові аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №4 (22), 2017. C. 5−11 (0,68 д.а., особистий внесок здобувача: визначено 18 особливості й функціональні складові управління підприємством та опрацьовано концепт формування механізму управління підприємств ‒ 0,55 д.а.).

2. Стрельнікова С. Ю. Інформаційне забезпечення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні: колективна монографія під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. 260 с. С. 208–212 (0,77 д.а.).

3. Гудзь О. Є., Стрельнікова С. Ю. Інноваційні моделі управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №1 (23), 2018. C. 4−11. (0,58 д.а., особистий внесок здобувача: виявлено тенденції цифрової трансформації телекомунікаційних підприємств та розроблено пріоритетні напрями їх стратегічних перетворень на основі інформаційно-комунікаційних технологій ‒ 0,45 д.а.).

4. Гудзь О. Є., Стрельнікова С. Ю. Організаційно-інформаційне забезпечення управління розвитком підприємства в умовах становлення цифрової економіки. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №4 (30), 2019. C. 1−9 (0,68 д. а., особистий внесок здобувача: сформовано систему показників щодо ідентифікації розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації ‒ 0,56 д.а.)

5. Стрельнікова С. Ю. Побудова механізму управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Інноваційна економіка: економічні, політичні та правові аспекти: колективна монографія за ред. І. Г. Оніщенко. Київ, Європейський університет. 2019. 156 с. С. 35–37 (0,42 д.а.).

6. Strelnikova S. Management of strategic changes of telecommunication enterprises in the conditions of digital transformation. Norwegian Journal of development of the International Science. 2020. № 50 (3). C. 17–22. (0,64 д.а.).

7. Гудзь О. Є., Стрельнікова С. Ю. Організаційно-інформаційні аспекти управління розвитком сучасного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №1 (31), 2020. C. 1−9. (0,45 д.а., особистий внесок здобувача: розглянуто організаційні та інформаційні аспекти стратегічних перетворень в телекомунікаційних підприємствах та запропоновано формування альтернативних сценаріїв для їх розвитку ‒ 0,36 д.а.)

8. Стрельнікова С. Ю. Напрями удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Економіка і управління, 2020. № 4. С. 64−71 (0,45 д.а.).

9. Стрельнікова С. Ю. Концептуальні засади удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації Організаційно-інформаційні аспекти управління розвитком сучасного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3 (33), 2020. C. 76−79 (0,42 д.а.).

10. Стрельнікова С. Ю. Мультирівнева оптимізація управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №4 (34), 2020. C. 31−35 (0,44 д.а.).

11. Стрельнікова С. Ю. Сучасний стан та тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: Матер. наук.-техн. конф. (Київ, 17– 20.11.2015). К.: ДУТ, 2015. Т. 5 «Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій». 175 с. С. 103–105 (0,18 д.а.).

12. Стрельнікова С. Ю. Напрями удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації // Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства: Матер. наук.-практ. конф. (Київ, 20.122016). Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва. К.: ДУТ, ННІМП , 2016. 170 с. С. 12–13 (0,18 д.а.).

13. Стрельнікова С. Ю. Результативність управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі: Матер. міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 16-17.03. 2017). К.: ДУТ, 2017. 257 с. С. 19–20 (0,20 д.а.).

14. Стрельнікова С. Ю. Методичні підходи до діагностики управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Стан та розвиток управління підприємством в умовах конкурентної економіки: проблеми та перспективи: Матер. міжнар. науковопракт. конф. (Дніпро, 19-20.01.2018). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. 196 с. С. 106–109. (0,24 д.а.).

15. Стрельнікова С. Ю. Формування та оцінка механізму управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матер. І Міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 18-19.12.2019). К.: ННІМП, ДУТ, 2019. 372 с. С. 278–280 (0,22 д.а.).

16. Стрельнікова С. Ю. Сутність та складові управління стратегічних змін підприємства. Стратегічні пріоритети розвитку економіки і фінансів в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23.01.2020): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. 59 с. С. 35–37 (0,18 д.а.).

17. Стрельнікова С. Ю. Концепція удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації. Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: Матер. Міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 11.02.2020). К.: ННІМП, ДУТ, 2020. 250 с. С. 84−87 (0,18 д.а.).

Переглядів: 5 937