Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Документознавство та інформаційна діяльність

Актуальною потребою стала підготовка фахівців, котрі не тільки мають документознавчу освіту, а й володіють іноземною мовою і можуть встановлювати ефективні ділові контакти з іноземними партнерами, зберігати комерційну таємницю, спрямовувати ділові відносини на користь вітчизняних підприємств та бізнесменів, що сприятиме підвищенню міжнародного авторитету України.

В Університеті здійснюється сучасна практична підготовка фахівців з документознавства  та інформаційної діяльності з отриманням кваліфікації: менеджер у сфері надання інформації, документознавець

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності передбачає, що майбутній фахівець

  • у змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління;
  • здатен організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на технологічному рівні;
  • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
  • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
  • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна,  зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Переглядів: 12 043