XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Інформаційно-довідковий відділ по роботі з інформаційними системами

Загальна інформація

Контактна інформація
Про дистанційне навчання
Про систему MOODLE
Організаційно-методичні документи
Про електронну бібліотеку

Загальна інформація

У сучасному інформаційному суспільстві змінюються форми, методи та засоби навчання: знання та інформація дедалі більше черпаються з різних джерел через Інтернет. Як наслідок цього, суттєво змінилася роль викладача: його знання в конкретній предметній сфері обов’язково доповнюються знаннями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, які можуть бути використані у навчальному процесі. Водночас характер взаємодії викладачів та студентів також набуває інших форм.

Сьогодення висуває нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах України, зокрема, до використання у навчальному процесі сучасних інформаційно-бібліотечних систем та технологій дистанційного навчання, здатних забезпечити формування індивідуальних та професійних якостей студентів. Реалізація цих вимог в Державному університеті телекомунікацій значною мірою забезпечується діяльністю Відділу ведення електронної бібліотеки.

Метою діяльності Відділу ведення електронної бібліотеки університету є забезпечення змісту і якості підготовки здобувачів вищої освіти усіх рівнів, забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідно до останніх досягнень науки і технологій, своєчасне оновлення бібліотечного фонду Державного університету телекомунікацій (далі – Університет) сучасною навчальною, навчально-методичною та науковою літературою.

Основними завданнями Відділу ведення електронної бібліотеки університету є:

  • ведення електронної бібліотеки Університету за секторами та електронними платформами;
  • розміщення навчальних посібників, підручників та навчально-методичних матеріалів на електронних платформах;
  • адміністрування та технічна підтримка системи навчання MOODLE Університету;
  • впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу;
  • надання консультативної допомоги здобувачам освіти та науково-педагогічним працівникам у використанні електронних бібліотечних ресурсів університету;
  • забезпечення доступу до світових електронних ресурсів «Scopus» та «Web of Science» за напрямами електронних платформ.

Контактна інформація

Україна, 03110, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7
тел. (044) 249-25-90
mail: o.sazonov@dut.edu.ua

Переглядів: 34 816