XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Вступ 2023
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Видавнича діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
 

Зовнішньо-економічна діяльність: навчальний посібник

Пильнова В.П., Капелюшна Т.В., Пісковець О.В.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття та категорії зовнішньоекономічної діяльності, оцінка сучасного стану та особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Особливий наголос робиться на сучасних моделей зовнішньоекономічної діяльності та на формах виходу підприємств на зовнішні ринки. Значна увага приділена функціональному забезпеченню та страхуванню ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Тематичний зміст доповнено переліком питань до самоконтролю і тестовими завданнями, що сприяє засвоєнню вивченого матеріалу. Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, що провадять зовнішньоекономічну діяльність.

Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб. – К.: ДУТ, 2020. – 185 с.

 

Організація торгівлі: навчальний посібник

Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто принципи організації торгівлі, основні етапи організації і технології торговельних процесів на підприємствах торгівлі. Відзначено роль послуг в торгівлі, розглянуто питання технологічних рішень магазинів, а також захисту прав споживачів.  Висвітлено значення організаційних аспектів у забезпеченні результативності торговельної діяльності господарюючих суб’єктів. Послідовність викладу питань обумовлена вимогами вищої школи та забезпечує глибоке вивчення дисципліни студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 075 «Маркетинг»

Організація торгівлі: навч. посіб. – К.: ДУТ. 2020. – 174 с .

 

Інвестиції та кредитування: навчальний посібник

Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., Гужавіна І..В.

Анотація

У навчальному посібнику відзначено роль та значення інвестування як вагомої складової в процесі створення та функціонування суб’єктів підприємництва, висвітлено основні положення інвестицій та кредитування, особливості їх реалізації у практичній діяльності. Розкрита сутність і основні форми інвестицій, визначено концептуальні засади інвестиційної діяльності, приділено значну увагу методам оцінки ефективності реалізації реальних і фінансових інвестицій, а також питанням проведення аналізу боргового фінансування, вартості та доходності фінансових інструментів для інвесторів.

До кожної теми додається список запитань для самоперевірки, тестів для самоконтролю, практичні завдання. Посібник сприятиме кращому та більш якісному засвоєнню  матеріалу. Розраховано на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, науковців.

Інвестиції та кредитування: навч. посіб. - К.: ДУТ. 2020. - 200 с.

 

Біржова діяльність: навчальний посібник

Гавриш О.М., Пісковець О.В., Мартиненко М.О.

Анотація:

У навчальному посібнику ґрунтовно висвітлюються теоретичні та практичні аспекти біржової діяльності. Особливу увагу приділено сутності, значенню та еволюції розвитку біржової діяльності. Розкритий механізм регулювання біржової діяльності. Значна увага приділена видам біржових угод та технології біржової торгівлі. Надані практичні поради щодо правильності укладання різних видів біржових угод під час здійснення торговельних операцій на біржі.

Вдале поєднання теоретичного та практичного матеріалу, дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни та здійснити контроль отриманих знань студентів. Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам економічних спеціальностей, викладачам та науковцям, що цікавляться питаннями розвитку біржової діяльності, а також фахівцям, які працюють на біржовому ринку.

Джерело для посилання: Гавриш О.М., Пісковець О.В., Мартиненко М.О. Біржова діяльність: навч. посіб./О.М. Гавриш, О.В. Пісковець, М.О. Мартиненко. – К.: ДУТ, 2020.-180с.
 

Облік і аудит: навчальний посібник

Згурська О.М., Гужавіна І.В., Пильнова В.П.

Анотація:

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку і аудиту в сучасних умовах. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його сутності, функції в системі управління економікою; предмет і метод бухгалтерського обліку. У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на торговельних підприємствах.

Матеріали навчального посібника покликані сприяти студентам у засвоєнні дисципліни «Облік і аудит» та набутті ними прикладних аналітичних навичок. Зміст та структура посібника дозволяють студентам самостійно працювати над засвоєнням навчально-методичного матеріалу, здійснювати самоконтроль знань.

Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам економічних спеціальностей, викладачам та науковцям, що цікавляться проблемами організації обліку і аудиту на сучасних підприємствах.

Джерело для посилання: Згурська О.М., Гужавіна І.В., Пильнова В.П. Облік і аудит: навч. посіб. К.: ДУТ, 2020. – 221 с.
 

Основи підприємництва: навчальний посібник

Пильнова В.П., Гавриш О.М., Мартиненко М.О.

Анотація:

У навчальному посібнику визначена роль та економічна сутність підприємництва і малого бізнесу. Особливу увагу приділено практичним основам діяльності вказаних суб’єктів, їх створенню, розвитку, реорганізації. Розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості компаній та їх майна, бізнес-плануванню, фінансовому забезпеченню, інвестуванню, управлінню підприємницькими ризиками. Надані практичні поради щодо створення власного бізнесу. наведені приклади успішних компаній.

Вдале поєднання теоретичного та практичного матеріалу, дозволяє більш глибоко опанувати зміст навчальної дисципліни та здійснити контроль отриманих знань студентів. Посібник може бути корисним широкому колу читачів – студентам економічних спеціальностей, викладачам та науковцям, що цікавляться проблемами підприємництва і малого бізнесу, а також підприємцям-практикам.

Джерело для посилання: Пильнова В.П., Гавриш О.М., Мартиненко М.О. Основи підприємництва: навч. посіб. / В.П. Пильнова, О.М. Гавриш, М.О. Мартиненко. – К.: ДУТ, 2020. – 358 с.
 

Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції

Анотація:

Збірник призначений для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців підприємницької, торговельної та біржової сфери, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Джерело для посилання: Матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 11 лютого 2020 року) / Навчально-науковий інститут менеджменту та  підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. – 250 с.

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Методичні матеріали, завдання, тести

Т.В. Сьомкіна, О.О. Лобань, Р.А. Дименко, О.В. Литвинова

Анотація:

Навчальний посібник підготовлено до основних вимог програми навчальної дисципліни «Економічна теорія». У посібнику наведено перелік основних категорій і понять, подано тестові завдання та запитання до модульних робіт. Посібник устаткований необхідними матеріалами, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп'ютерних технологій організації навчального процесу.

Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією для підготовки до семінарських і практичних занять, під час написання рефератів і виконання індивідуальних завдань.

Джерело для посилання: Т.В. Сьомкіна, О.О. Лобань, Р.А. Дименко, О.В. Литвинова Економічна теорія. Методичні матеріали, завдання, тести /Під редакцією Сьомкіної Т.В. – К.: ДУТ, 2018. – 390 с.


МОНОГРАФІЇ
 

PROBLEMS OF INSTITUTIONALIZATION AND TRANSNATIONALIZATION OF THE MODERN ENTERPRISES’ INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

Somkina T., Huzhavina I., Zhurska О. (ст. 44-51)

Джерело для посилання: «MANAGMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES» ISSUE 3: monograph – Prague, 2020. P. 44-51.
 

CORPORATE MANAGEMENT: INFORMATIONAL ASPECT

Somkina T., Lytvynova O., Loban O. (ст. 118-123)

Анотація:

Information as a phenomenon is a special universal immaterial good, which, depending on its content, form, purpose and application sphere, can become an effective business activity influence tool. On the one hand, well-used information can become a powerful engine for enterprise` progress and development, in the other - a devastating force. In both cases, information at the stakeholder’s hands serves as something to reach a certain goal, so it is important to understand the role and importance of information within the business activities.

Ключові слова: information, corporation, corporate governance, corporate rights, corporate capital.

Джерело для посилання: «MANAGMENT OF THE 21ST CENTURY: GLOBALIZATION CHALLENGES»: monograph – Prague, 2018, - 118-123.
 

Синергетичний ефект використання методу багатометричного моделювання діяльності підприємств

Р.А.Дименко (ст. 180)

Анотація:

Сучасний етап розвитку економіки в Україні вимагає від підприємств активних дій з підвищення ефективності та конкурентоспроможності їх діяльності. Використання методів багатопараметричного моделювання та, в особливості, синергетичного підходу в цьому питанні може дати змогу менеджерам підприємств більш ефективно приймати стратегічні та тактичні рішення стосовно розвитку всіх ланок бізнес-процесів на підприємстві.

Ключові слова: інновації, інноваційна економіка, моделювання економічних систем, бізнес-процес, конкурентоспроможність.

Джерело для посилання: «Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти»: монографія Вип. 2 – Херсон: Грінь, 2017.– 906с.

Електронний ресурс
 

Планування, оцінка і контроль запасів на суднах водного транспорту

Пильнова В.П. ( Ст. 75-97; 120-134)

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Планування, оцінка і контроль запасів на суднах водного транспорту [монографія] / Д. О. Пильнов, В. А. Будник, В. П. Пильнова. – Київ: Центр учбової літератури. 2015. – 175 с. – С. 75-97; 120-134.


НАУКОВІ СТАТТІ
 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. В. Гужавіна

Анотація

Визначено сутність поняття «товарні запаси» на торговельних підприємствах та досліджено питання їх обліку. Сформовано класифікаційні ознаки товарних запасів підприємств. Проведено дослідження нормативно-правової бази з регулювання обліку запасів на торговельних підприємствах. Визначено, що для оптимізації організації обліку запасів на торговельних підприємствах необхідно налагоджувати раціональну організацію складського господарства. Визначено, що метою вдосконалення обліку товарних запасів на торговельних підприємствах доцільним є удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими запасами. Обґрунтовано раціональні методи здійснення інвентаризації виробничих запасів як ключової ознаки успішності функціонування підприємств. Доведено, що успіх діяльності торговельного підприємства залежить від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі та від рівня розвитку системи автоматизації їхньої діяльності.

Для оптимізації розміру поточних запасів товарно-матеріальних цінностей запропоновано використовувати «модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (EOQ model)» і «Систему ABC». Шляхами поліпшення використання товарних запасів на торговельних підприємствах є: рівномірне їх надходження; формування запасів у межах можливого мінімуму; недопущення придбання неліквідних товарів; реалізація надлишкових запасів.

Розробка ефективної логістичної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах економічних обмежень. Для її реалізації необхідно: впроваджувати систему контролю за використанням запасів з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання; підвищити інтенсивність використання запасів через прискорення їх обертання.

Ключові слова: облік; товарні запаси; торгівля; прибуток; управління.

Джерело для посилання: Гужавіна І.В. Особливості обліку запасів на торговельних підприємствах. Ефективна економіка. 2020. № 12.

Електронний ресурс
 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. В. Гужавіна, Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська

Анотація

У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової системи управління розвитком торговельного підприємства. Проведено систематизацію наукових підходів до трактування фінансового контролінгу. Охарактеризовано основні принципи та функції формування та розвитку фінансового контролінгу. Обгрунтовано необхідність організації та запропоновано основні етапи впровадження фінансового контролінгу на торговельних підприємствах. Ідентифіковано ключові особливості фінансового контролінгу в системі управління торгівельним підприємством, з урахуванням яких контролінг слід визначати як підсистему управління, головну увагу якої сконцентровано на досягнення перспективних цілей фінансово-економічної діяльності з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників організації. Визначено, що ефективність впровадження контролінгу в системі управлінні торговельними підприємствами залежить від того, наскільки логічно побудовано вирішення та як взаємопов'язано виконання цілей і завдань контролінгу між собою, наскільки узгоджено виконання певних функцій контролінгу всередині системи, а також з іншими завданнями та функціями менеджменту підприємства.

Ключові слова: фінансовий контролінг; торговельне підприємство; система управління підприємством; фінансове планування; система контролінгу торговельного підприємства.

Джерело для посилання: Гужавіна І.В., Сьомкіна Т.В., Згурська О.М. Фінансовий контролінг у системі управління торговельним підприємством. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 11–14.

Електронний ресурс
 

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТУ

В.П. Пильнова, О. М. Гавриш, Т. В. Капелюшна, О.О.Лобань

Анотація

У  статті  розглянуто  найбільш  поширені  методи  оптової  та  роздрібної  торгівлі споживчими  товарами,  наведено  їх  переваги  та  недоліки.  Доведена  перспективність застосування  інформаційних  і  телекомунікаційних  технологій  у  різних  сферах. Розглянуто види  сайтів,  що  дозволяють  здійснювати  електронну  торгівлю  споживчими  товарами. Проаналізовано  види  продажів,  що  включають  торгівлю  через  Інтернет,  виділені  види Інтернет-ресурсів. Виявлено такі ключові переваги Інтернет-магазину, як: низькі витрати на  рекламу,  ефективне  представлення  споживачеві  будь-яких  товарів;  цілодобове функціонування; підвищений рівень сервісу; автоматизація та інтеграція фінансових звітів; висока  швидкість  відновлення  даних  про  реалізований  товар.  Розроблено  вимоги  до сучасного Інтернет-магазину.

Ключові слова: електронна комерція, Інтернет-торгівля, торговельна Інтернет-система, Інтернет-портал, Інтернет-пропозиції.

Джерело для посилання: В.П. Пильнова, О. М. Гавриш, Т. В. Капелюшна, О.О.Лобань. Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою Інтернету. Економіка. Менеджмент. Бізнес  № 1(31), 2020. С.122–129.

Електронний ресурс
 

ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

В.П. Пильнова

Анотація

У статті досліджено стан і тенденції розвитку підприємств малого бізнесу в Україні. Визначено методи економічної оцінки інвестиційної привабливості малих підприємств, що дозволяютьздійснювати кількісну оцінку показників розвитку підприємств малого бізнесу в Україні та сформулювати пріоритетні проблеми, які необхідно вирішувати для забезпечення стабільного розвитку малого підприємництва. Розкрито роль банківського кредиту у розвитку малого бізнесу. Визначено причини, що стримують розвиток кредитування малих підприємств. Обгрунтовано критеріальні ознаки для визначення кредитних потреб підприємств малого бізнесу. Досліджені фактори ризику під час кредитування малих підприємств та обгрунтовано необхідність їх моніторингу. Визначені шляхи вдосконалення банківського кредитування малого підприємництва. Сформульовано фінансові та нефінансові чинники, які стримують розвиток кредитування малого бізнесу в Україні. Розкрито специфічні риси, характерні для діяльності підприємств малого бізнесу і визначають їх кредитні потреби: обмежені розміри власних реальних активів, короткий життєвий цикл малих підприємств і відсутність відповідної "кредитної історії", орієнтація на локальні ринки збуту, низькі показники рентабельності. Систематизовано критеріальні ознаки, що формують особливості кредитування малих підприємств. Виявлено напрями розширення структури банківських послуг для підприємств малого бізнесу. Виділено і систематизовано специфічні фактори ризику під час кредитування підприємств малого бізнесу, як з боку позичальника, так і з боку банку. Розроблено економічний механізм для визначення рівноваги ставок кредитування з урахуванням інтересів кредитора і позичальника, що дозволяє обгрунтувати умови кредитування, за яких мале підприємство має реальну можливість своєчасно повернути кредит і знизити рівень банківського та підприємницького ризику. Розроблено і обгрунтовано методичний підхід, що дозволяє визначати умови кредитування на основі взаємоузгодження інтересів кредитора та позичальника. Процес банківського кредитування розглядається як предмет торгу. Працездатність методичного підходу продемонстровано розрахунковим шляхом.

Ключові слова: малий бізнес; банківський кредит; ставка кредитування; кредитоспроможність; банківський та підприємницький ризик.

Джерело для посилання: В.П. Пильнова Оцінка і контроль кредитоспроможності суб’єктів малого бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. К., 2020. Вип.2.  С.43-48.

Електронний ресурс
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

В. П. Пильнова, Т. В. Капелюшна, О. В. Пісковець

Анотація

У статті оцінена зростаюча роль малого і середнього бізнесу в сучасному світі та Україні, безпосередньо. Обґрунтовано підвищене значення активної участі суб'єктів малого та середнього бізнесу в експортних операціях країни. Проаналізовано процеси організації експорту продукції, виробленої суб'єктами малого і середнього бізнесу, визначені деякі їх недоліки та запропоновані способи їх подолання. Приділено значну увагу необхідності розробки гнучких механізмів, що сприяють підвищенню ефективності стратегії управління експортом товарів малого та середнього бізнесу. Розглянуто особливості формування стратегії управління експортом продукції підприємств малого і середнього бізнесу. Проведено оцінку стану малого та середнього бізнесу,  розглянуті показники ефективності. Розглянута державна політика розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Розроблено концепцію формування посередницьких експортних структур, для підвищення ефективності стратегії управління експортом товарів малого та середнього бізнесу. Застосовуючи порівняльний аналіз витрат, при прямому та непрямому експорті, розроблена методика оцінки ефективності взаємодії посередницьких експортних організацій з малим та середнім бізнесом. Обґрунтовано, що рівень ефективності експорту знаходиться в прямій залежності від коливань витрат на експорт. Виділено різні компоненти сукупних витрат на експорт, проведено аналіз їх можливих змін та визначено, за  яких умов непрямий експорт буде більш ефективним, ніж прямий. Сформовані та вирішені оптимізаційні задачі з застосуванням показників умовних витрат, при прямому та непрямому експорті. Розроблено концепцію стратегічного управління експортом товарів малого та середнього бізнесу на основі формування посередницьких експортних організацій і систем їх взаємодії з суб'єктами малого та середнього бізнесу. Створено стратегічну карту посередницьких експортних організацій, для здійснення їх діяльності. Розроблено методику оцінки ефективності взаємодії посередницьких експортних організацій з малим та середнім бізнесом і обґрунтовано, що при здійсненні непрямого експорту з посередниками, сукупні експортні витрати менші, ніж при прямому експорті, здійснюваному суб'єктами малого та середнього бізнесу.

Ключові слова: суб'єкти малого та середнього бізнесу; стратегії управління експортом; стратегічна карта; експортні посередники.

Джерело для посилання: В.П. Пильнова, Т.В.Капелюшна, О.В.Пісковець. Організація експорту товарів суб’єктами малого та середнього бізнесу. Агросвіт: наук.-практ. журн. К., 2020. Вип. 24. С. 29-36.

Електронний ресурс
 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ  РИЗИКАМИ

В.П. Пильнова, О. М. Гавриш, Т. В. Капелюшна

Анотація

У статті визначені властивості, тенденції, закономірності, а також характер структурно-циклічної динаміки становлення та розвитку систем управління підприємницькими ризиками; сформований методичний базис систем управління підприємницькими ризиками в процесі зміни технологічних укладів в економіці. Спрогнозовані можливі альтернативи розвитку технології управління підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства. Особливу увагу приділено взаємодії підприємницьких ризиків і системи менеджменту в корпоративному управлінні. Сформовано систему заходів модернізації механізмів управління підприємницькими ризиками як фактора забезпечення економічної стійкості підприємства та базису корпоративного управління в сучасних економічних умовах. Обґрунтовано зміст процесу розвитку системи управління підприємницькими ризиками в корпоративному управлінні, що включає визначення принципів, пріоритетів, цільових орієнтирів, які відрізняються новим методичним підходом до аналізу та синтезу структурних взаємопов'язаних елементів, що дозволяє забезпечити комплексність та ефективність регулюючого впливу, що реалізується в корпоративному управлінні. В контексті підвищення ефективності системи корпоративного управління основним завданням є створення механізму взаємодії між власником та топ-менеджментом, який дозволяє на постійній основі відстежувати ризики, що впливають на економічну стійкість підприємства та безпосередньо брати участь в процесі прийняття управлінських рішень щодо ліквідації таких ризиків. В основу механізму взаємодії між власником і топ-менеджментом покладені алгоритми контролю та аудиту. Реалізація механізму дозволить розширити можливості впливу на процеси виявлення, аналізу та оцінки основних видів підприємницьких ризиків, що впливають на економічну стійкість підприємства. Вказані принципи доповнюють вже існуючі підходи до аналізу систем корпоративного управління. Науково обґрунтовано поняття «управління підприємницькими ризиками», що дозволило уточнити основні напрями вдосконалення систем корпоративного управління на основі інтеграції в них механізмів управління підприємницькими ризиками та підвищення ролі власника в процесах взаємодії з топ-менеджерами. Істотним елементом розвитку корпоративного управління в умовах автоматизації економіки є створення механізмів венчурного фінансування інноваційних проектів. Особливе місце в таких механізмах повинна займати система управління підприємницькими ризиками, яка забезпечує оцінку інноваційних проектів та відбір найбільш перспективних для реалізації. Розроблено основні принципи, відповідно до яких слід визначати функції власника у створенні стратегії підприємства, визначенні змісту та елементів структури системи управління і механізмів узгодження інтересів власників та менеджерів в цій структурі. До складу таких принципів відносяться: виявлення, аналіз та оцінка ризиків, що впливають на ефективність підприємства, як в умовах економічної нестабільності, так і в умовах економічного зростання.

Ключові слова: підприємницькі ризики, система управління, механізм управління ризиками, ризик-менеджмент, економічна стійкість.

Джерело для посилання: В.П. Пильнова, О.М.Гавриш, Т.В.Капелюшна Формування системи управління підприємницькими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. К., 2020. Вип.24.  С. 51-57.

Електронний ресурс
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Сьомкіна, І. В. Гужавіна, О. М. Згурська

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню методів управління прибутком торговельного підприємства з використанням мікроекономічного інструментарію дослідження. Визначено економічну сутність прибутку в умовах розвитку ринкових відносин. Обґрунтовано необхідність управління прибутком на підприємствах. Досліджено передумови розробки системи управління операційним прибутком.

Ключові слова: управління, прибуток, торгівельне підприємство, фінансовий результат, доходи, витрати, точка беззбитковості.

Джерело для посилання: Т. В. Сьомкіна, І. В. Гужавіна, О. М. Згурська Методологічні засади управління прибутком торгівельного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес  № 1(31), 2020. С. 107-113.

Електронний ресурс
 

ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ АГРОПРОМИСЛОВОСТІ

Згурська О. М., Сьомкіна Т. В.

Анотація

У статті відмічено та проаналізовано значення інформації як одного із ключових факторів забезпечення конкурентоспроможного агропромислового виробництва. Наголошено на інформаційній підтримці, що визначена як процес інформаційного забезпечення та елемент системи інформаційних ресурсів. Визначено поняття "інформаційні ресурси", як основного фактора забезпечення одержання інформаційних знань, прогнозування та моделювання агротехнологічних процесів для розробки зведеного аналізу економії витрат. Виділена та сформована методологічна основа впровадження інформаційних технологій. Розроблено цільовий структурний комплекс інформаційних ресурсів підприємств АПК. Наголошено на перевагах та можливостях застосування ІТ-технологій у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК. Наголошено на методології точного землеробства в основі якого лежить ідея неоднорідності оброблюваної землі, індивідуального догляду за певною ділянкою поля в системі земельного банку. Виділені завдання ІТ-технологій відповідно до галузевого розподілу потенціалу діяльності підприємств АПК. Охарактеризовано основні напрями застосування ІТ-технологій в диверсифікаційну діяльність агропромислових підприємств.

Ключові слова: диверсифікаційна діяльність, інформаційний ресурс, інформаційні технології, інформаційне забезпечення, управлінське рішення, інформаційно-комунікативна методологія.

Джерело для посилання: Цінові тенденції на національному ринку агропромисловості. Агросвіт. 2020. № 8. С. 17–22.

Електронний ресурс

 

ФІНАНСОВИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Згурська О. М., Сьомкіна Т. В.

Анотація

У статті визначено ключову роль інноваційного розвитку підприємств АПК як одного із ключових пріоритетів ефективного функціонування на довгострокову перспективу в стрімких умовах розвитку інформаційного суспільства. Обгрунтовано дані фінансового стану агрохолдингів України станом на 2018 рік. Запропоновано брати до аналізу значення таких показників, як ціна акції (дол.), показник EBITDA (млн дол.) як найпоширеніший показник ефективності в аграрному бізнесі та чистий дохід агрохолдингів (млн дол.), що впливають на рівень ринкової позиції компаній. Визначено основні стратегічні напрями функціонування на прикладі ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" та групи компаній "Кернел". Відображено структуру виробничої діяльності ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", а саме — питому вагу основних виробничих потужностей агрохолдингу. Наведено аналіз динаміки виробничих потужностей групи компаній "Кернел Груп" за період 2014—2018 МР. Визначено, що лінія тренду капіталізації на сьогодні характеризується більш крутою експонентою зростання ринкової вартості агрохолдингів, що свідчить про певну стабільність у вартості українських агрохолдингів на світовому фондовому ринку. Відображено динаміку котирування акцій компаній "Кернел" та "МХП" станом на 2018 рік, що свідчить про те, що ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" та група компаній "Кернел" формують криву стану котирування акцій на Лондонській і Варшавській фондових біржах, які були в мейнстримі зростання світових ринків на старті 2018 року. Зазначено, що досягнення високих показників діяльності на фондовому ринку неможливе без ефективного інвестування в інноваційну діяльність, у розвиток ІТ-технологій з одночасним вирішення завдань сучасних дієвих механізмів стратегічного планування та управління, котрі сприяють адаптації підприємств до постійнозмінних умов зовнішнього середовища.

Ключові слова: агропромислове підприємство, фінансовий стан, фондовий ринок, капіталізація, котирування, акція.

Джерело для посилання: Фінансовий стан вітчизняних підприємств АПК та особливості діяльності на фондовому ринку. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 23–27.

Електронний ресурс
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Згурська О. М., Сьомкіна Т. В., Гужавіна І. В.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питань важливості та інтенсивності розвитку світової біржової торгівлі з врахуванням процесів надстрімкого розвитку інформаційних технологій і, як наслідок, зміни окремих підходів до організації біржових торгів. Розглянуто та проаналізовано основні тенденції процесів капіталізації біржової торгівлі за період 1975—2015 років. Розкрито питання генезису, особливостей діяльності та сучасного стану бірж світової капіталізації. На основі статистичного аналізу визначено світових лідерів біржової діяльності та рівень середньоденного обороту на світовому ринку акцій. Наголошено на ключовому тренді розвитку світових товарних бірж, основою якого є динамічне розширення на постійній основі біржових операцій, що базуються на строкових угодах. Ідентифіковано ключову роль електронних комунікаційних мереж, які дозволяють здійснювати операції на фондовому і товарному ринках без посередників, що значно скорочує час та витрати інвесторів та підвищує ліквідність світового біржового ринку.

Ключові слова: біржа, біржова торгівля, біржова діяльність, капіталізація біржової торгівлі, інструменти біржового ринку.

Джерело для посилання: Фундаментальні тренди розвитку світової біржової торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 5 - 9.

Електронний ресурс
 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

В. П. Пильнова

Анотація

У статті розкрито зміст фінансової безпеки підприємства на основі вивчення існуючих поглядів і виявлення взаємозв'язку даного поняття з фінансовою стійкістю підприємства. Виявлено місце та роль фінансової безпеки підприємства в управлінні фінансами та забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Систематизовано існуючі погляди на класифікацію ризиків фінансової безпеки як теоретичної основи для розробки заходів щодо їх зниження та нейтралізації. На засадах систематизації існуючих показників оцінки фінансового стану підприємства, визначені групи показників, які є індикаторами фінансової безпеки і сприяють виявленню істотних ризиків втрати фінансової стійкості. На основі дослідження особливостей функціонування малих і середніх підприємств систематизовані ризики фінансової безпеки, характерні для малих і середніх підприємств. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств з метою підвищення їх фінансової стійкості. Сформовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансової безпеки малих і середніх підприємств. Розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації з оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств як чинника, що впливає на їх фінансову стійкість.

Ключові слова: фінансова безпека; підприємницький ризик; фінансова стійкість; взаємозв'язок; результативність управління.

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва: вплив ризиків на фінансову стійкість. Ефективна економіка. 2020. №1. 

Електронний ресурс
 

ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК СТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

В. П. Пильнова

Анотація

У статті виділено невирішені питання щодо визначення сутності заборгованості. Обгрунтовано доцільність дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості. Визначено вплив наявної дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансову стійкість та стабільний фінансовий стан підприємства. Проведено грунтовний аналіз нових форм рефінансування, які є сенс використовувати підприємству для трансформування дебіторської заборгованості в грошові кошти. Розглянуто існуючі методи та засоби регулювання дебіторської і кредиторської заборгованості в сучасних економічних умовах. Обгрунтовано доцільність запровадження суцільної системи моніторингу та контролю за рухом і своєчасним стягненням дебіторської заборгованості та погашенням кредиторської. Виділено особливе місце в системі контролю сумнівній та безнадійній дебіторській заборгованості. Розроблено поетапний план її погашення. Запропоновано концептуальний підхід щодо розрахунку величини резерву сумнівних боргів з використанням вартісної оцінки ризику. Оцінено вплив від застосування вказаного методичного підходу на можливість підвищення ефективності управління дебіторською та кредиторською заборгованістю і контролем їх збалансованості, що в результаті забезпечить достатність рівня ліквідності, платоспроможності, прибутковості та позитивно вплине на фінансовий стан підприємств.

Ключові слова: дебіторська і кредиторська заборгованість; сумнівні борги; оцінка ризиків; збалансованість; стабільний фінансовий стан.

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємств / В.П. Пильнова // Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 33–38.

Електронний ресурс
 

Проблеми неформального інвестування інноваційного підприємництва в Україні

Капелюшна Т. В., Гавриш О. М. Проблеми неформального інвестування інноваційного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 12.

Електронний ресурс
 

Організація експорту товарів суб’єктами малого та середнього бізнесу.

Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., Пильнова В.П.. Організація експорту товарів суб’єктами малого та середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 24. С. 29–36.

Електронний ресурс
 

Формування системи управління підприємницькими ризиками

Пильнова В.П., Гавриш О.М., Капелюшна Т.В. Формування системи управління підприємницькими ризиками. Інвестиції: практика та досвід. 2020. Вип. 24. С.51-57.

Електронний ресурс
 

ІТ-послуги як об'єкт міжнародної торгівлі

Згурська О. М., Гавриш О. М., Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. ІТ-послуги як об'єкт міжнародної торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11.

Електронний ресурс
 

Діагностика та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в Україні

Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., Пильнова В.П. Діагностика та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 11.

Електронний ресурс
 

Новації оподаткування підприємницької діяльності

Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., Дименко Р.А. Новації оподаткування підприємницької діяльності. Інфраструктура ринку. 2020. №49.

Електронний ресурс
 

Планування торговельної діяльності підприємств на міжнародних ринках.

Капелюшна Т.В., Гавриш О.М., Пильнова В.П. Планування торговельної діяльності підприємств на міжнародних ринках. Підприємництво і торгівля. 2020. Вип. 27. С. 21-25.

Електронний ресурс
 

Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою інтернету

Капелюшна Т. В., Гавриш О. М., Пильнова В. П., Лобань О. О. Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою інтернету. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. №(31). С. 122–130.

Електронний ресурс
 

Актуальність впровадження «хмарних» сервісів у навчальному процесі

Мартиненко М.О. Актуальність впровадження «хмарних» сервісів у навчальному процесі. Економіка. Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2017. №4. С. 160 – 166 URL:http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1676

У статті досліджуються питання актуальності використання в навчальному процесі нових інформаційних сервісів. Та доведена доцільність впровадження «хмарних» технологій в освіті, що забезпечить нову якість освітнього процесу, відповідного інноваційного розвитку країни та суспільства.  Наведені стастичні дані, що підтверджують перспективність використання хмарних сервісів у майбутньому розвитку телекомунікаційної галузі.

Електронний ресурс
 

Зміст та структура бізнес процесів підприємств зв’язку.

Мартиненко М.О. Зміст та структура бізнес процесів підприємств зв’язку. Научный взгляд в будущее. Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2017. №7. Том 3. С. 68 – 73 URL https://www.scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif07-03-076

В статті досліджуються питання управління бізнес-процесами підприємств різних видів економічної діяльності, зокрема, телекомунікаційних, висвітлена необхідність  орієнтації сфери телекомунікацій на бізнес - процеси.

Електронний ресурс
 

Теоретичні аспекти розвитку та його види

Мартиненко М.О. Теоретичні аспекти розвитку та його види. Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, Germany: Sergeieva&Co., 2018. №6. Part 3. P. 36 – 42 URL:https://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit06-03-024

У статті розглянуто теоретичні основи понятя «розвиток». Проведена систематизація точок зору дослідників, що дозволила обгрунтувати різні взаємозв'язки в їх позиціях і виділити підходи, визначено суть розуміння і набір базових складових. Проведена характеристика  різноманітності  видів  розвитку.  Наведене  власне  визначення  поняття розвитку.

Електронний ресурс
 

Тенденції розвитку підприємств зв’язку.

Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., Тенденції розвитку підприємств зв’язку. Modern scientific researchese . Minsk, Belarus: Yolnat PE, 2019. № 09 Part 2. Р.64 – 67 URL:https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr09-02-034

У статті розглянуто особливості галузі телекомунікацій, досліджуються тенденції розвитку мобільного зв’язку за допомогою аналізу статистичних даних. Визначено фактори, що впливають на стан галузі та кількість користувачів мобільного зв’язку. Зазначено головні умови і вимоги сучасності для забезпечення стійкого функціонування та розвитку підприємств  зв’язку

Електронний ресурс
 

Сутність стратегічного розвитку підприємства

Мартиненко М. О. Сутність стратегічного розвитку підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2019. №2. С. 121-125 URL:http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2160

Важливе місце в сучасних ринкових умовах для кожного підприємства займає не лише забезпечення ресурсами, які необхідні для досягнення поставлених цілей та ефективність діяльності підприємства в цей період, але й стратегічний розвиток на перспективу. Стратегічний розвиток будь-якого підприємства є невід'ємною умовою його успішного функціонування. Розглянуто сутність поняття стратегії підприємства, виділено її основні складові, проведено поглиблений аналіз наявних концептуальних підходів до визначення стратегії підприємства, запропоновано трактування дефініції «стратегічний розвиток підприємства».

Електронний ресурс
 

Теоретичні підходи до інтерпретації поняття «розвиток підприємства»

Мартиненко М. О. Теоретичні підходи до інтерпретації поняття «розвиток підприємства». Економіка. Менеджмент. Бізнес. К.: ДУТ, 2019. №1. С. 117-122 URL:http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2094

У статті розглянуті основні теоретичні підходи до інтерпретації поняття «розвиток підприємства» в сучасній науковій думці. Проаналізовано погляди економістів щодо трактування визначеного поняття. Виявлено взаємозв’язки і основні відмінності між ними. Проведена систематизація точок зору дослідників, що дозволила обгрунтувати різні взаємозв'язки в їх позиціях і виділити набір базових складових. На основі проведеного дослідження розкрито зміст поняття «розвиток підприємства» та надано авторське узагальнене визначення аналізованої категорії.

Електронний ресурс
 

Бізнес-планування та його роль в стратегічному управлінні підприємств зв’язку

Гавриш О. М., Федюнін С. А., Мартиненко М. О. Бізнес-планування та його роль в стратегічному управлінні підприємств зв’язку. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2020. № 156. С. 120–123.

 

Роль стратегічного розвитку в організації торгівлі: інноваційний аспект

Гавриш О. М., Мартиненко М. О. Роль стратегічного розвитку в організації торгівлі: інноваційний аспект. Научный взгляд в будущее. 2020. Том 2. № 18. С. 24–29.

 

ІТ- послуги  як об'єкт міжнародної торгівлі

Згурська О.М., Гавриш О.М., Капелюшна Т.В., Мартиненко М.О. ІТ- послуги  як об'єкт міжнародної торгівлі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».

Серія: «Економічні науки» №11(43)/2020 Том 3. С.22 - 30

 

Особливості інновацій в системі технічного регулювання сфери торгівлі

Гавриш О. М., Мартиненко М.О. Особливості інновацій в системі технічного регулювання сфери торгівлі. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка:науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 Вип.4. С.

 

Стратегічні напрямки державного регулювання торговельної діяльності України

Мартиненко М.О., Мельнічук Л.В., Вінник І.В. Стратегічні напрямки державного регулювання торговельної діяльності України. Збірник наукових праць «Економічний простір». 2020. № 162. URL:http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/archive

Предметом дослідження є стратегічні аспекти державного регулювання торговельної діяльності в Україні. У статті наведено стан торговельної діяльності України, а також місце держави у регулюванні та розвитку внутрішнього ринку. Розкрито механізм регулювання діяльності торговельних підприємств за ринкових умов. Встановлено, що система заходів державного регулювання повинна забезпечувати функціонування конкурентного середовища для всіх учасників ринку та захист прав споживачів. Обґрунтовано об’єктивну необхідність регуляторної політики та її вплив на ефективний розвиток роздрібної торгівлі та внутрішнього ринку в цілому. Розглянуто інструменти державного регулювання у сфері торгівлі та можливі наслідки від їх застосування. За результатами дослідження визначено перспективні напрями вдосконалення регулювання державою внутрішньої торгівлі.

Електронний ресурс
 

Впровадження інноваційної економіки українськими підприємствами. Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)

Мартиненко М.О. Впровадження інноваційної економіки українськими підприємствами. Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики) : матеріали І Міжнародної науково- практичної конференції, Суми, 17-18 травня 2018 р. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. С. 43 - 47

 

Особливості стратегічного розвитку підприємств зв’язку

Мартиненко М.О. Особливості стратегічного розвитку підприємств зв’язку. Тренди розвитку фінансового сектору національної економіки: правовий, обліково-аналітичний, організаційно-економічний та фінансовий аспекти; 27 листопада 2019р. ККІБіП. – Київ,2020. С.

 

Стратегічне партнерство як ефективний інструмент розвитку підприємств зв’язку. Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку

Мартиненко М.О. Стратегічне партнерство як ефективний інструмент розвитку підприємств зв’язку. Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 11 лютого 2020 року: Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С. 153 – 155.

 

Моніторинг основних тенденцій розвитку підприємств зв’язку

Мартиненко М.О. моніторинг основних тенденцій розвитку підприємств зв’язку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі»; 4 грудня 2020р. ЦФЕНД. - Полтава с.82 – 84

 

Розвиток підприємств зв’язку по стандарту 5G

Гавриш О.М., Мартиненко М.О. Розвиток підприємств зв’язку по стандарту 5G: матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифровий простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес»; 22 грудня 2020 року: Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ, 2020. С..

 

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

В. П. Пильнова

Анотація

У статті визначено теоретичні аспекти та особливості логістичної підтримки водних потоків. Введено поняття "логістичне управління водними потоками". Вказано необхідні і достатні умови формування і розвитку логістичної інфраструктури водних потоків, що дозволяють отримати максимальний економічний ефект за рахунок скорочення втрат під час проходження логістичних бар'єрів від джерела до водокористувача. Виявлено та науково обгрунтовано види ризиків, надано їх класифікацію з урахуванням формування логістичної інфраструктури в досліджуваній галузі, запропоновані підходи щодо їх зниження. Розроблено комплекс організаційно-економічних заходів для формування стратегії розвитку логістичної інфраструктури, який дозволяє підвищити інвестиційну привабливість логістично-орієнтованих проектів водної галузі за рахунок реальної оцінки стану збалансованого споживання та попиту на воду, а також зниження загальної суми витрат, пов'язаних з рухом водних потоків. Здійснено пошук ефективних засобів аналізу та управління логістичними об'єктами водних ресурсів. Проведено аналіз тенденцій розвитку водних потоків. Встановлено взаємозв'язок матеріального, фінансового та інформаційного потоків у логістичній системі управління водними потоками.

Ключові слова: водний потік; логістична інфраструктура; система водокористування; потоковий процес; ризики; ефективність.

Джерело для посилання: Пильнова В.П. Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві / В.П. Пильнова // Агроcвіт: наук.-практ. журн. – К., 2020. – Вип. 1. – С. 29–36.

Електронний ресурс
 

Diversification Strategy of Entrepreneurial Activity in Conditions of European Integration. International

Scopus

Zghurska O., Dymenko R., Kapelyushna T. Diversification Strategy of Entrepreneurial Activity in Conditions of European Integration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering.Volume-9 Issue 1. November 2019. P.4809-4815.  ISSN (онлайн) 2345-0282 (Scopus)

Електронний ресурс
 

Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в Європейському регіоні та Україні.

Капелюшна Т.В. Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в Європейському регіоні та Україні. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 290-296.

Електронний ресурс
 

Synergy of the banking seсtor and socio-economic under the influence of the state regulator.

Kapeliushna T., Kryshtal H. Synergy of the banking seсtor and socio-economic under the influence of the state regulator. Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 9, 2019 С.147-152

Електронний ресурс
 

Organizational Mechanism for the Formation of an Innovative Enterprise in the Conditions of a New Technological Structure

Kapeliushna T. Organizational Mechanism for the Formation of an Innovative Enterprise in the Conditions of a New Technological Structure. Science and Education a New Dimension. VII (35), Issue 213, 2019. Dec. РP. 16-19.

Електронний ресурс
 

Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу

Капелюшна Т.В. Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3(29). С. 71-77

Електронний ресурс
 

Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні

Капелюшна Т.В., Дименко Р.А., Лобань О.О. Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. №2(28).С.72-79.  

Електронний ресурс
 

Динаміка розвитку інтернет-речей та їх вплив на управління підприємствами

Капелюшна Т.В., Згурська О.М. URL: Динаміка розвитку інтернет-речей та їх вплив на управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. №3(25). С.79-86.

Електронний ресурс
 

Оцінювання ефективності механізму управління сталим розвитком підприємства з використанням статико-динамічного підходу.

Капелюшна Т.В. Оцінювання ефективності механізму управління сталим розвитком підприємства з використанням статико-динамічного підходу. Економіка. Менеджмент. Бізнес. №3(17). 2016. С.69-74.

Електронний ресурс


Підхід до оцінки ефективності механізму управління підприємством в контексті сталого розвитку

Капелюшна Т.В.  Підхід до оцінки ефективності механізму управління підприємством в контексті сталого розвитку. Економіка. Менеджмент. Бізнез. №2(16). 2016.  С.62-68.

Електронний ресурс
 

Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств сфери послуг

Капелюшна Т.В. Механізм забезпечення сталого розвитку підприємств сфери послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес № 1(11). 2015. С. 68-76.

Електронний ресурс
 

Выявление и анализ факторов влияния на развитие промышленных предприятий и предприятий сферы услуг

Капелюшна Т.В. Выявление и анализ факторов влияния на развитие промышленных предприятий и предприятий сферы услуг. Азимут научных исследований: экономика и управление №1(10)/2015. С. 121- 125.

Електронний ресурс
 

 

РИЗИКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Згурська О. М.

Анотація

У статті виділено значення диверсифікації як надзвичайно важливого процесу функціонування та розвитку вітчизняних підприємств. Визначено концептуальні переваги диверсифікації, що спрямовані на ефективне функціонування внутрішньогосподарської та багаторівневої структури підприємства у висококонкурентних умовах господарювання. Сформовано переваги диверсифікаційної форми організації діяльності підприємства з урахуванням підприємницького ризику. Визначено поняття господарського ризику. Відображено особливості впливу підприємницьких ризиків на результати господарської діяльності підприємства. Визначено та охарактеризовано основні компоненти господарського ризику. Визначено концептуальну залежність диверсифікаційної діяльності від впливу підприємницьких ризиків. Наголошено на основній меті застосування методів диверсифікації. Проаналізовано залежність ефективності диверсифікації від вибору видів диверсифікації діяльності, що означає паралельне здійснення кількох інвестиційних проєктів у рамках, корисні результати яких реалізуються на різних ринках. Спільне здійснення цих проєктів дає змогу як знижувати ризики їх виконання, так і збільшувати ці ризики.

Ключові слова: диверсифікація, диверсифікаційний процес, підприємницький ризик, стратегія диверсифікації, управління диверсифікацією.

Джерело для посилання: Ризики диверсифікаційної діяльності підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.  2019.  Випуск 6 (23). С. 279–286.

Електронний ресурс
 

ФАКТОРИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Згурська О. М.

Анотація

У статті визначені детермінанти, які визначають форму і зміст стратегій диверсифікації та впливають на формування ефективних стратегій диверсифікації підприємства. Наголошено на мотиваційній складовій, що становить першооснову формування стратегії диверсифікації. Розроблена схема комплексного аналізу вибору стратегії диверсифікації із врахуванням умов внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Відмічено роль аналізу стану конкуренції на ринку в контексті формування можливостей реалізації стратегій диверсифікації підприємства. Розглянуто основні концепції стратегічного планування, спрямовані на розширення сфер діяльності підприємства. Визначено роль ключових компетенцій підприємства, що становлять стратегічний інтерес розробки стратегій диверсифікації. Виділено ідентифікаційні ознаки ключових компетенцій підприємства. Проаналізовано переваги диверсифікованого підприємства на довгострокову перспективу.

Ключові слова: фактор стратегія диверсифікація, диверсифікаційний процес, компетенції підприємства, стратегічний аналіз, стратегічне планування.

Джерело для посилання: Фактори вибору стратегій диверсифікації підприємств. Регіональна економіка  та управління. 2019. Випуск 4 (26). С. 121–125.

Електронний ресурс
 

DIVERSIFICATION STRATEGY OF ENTERPRENEURIAL ACTIVITY IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Оksana Zghurska et all.  

Abstract

The article defines the concept of «entrepreneurial risk» as a key element of effective entrepreneurial activity and an important component of management theory and practice. The mechanism of calculating the losses of entrepreneurial activity is determined and the causal-consequential connection of the degree of influence of business risks to the results of economic activity of the enterprise is reflected. The influence degree of various business risks on the results of economic activity of management subject is indicated. The concept of «diversification» as one of the of economic types process is substantiated. The identified diversification as one of the strategic alternatives to the development of the enterprise is emphasized, which allows obtaining additional economic benefits in the conditions of a complex market situation. The essence of the diversification process and the disadvantages inherent in the strategy of diversification are determined. Mechanisms of diversification strategy formation are substantiated. The main forms that are used in the risk management process based on the strategy of diversification are highlighted. The urgent questions of diversification strategy application by the countries of the European Union are emphasized. The efficiency of diversification strategy application on the example of activity of the largest corporations according to sales volumes on the world pharmaceutical market is considered. The dynamics of sales growth volumes of the world pharmaceutical market is shown. The significant synergistic effect of two or more enterprises is emphasized, which helps to save resources by reducing costs, combining complementary resources, growing market weight as priority areas for investment and the conquest of new markets. The experience of world leaders in implementing the diversification strategy as the driving force of the unceasing development of the world pharmaceutical industry has been analyzed. Taking into account the experience of foreign countries, the main directions of diversification strategy application by national enterprises of the pharmaceutical industry are analyzed. The importance of cooperation with foreign partners as the main strategic reference point in the development of national entrepreneurship is determined. The proposed conceptual knowledge-resource-market integration portfolio of diversification strategy of business activity, the advantage of which is to combine individual knowledge, resource potential and entrepreneurial capabilities to make an effective economic decision in order to profit and strengthen competitive advantages in the national and foreign markets. It is emphasized on the importance of quality conformity of national products to European quality standards, as well as effective integrated approach to production activity, perspective recommendations on the diversification strategy for national entrepreneurship in the conditions of Eurointegration.

Keywords: entrepreneurial risk; diversification; diversification process; diversification strategy; integration.

Джерело для посилання: Diversification strategy of entrepreneurial activity in conditions of European integration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Volume-9 Issue-1, November  2019. P. 4809–4815.

Електронний ресурс
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Згурська О. М.

Анотація

У статті наголошено на доцільності вивчення та створення методичної бази економічного оцінювання ефективності диверсифікації діяльності підприємств. Виділено концептуальні особливості впровадження стратегії диверсифікації виробничих підприємств. Розглянуто сутність та методику оцінки абсолютного та відносного показників диверсифікації діяльності. Досліджено значення "чутливості" коефіцієнта диверсифікації. Розглянуто сутність ефективності стратегії диверсифікації з точки зору відповідності потребам стійкого, збалансованого розвитку підприємства в усіх сферах господарювання та розвитку. Наголошено на собливостях діагностики ефективності диверсифікації на основі застосування новітніх ІТ-технологій. Виділено ключові показники фективності ресурсного забезпечення підприємств. Відмічено сукупність ключових показників ефективної збутової діяльності підприємства. Наголошено на важливості визначення рівня диверсифікації прибутковості підприємства як можливості ефективності впливу диверсифікаційного процесу на вихід із загальної фінансової кризи на підприємстві. Розглянуто критерії оцінки диверсифікації, що дають можливість обрати ефективні стратегії розвитку та в сукупності сформувати оптимальний діапазон діяльності підприємства щодо диверсифікації з метою досягнення високого результату діяльності.

Ключові слова: чинник, метод, методологія, стратегія, ресурсно-компетенційний потенціал, диверсифікація, ІТ-технологія.

Джерело для посилання: Методологічні аспекти оцінки диверсифікації діяльності підприємств в умовах розвитку ІТ-технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 43–48.

Електронний ресурс
 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гужавіна І. В.

Анотація

У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль в системі управління підприємством. Проведено обґрунтування її місця та значення в системі управління розвитком підприємства. Узагальнено та систематизовано підходи різних авторів до визначення поняття «фінансова стратегія підприємства». Розкрито особливості структури фінансової стратегії підприємства. Розглянуто основні цілі та склад кожного з компонентів фінансової стратегії підприємства.

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства, стратегічне управління, стратегічні цілі, компоненти фінансової стратегії.

Джерело для посилання:  Гужавіна І. В Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством / І.В. Гужавіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4 (29). – С.85-91 

Електронний ресурс
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Згурська О. М.

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано ключові завдання базової стратегії диверсифікації підприємства. Проаналізовано етапи життєвого циклу підприємства як послідовного впорядкованого процесу передбачуваних змін у діяльності підприємства з визначеною послідовністю станів протягом певного періоду часу. Відмічено особливості механізму прийняття рішень щодо впровадження стратегії диверсифікації на різних етапах життєвого циклу підприємства. Визначено сутність поняття «наївна стратегія диверсифікації», впроваджуючи яку, інвестор вкладає грошові кошти в ряд різноманітних активів та очікує на підвищення ймовірность отримання доходу від цього портфелю. Наведена схема розподілу потенційних меж стратегій концентричної та незв’язаної диверсифікації. Сформовано ключові переваги та потенційні можливості стратегії пов'язаної диверсифікації. Визначено стратегічні можливості підприємства як результат розробки та впровадження підприємством у своїй господарській діяльності основних принципів та важелів пов'язаної диверсифікації. Визначено найважливіші чинників вибору стратегій диверсифікаційного зростання в умовах глобалізаційних процесів.

Ключові слова: диверсифікація, стратегія диверсифікації, життєвий цикл підприємства, ресурсно-компетенційний потенціал, стратегічні можливості.

Джерело для посилання: Згурська О. М. Загальна характеристика стратегій диверсифікації на етапах життєвого циклу підприємства/ О.М. Згурська  // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 4 (29). – С. 54-63 

Електронний ресурс
 

Гужавіна І.В. Маркетинговога стратегія. Особливості впровадження та формування / Гужавіна І.В., Поліщук Н.Ю. Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, держава, бізнес: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 грудня 2019 року.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ, 2019. - С.158-162

Електронний ресурс
 

DEVELOPING ENTERPRISE COMPETITIVE ADVANTAGE AS A COMPONENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT  

Oksana Havrysh, Tetiana Balanovska, Olga Gogulya

Abstract

The article describes the concept of enterprise anti-crisis management, an important component of which is the formation and development of competitive advantages. Due to various factors, enterprise competitive advantages can be internal, which are, being subject to change, completely controlled by management of enterprises, and external – the ones that enterprises cannot quickly deal with. The study analyses the current state of activity of the information and telecommunications enterprises in Ukraine, which results in the determined reasons for a slowdown in development of small and medium-sized telecommunication enterprises (SMEs). The list of services of telecommunication enterprises, amongst which mobile communication services are of the highest demand, is provided. The problems of Ukraine’s mobile communication market development are determined. It is emphasized that enterprises should constantly implement anti-crisis management, which implies the development of telecommunication enterprise competitive advantages. Using the multi-factor correlation-regression analysis, a model of the dependence of net profit on the main types of costs is constructed. Applying the model will enable telecommunication enterprises to predict change in the net profit depending on changes in labour costs and costs of social events, material costs, depreciation and other operating costs, which will contribute to the development of their competitive advantages. The study offers the anti-crisis management mechanism providing timely determination of availability, as well as expediency of development of a competitive advantage, for a telecommunication enterprise.

Keywords: development; competitive advantages; anti-crisis management; enterprise; profit, costs

Джерело для посилання: Havrysh O., Balanovska T., Gogulya O. Developing Enterprise Competitive Advantage as a Component of Anti-Crisis Management. Entrepreneurship and sustainability issues. 2019. Vol. 7. № 1. Р. 303–323. ISSN (онлайн) 2345-0282 (Scopus, Web of Science).

Електронний ресурс
 

Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства

Сьомкіна Т.В., Згурська О.М.

Анотація

У статті розглянуто сутність, зміст та ключове значення поняття «стратегія диверсифікації діяльності підприємства». Відмічено основні напрями і пріоритети мінімізації підприємницького ризику на основі цієї стратегії ефективної диверсифікації підприємства. Виділено основні пріоритетні напрями і програмні завдання вибору чіткої та ефективної стратегії диверсифікації, якиймає пряму залежність від виду та особливостей диверсифікації діяльності певнбї підприємницької одиниці. Наголошено на специфіці мотиваційного підходу на різних етапах вибору та формування стратегії диверсифікації. Визначено пріоритетність поставлених завдань та важливі умови для досягнення ключових цілей підприємства щодо вибору ефективної стратегії диверсифікації діяльності. Сформовано основні принципи, що відображають реальну сутність та спрямованість вибору стратегії диверсифікації. Запропонувано схематичну послідовність дій підприємства при прийнятті рішення щодо формування ефективної стратегії диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, мотиваційний підхід, ресурсний потенціал, підприємницький ризик, стратегія диверсифікації підприємства.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В., Згурскаа О.М. «Теоретико-методологічний підхід до вибору стратегій диверсифікації підприємства» /Сьомкіна Т.В., Згурскаа О.М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 (29). – С.25-34

Електронний ресурс
 

Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах

Гужавіна І. В., Дименко Р. А., Лобань О. О.

Анотація

Розглянуто роль інновацій в діяльності сучасного підприємства. Наведено класифікацію витрат на інновації для забезпечення правильного обчислення реальної собівартості продукції та її аналізу. Визначено механізм розрахунку рівня інноваційної активності підприємства. Запропоновано шляхи оцінки ефективності інновацій за рахунок визначення показників виробничої ефективності, фінансової ефективності, інноваційної ефективності.

Ключові слова: інновація, інноваційний процес, витрати підприємства, інноваційна діяльність, інноваційна активність.

Джерело для посилання: Гужавіна І. В., Дименко Р. А., Лобань О. О. «Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах» / Гужавіна І. В., Дименко Р. А., Лобань О. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 (29). – С.35-41

Електронний ресурс
 

Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу

Капелюшна Т. В.

Анотація

Розглянуто періодизацію науково-технічних революцій, технологічних укладів, економічних циклів та надано їх характеристику. Виявлено тісний зв’язок між економічними циклами та періодами технологічного розвитку та, у зв’язку із цим, відзначено важливість створення сприятливих умов для інноваційного розвитку, а також активного впровадження інновацій в умовах зміни технологічного укладу за допомогою інноваційних підприємств, які їм відповідатимуть. Представлено механізм взаємодії суб’єктів інноваційного процесу з інноваційним підприємством, необхідність їх тісної співпраці, активної участі інститутів держави, науковців та інвесторів, фахівців з управління інтелектуальною власністю, постачальників ресурсів. Відзначено роль та значення інноваційного підприємства в цьому процесі як гаранта забезпечення переведення країни із категорії «споживачів» у категорію «виробників-постачальників» інноваційних продуктів.

Ключові слова: інноваційне підприємство, інновації, інноваційний процес, інноваційний продукт, інноваційна діяльність суб’єкти інноваційного процесу, технологічний уклад, економічний цикл.

Джерело для посилання: Капелюшна Т. В. «Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу» / Капелюшна Т. В.  // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3 (29). – С.71-77

Електронний ресурс
 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш О. М.

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до визначення поняття «інноваційна діяльність». Висвітлено кількість великих, середніх та малих за розмірами прибуткових та збиткових підприємств інформації та телекомунікації України і суми їх прибутку та збитку за 2013–2017 рр. Побудовано механізм управління інноваційною діяльністю телекомунікаційних підприємств та охарактеризовано його етапи. Визначено напрями підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств на основі ефективного використання інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, телекомунікаційні підприємства, прибуток, збиток, попит, конкурентоспроможність, товари та послуги, споживач.

Джерело для посилання: Гавриш О. М. Вплив інноваційної діяльності на підвищення прибутковості телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 2 (28). С. 42–49.

Електронний ресурс 
 

Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні

Дименко Р. А., Капелюшна Т. В., Лобань О. О.

Анотація

Розвиток інформаційно-комуніційних технологій, високий ступінь комункації та пришвидшення взаємодії між людьми, зміна суспільних та виробничих відносин, посиленя ролі інновацій у сфері фінансів призвела до появи нових форм грошей, які є більш зручними та миттєво дозволяють здійснити оплату за той чи інший товар чи послугу. На сьогодні використовуються електронні гроші та набувають поширення цифрові валюти, останні ж надають нові можливості власнику,але в результаті їх обігу та використання виникають абсолютно інші, відмінні у порівнянні з нецифровими грошима ризики. Тому необхідно дослідити та виявити ризики, пов’язані з впровадженням цифрової валюти для можливості забезпечення належного її правового регулювання, чому й присвячена дана стаття.

Ключові слова: цифрова валюта, електронні гроші, правове регулювання цифрової валюти, ризики впровадження цифрової валюти, е-гривня, біткоїн.

Джерело для посилання: Дименко Р. А., Капелюшна Т. В., Лобань О. О. «Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні» / Дименко Р. А., Капелюшна Т. В., Лобань О. О.   // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2 (28). – С.72-79

Електронний ресурс
 

Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства

Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.

Анотація

У статті розглянуто сутність, зміст та ключове значення концептуальних чинників та умов застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного застосування диверсифікації у господарській діяльності підприємства. Виділено основні пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення підходів до ефективноситі оцінки диверсифікації діяльності підприємств. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання напрямів диверсифікації на довгострокову перспективу. Визначено пріоритетність поставлених завдань та важливі умови для досягнення ключових цілей підприємства з підвищення ефективності диверсифікації діяльності, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на важливості узагальнення усіх підходів та єдиної інформаційної системи, яка направлена на реалізацію загальної політики підприємства із застосування та впровадження ефективної диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, метод оцінки диверсифікації, управлінський механізм, ресурсний потенціал, інформаційна система.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.  «Концептуальні чинники застосування методів оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства» / Сьомкіна Т. В., Згурська О. М.   // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2 (28). – С.88-96

Електронний ресурс
 

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш О. М.

Анотація

У статті висвітлено динаміку кількості телекомунікаційних абонентів України та наведено структуру грошових надходжень від реалізації їх послуг. Розглянуто зміну величини прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України від надання телекомунікаційних послуг протягом 2016–2018 рр. Визначено чинники, які впливають на стратегію розвитку телекомунікаційних підприємств та наведено їх характеристику.

Ключові слова: стратегія, телекомунікаційне підприємство, зовнішні чинники, внутрішні чинники, макросередовище, мікросередовище, стратегія розвитку, абоненти мобільного зв’язку, абоненти Інтернету.

Джерело для посилання: Гавриш О. М. Вплив чинників на формування стратегії розвитку телекомунікаційних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1 (27). С. 103–109.

Електронний ресурс
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриш О. М., Щербина В. В.

Анотація

У статті розглянуті поняття «конкуренція» та «конкурентоспроможність». Встановлено взаємозв’язок між цими поняттями та обґрунтовано особливості формування конкуренції на певних ринках товарів та послуг. Визначено динаміку кількості підприємств інформації та телекомунікації, а також структуру грошових надходжень від реалізації їхніх товарів та послуг. Наведено перелік основних внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на конкурентоспроможність телекомунікаційних підприємств та напрями підвищення їхньої конкурентоспроможності за рахунок економічної, технологічної та управлінської складових частин, комплексне та своєчасне використання яких сприятиме підвищенню платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, формуванню лідируючих конкурентних позицій на ринку телекомунікаційних послуг та забезпеченню стабільної прибутковості на довгострокову перспективу. Розроблено економічний механізм підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, телекомунікаційне підприємство, зовнішні чинники, внутрішні чинники, товари, послуги, економічна складова, технологічна складова, управлінська складова, механізм підвищення конкурентоспроможності.

Джерело для посилання: Гавриш О. М., Щербина В. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39. С. 63–67.

Електронний ресурс
 

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-КОМПЕТЕНЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Згурська О. М.

Анотація

У статті визначено поняття «ресурсної теорії» як ключового фактора створення, використання й відновлення конкурентних переваг в рамках ресурсного потенціалу підприємства. Виділено основні види ресурсів підприємства, які змінюються залежно від рівня розвитку технологічного способу виробництва. Визначено термін «компетенції підприємства» як поведінкових характеристик, необхідних для успішної діяльності підприємства та досягення позитивних результатів розвитку. Відображена формула пріоритетності розміщення ресурсів підприємства в процесі інноваційного розвитку. Виділено основні умови відповідності ресурсно-компетенційної бази конкурентним та управлінським вимогам підприємства та обгрунтувано пріоритетні напрями формування ресурсно-компетенційного потенціалу підприємства. За допомогою матриці «привабливість - конкурентоспроможність» ранжування видів діяльності та розвитку галузей підприємства, визначено та обгрунтовано загальні стратегії розміщення і перерозподілу ресурсно-компетенційного потенціалу підприємства в сучасних умовах функціонування та розвитку.

Ключові слова: ресурси підприємства, компетенції підприємства, конкурентоспроможність, статегії підприємства, ресурсно – компетенційний потенціал підприємства, інноваційний розвиток.

Джерело для посилання: Формування ресурсно-компетенційного потенціалу інноваційного розвитку підприємства в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Том 23. Випуск 5 (70). С. 73–78.

Електронний ресурс
 

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гавриш О. М.

Анотація

У статті висвітлено погляди науковців щодо формування сутності прибутку. Розглянуто поняття «пасивні» та «активні» доходи. Визначено складові формування загального прибутку підприємства при антикризовому управлінні та наведено їх характеристики. Розроблено функціональну схему при антикризовому управлінні прибутком на етапах його формування, розподілу та використання.

Ключові слова: прибуток, антикризове управління, підприємство, дохід від реалізації продукції, ціна, витрати, собівартість, формування, розподіл та використання прибутку.

Джерело для посилання: Гавриш О. М. Формування прибутку при антикризовому управлінні підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). С. 110–117.

Електронний ресурс
 

АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВНЗ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Сьомкіна Т.В., Лобань О.О.

Анотація

У статті розглянуто питання місця організаційно-правового забезпечення в процесі адаптації діяльності закладів вищої освіти до умов сучасного інституційного середовища. Організаційно-правове забезпечення дає можливість пристосування закладу вищої освіти до ринкових умов функціонування з урахуванням як державного регулювання даної сфери підприємництва, так особливостей внутрішнього менеджменту функціонування кожного окремого ВНЗ.

Ключові слова: вищий заклад освіти, організаційно-правове забезпечення, інституційне середовище, процес адаптації.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. «Адаптація вітчизняного ВНЗ до функціонування в умовах сучасного інституціонального середовища(організаційно-правовий аспект)» /Сьомкіна Т.В., Лобань О.О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2 (24). – С.36-42

Електронний ресурс
 

Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні

Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О.

Анотація

Стаття присвячена економіко-правовому аналізу відносин, які виникають з приводу розробки ПЗ, його продажу або виконання послуг з розробки програмних продуктів. Автори аналізують сутність CRM- систем. На основі статистичних даних аналізується діяльність Топ-50 розробників програмного забезпечення з материнською компанією в Україні для співставлення їх бізнес-моделей та структури процесу створення та передачі програмних продуктів у використання кінцевим споживачам. Визначаються складові відносин з приводу створення та передачі ПЗ у використання у відповідності до чотирьох бізнес-моделей. Надається визначення поняття вендора.

Ключові слова: розробники програмного забезпечення, програмний продукт, послуга з розробки ПЗ, вендори програмного забезпечення, правове поле, види економічної діяльності.

Джерело для посилання: Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О. «Економіко-правова платформа функціонування вендорів програмного забезпечення в Україні»// Дименко Р.А., Литвинова О.В., Лобань О.О.// Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 83-87

Електронний ресурс
 

ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ

Лобань О.О.

Анотація

У статті проаналізовано еволюційні характеристики розвитку корпоративних структур з урахуванням впливу державного регулювання та змін інституту власності. Виділено параметри визначення організаційно-економічних характеристик еволюційного процесу перетворення функціональних форм виробничих структур. Зазначені критерії дали змогу здійснити аналіз: по-перше, історичних періодів із погляду форм існування корпорацій; по-друге, виокремити трансформаційні зміни в межах організаційної структури та інституту власності; по-третє, сформулювати підходи до зміни напрямів державного регулювання функціонування корпоративних структур.

Ключові слова: еволюція, корпоративна структура, інститут власності, підприємницьке середовище, відповідальність та майнові відносини.

Джерело для посилання: Лобань О.О. «Еволюція корпоративних структур під впливом змін інституту власності»// Лобань О.О.//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 30. – Частина 1. – С. 104-107

Електронний ресурс
 

УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРО­МОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Згурська О.М.

Анотація

У статті розглянуто сутність управлінського механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Виділено основні структурні компоненти механізму управління підприємства. Охарактеризовано системи в структурі управлінського механізму, що, в свою чергу, поділяються на систему забезпечення, функціональну та цільову системи, які містять певну сукупність організаційних, економічних та адміністративних важелів, що впливають на формування загальногосподарських показників системи управління підприємством з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Наголошено на комплексному характері управлінського механізму формування конкурентоспроможності. Розглянуто сутність і роль методів та інструменти у формуванні управлінського механізму забезпечення конкурентоспроможності. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення конкурентоспроможності, черговість і послідовність їх вирішення.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, управління, управлінський механізм, система управління, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О.М. Управлінський механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.М. Згурська // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – 2017. – № 4 (16). – С. 83–90.
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Згурська О.М.

Анотація

У статті розглянуто сутність, основні підходи та завдання ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Виділено та охарактеризовано основні технічні характеристики ефективного інформаційного забезпечення підприємства. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного розвитку фармацевтичної галузі України Виділено основні чинники гальмування економічного зростання господарської діяльності підприємств фармацевтичної галузі та пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення єдиного інформаційного середовища фармацевтичної галузі. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання українського фармацевтичного ринку. Розглянуто методи та інструменти формування ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на визначенні на державному рівні механізму встановлення політичних та соціально-економічних пріоритетів інформаційно-комунікативного забезпечення з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку в цілому

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, підприємство фармацевтичної галузі, конкурентні переваги, управління, механізм, інформаційне середовище, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О.М. «Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі» / Згурська О.М.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.132-139

Електронний ресурс
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Згурська О.М.

Анотація

Досліджено питання формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах. Розглянуто механізм формування ефективної системи управління підприємством, призначеного для розробки та реалізації системи заходів, що забезпечують необхідні умови її ефективного функціонування, динамізм і злагодженість роботи на підприємстві. Проаналізована функціональна структура системи управління підприємством. З огляду на особливості спеціалізованих систем управління та єдиної інформаційної системи управління, нами визначено сутність управління підприємством в сучасних умовах. Встановлено проблеми, основні шляхи та потенційні можливості вдосконалення управлінської системи підприємства із врахуванням усіх факторів впливу як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Запропоновано використання сучасних засобів і методів керування в межах обраної концепції управління з метою вдосконалення та створення й ефективного функціонування сучасної управлінської системи.

Ключові слова: підприємство, механізм управління, система управління, управління підприємством, ефективність діяльності, стратегічне управління.

Джерело для посилання: Згурська О.М. Актуальні проблеми формування ефективної системи управління підприємством в сучасних умовах / О.М. Згурська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – 2017. – Вип. 23/2017. – С. 115-124.
 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О.М. Згурська

Анотація

У статті визначено поняття "диверсифікації" як одного із видів економічного процесу. Визначено суть диверсифікаційного процесу та описано характеристики, що властиві методу диверсифікації. Наголошено на основних етапах застосування методу диверсифікації у господарській діяльності підприємства, а також виділено систему факторів необхідності застосування методу диверсифікації суб'єктами господарської діяльності. Перелічено різні підходи до застосування методу диверсифікації на основі ресурсної, ринкової, виробничої та економічної концепції диверсифікації. Відмічено основне завдання у реалізації стратегії економічної диверсифікації, а саме: враховування взаємозв'язку диверсифікації діяльності та операційного ризику, тобто забезпечення прийнятного співвідношення між прибутковістю і рівнем ризику. Відображено ієрархію схильності підприємства до ризику. Обґрунтовано вплив методу диверсифікації на формування стратегії зниження ступеня ризику підприємства. Відображено сутність позитивної та негативної сторін диверсифікаційної діяльності підприємства. Наголошено на визначені методу диверсифікації як однієї із стратегічних альтернатив розвитку підприємства, яка дозволяє отримати додаткові економічні вигоди в умовах складної ринкової кон'юнктури. Зазначено ієрархію цілей та позитивний результат ефективного застосування методу диверсифікації діяльності підприємства.

Ключові слова: диверсифікація, метод диверсифікації, диверсифікаційний процес, ризик, стратегія, економічна ефективність.

Джерело для посилання: Згурська О.М. Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства  / О.М. Згурська // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 13. – С. 16–21.
 

DIVERSIFICATION STRATEGY OF INTERPRENEURIAL ACTIVITY IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

О.М. Zghurska

Abstract

The article defines the concept of "entrepreneurial risk" as a key element of effective entrepreneurial activity and an important component of management theory and practice. The mechanism of calculating the losses of entrepreneurial activity is determined and the causal-consequential connection of the degree of influence of business risks to the results of economic activity of the enterprise is reflected.  The influence degree of various business risks on the results of economic activity of management subject is indicated. The concept of "diversification" as one of the of economic types process is substantiated. The identified diversification as one of the strategic alternatives to the development of the enterprise is emphasized, which allows obtaining additional economic benefits in the conditions of a complex market situation. The essence of the diversification process and the disadvantages inherent in the strategy of diversification are determined.  Mechanisms of diversification strategy formation are substantiated. The urgent questions of diversification strategy application by the countries of the European Union are emphasized. The efficiency of diversification strategy application on the example of activity of the largest corporations according to sales volumes on the world pharmaceutical market is considered. The experience of world leaders in implementing the diversification strategy as the driving force of the unceasing development of the world pharmaceutical industry has been analyzed.  Taking into account the experience of foreign countries, the main directions of diversification strategy application by national enterprises of the pharmaceutical industry are analyzed. The proposed conceptual knowledge-resource-market integration portfolio of diversification strategy of business activity, the advantage of which is to combine individual knowledge, resource potential and entrepreneurial capabilities to make an effective economic decision in order to profit and strengthen competitive advantages in the national and foreign markets.

Keywords: entrepreneurial risk; diversification; diversification process; diversification strategy; integration.

JEL Сlassіfіcatіon: D81; F41; M13; M21.

Source for the link: О.М. Zghurska. Diversification strategy of entrepreneurial activity in conditions of European integration / О.М. Zghurska // American Law and Economics Review, Issue 2 (2), (Fall) Volume 20. Oxford University Press, 2018. – P. 756–772.

 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕЧЕЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Капелюшна Т.В., Згурська О.М.

Анотація

Розглянуто роль інформації, технологій, телекомунікацій у економічних відносинах, роль глобалізації інформаційного простору й суспільства, а також технологічні уклади та риси технологічних революцій. Зазначено технологічні зміни, характерні для сьогодення та ті, що окреслюють перехід у нову технологічну революцію, яка змінює спосіб суспільної праці й людського буденного життя, позбавляє суспільство необхідності самостійно виконувати певні завдання, роботу, обслуговувати інших осіб. Відзначено, що сьогодні поява таких явищ, як: фізична присутність технологічних інновацій в інтелектуальних продуктах, послугах, виробництві товарів призводить до поєднання цифрових, фізичних, біологічних технологій, до утворення кібер-фізичних систем. Вищеозначене свідчить про те, що теперішнє суспільство, світ і технології мають поєднуватися у тріаду: інтернет – кібер-фізичні речі – інтернет речей. У зв’язку із цим, проаналізовано динаміку кількості підключених осіб та пристроїв до світової мережі інтернет та, яка кількість цих пристроїв припадає на душу населення; виявлено, що за аналізований період з появою смартфонів та планшетних комп’ютерів відбулося стрімке зростання підключень пристроїв до глобальної мережі. Зазначено, що інтернет речей значною мірою впливатиме на економіку, перетворюватиме більшість підприємств у цифровий бізнес, спростить та полегшить бізнес-моделі, покращить взаємодію з клієнтом. Підсумовано, що з поширенням internet of things необхідно розробляти нові механізми управління підприємствами з урахуванням умов інноваційного технологічного розвитку, щоб повністю відповідати вимогам сьогодення.

Ключові слова: підприємство, телекомунікації, інтернет, інтернет речей, IoT, технологічні зміни, кібер-фізичні речі, бізнес-модель, інноваційний технологічний розвиток, цифровий бізнес, управління, механізм управління.

Джерело для посилання: Капелюшна Т.В., Згурська О.М. Динаміка розвитку інтернет-речей та їх вплив на управління підприємствами / Т.В Капелюшна, О.М. Згурська // Збірник наукових праць Державного університету телекомунікацій. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – 2018. – № 3 (18). – С. 79–86.
 

СУТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І.

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості використання інструментів зі сфери поведінкової економіки, а саме «геймифікацію» в системі мотивації персоналу на рівні окремого підприємства. Визначено сутність прихованого управління персонало, конструктивного маніпулювання, геймифікації. Розглянуто позитивний досвід з використання інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу на підприємствах різних галузей.

Ключові слова: приховане управління персоналом, система мотивації персоналу, інструменти поведінкової економіки, геймифікація, маніпуляція персоналом.

Джерело для посилання: Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І. «Сутність інструментів гейміфікації в системі мотивації персоналу» / Виноградова О. В., Литвинова О. В., Пілігрім К. І.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.19-25

Електронний ресурс
 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Згурська О. М.

Анотація

У статті розглянуто сутність, основні підходи та завдання ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Виділено та охарактеризовано основні технічні характеристики ефективного інформаційного забезпечення підприємства. Відмічено основні напрями і пріоритети ефективного розвитку фармацевтичної галузі України Виділено основні чинники гальмування економічного зростання господарської діяльності підприємств фармацевтичної галузі та пріоритетні напрями і програмні завдання щодо удосконалення єдиного інформаційного середовища фармацевтичної галузі. Наголошено на важливих умовах сталого розвитку та динамічного зростання українського фармацевтичного ринку. Розглянуто методи та інструменти формування ефективного інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємств фармацевтичної галузі. Визначено пріоритетність завдань для досягнення цілей підприємства з підвищення ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення, черговість і послідовність їх вирішення. Наголошено на визначенні на державному рівні механізму встановлення політичних та соціально-економічних пріоритетів інформаційно- комунікативного забезпечення з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку в цілому

Ключові слова: інформаційно-комунікаційне забезпечення, підприємство фармацевтичної галузі, конкурентні переваги, управління, механізм, інформаційне середовище, метод, інструмент.

Джерело для посилання: Згурська О. М. «Інформаційно-комунікаційне забезпечення підприємств фармацевтичної галузі» / Згурська О. М.// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.132-139

Електронний ресурс
 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Лобань О.О.

Анотація

Стаття розглядає особливості формування державного регулювання корпоративних відносин з точки зору історичного підходу до створення механізмів нормативного регулювання організаційних засад функціонування підприємств корпоративної форми власності в умовах ринкових відносин.

Ключові слова: корпоративні відносини, корпоративне управління, державне регулювання, механізм.

Джерело для посилання: Лобань О.О. «Державне регулювання корпоративних відносин в Україні (історичний аспект)» / Лобань О.О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.153-159

Електронний ресурс
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ У СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ

Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В.

Анотація

У статті розглянуті принципи і методи успішної трансформації процесів, які виходять за рамки звичайних стратегічних потоків спрямованих на інтеграцію виробництва в платформу. Процес трансформування виступає як один з основних інструментів для безперервного процесу вдосконалення багаторівневих переваг, що допомагає скоротити витрати і розширити кон'юнктуру ринку.

Ключові слова: бізнес-платформи, платформи, модель, створення вартості екосистемам, доступ і управління, мережеві ефекти, якість відповідності, трансформація, перетворення, додаткова вартість, нові тенденції, стратегічний дизайн, інтернет- економіка, максимізація цінності процесу, інформаційні технології, провайдери, збільшення кон'юнктури.

Джерело для посилання: Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. «Тенденції розвитку кон’юнктури у сфері інфокомунікацій» / Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4 (22). – С.126-131

Електронний ресурс
 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Литвинова О.В., Пілігрім К.І.

Анотація

У статті розглянуто сутність та виявлено інсуючі наукові проблеми щодо особливостей формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах. Надано визначення поняттям «система мотивації персоналу», «інструменти стимулювання», «інструменти конструктивного маніпулювання». Запропоновано класифікацію базових інструментів в системі мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства.

Ключові слова: пряме управління персоналом, скрите управління персоналом, система мотивації персоналу, інструменти стимулювання, інструменти конструктивної маніпуляції, інструменти мотивації

Джерело для посилання: Литвинова О.В., Пілігрім К.І. «Теоретичне підгрунття формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах» / Литвинова О.В., Пілігрім К.І. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – №3 (21). – С.109-114

Електронний ресурс
 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т.В. Сьомкіна

Анотація

Стаття присвячена проблемам визначення напрямів аналізу особливостей функціонування суб’єктів підприємницької діяльності в сучасних умовах трансформації економічних відносин з урахуванням їх ролі як елементарної економічної одиниці в межах соціально-економічної системи.

Ключові слова: суб’єкт підприємницької діяльності, соціально-економічна система, спроможність до ризику.

Електронний ресурс
 

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

В.В. Стєкольщиков, Р.А. Дименко

Анотація

В статті розглянуто принципи та методи успішного управління працею, яке виходить за рамки планових посадових інструкцій робітника. Процес її реалізації виступає як один з основних інструментів для безперервного процесу вдосконалення багаторівневих переваг, що допомагає скоротити витрати та підвищити коефіцієнт ефективності.

Ключові слова: моделювання, бізнес процес, виробіток, чисельність персоналу, оптимізація, стимулювання, трудові показники, фонд оплати праці, операційний процес, топологія бізнес-процесу.

Джерело для посилання: Дименко Р.А. «Еволюція систем управління трудовими ресурсами» / Дименко Р.А., Стєкольщиков В.В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 2. – С.61-67

Електронний ресурс
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

Т.В. Сьомкіна

Анотація

У статті розглянуті сучасні тенденції реалізації конкурентних переваг окремими структурними підрозділами і підприємствами сучасної корпорації, які дають можливість корпорації розвиватися в межах сучасного економічного середовища, що сформувалося в умовах інформатизації економічних ресурсів.

Ключові слова: конкурентні переваги, корпоративна структура, глобальне лідерство.

Джерело для посилання: Сьомкіна Т.В. Концептуальні основи формування конкурентних переваг сучасної корпоративної структури [Електронний ресурс] / Т. В. Сьомкіна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 32 -36.

Електронний ресурс
 

Пильнова В. П. Санаційний  аудит  – інструмент  антикризового  управління на авіаційних підприємствах: етапи та порядок його проведення / О.М.Бондаренко, В.П.Пильнова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – С. 70–76. - http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15836
 

Гужавіна І.В. Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків Том 2 Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності управління капіталом комерційних банків / Г.В. Астапова., О.В. Арєф`єва, В.В. Матвєєв, І.В. Гужавіна – Київ: «Центр учбової літератури», 2015. – 144 с.
 

Гужавіна І.В. Потенціал регіону: вектори формування та використання [монографія] / О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха., О.В. Бєлякова, І.В. Гужавіна - Донецьк, 2011. – 658с.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505, 522
тел. (044) 249-29-19

oksana.zgurska@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 17 715