XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Фінанси, гроші та кредит


Автор:
М.М.Дученко, Ю.О.Єрешко, О.А. Шевчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Методичні рекомендації
Конспект лекцій є стислим викладенням ключових змістовних положень дисципліни «Гроші та кредит», що містяться в підручниках та навчальних посібниках різних авторів. Поняття «гроші», «кредит», «банки» розглянуті з позицій їх історичного розвитку. Теорія грошей поєднана з поняттями грошової системи, організації грошового обороту, готівкового та безготівкового грошового обігу. Інфляція трактується як наслідок порушення пропорцій виробництва та законів грошового обігу, показані механізми грошових реформ, порядок їх проведення, результати. Розглянуто сутність, функції, закони та роль кредиту в економіці. Банк розглядається як елемент банківської системи, визначаються його роль та функції у взаємозв’язку з його операціями. Суттєве місце приділене іншим фінансовим посередникам, які функціонують на грошовому ринку.
Автор:
За ред. О.В. Дзюблюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.99 Мб
Тип документу:
Підручник
У чотирьох частинах підручника послідовно розглянуто загальнотеоретичні аспекти функціонування грошей, кредиту, банків і валютних відносин у ринковій економіці. Розгляд фундаментальних положень грошової теорії й теорії кредиту безпосередньо пов’язаний із практикою організації грошових відносин, механізмів фінансового посередництва та грошово-кредитного регулювання економіки. Проаналізовано й узагальнено основні тенденції розвитку грошового обігу, кредитування і банківської системи, дано оцінку їх взаємозв’язку з перебігом макроекономічних процесів та глобальними аспектами світового господарства. Підручник надає цілісне уявлення про механізми функціонування грошового ринку, формування грошової пропозиції, розвиток інфляційних процесів і вплив монетарної політики центрального банку на всі сфери економічних відносин. У книзі представлена теоретична база, необхідна для розуміння ролі і функцій кредиту, кредитних відносин та основних видів банківських операцій у забезпеченні неперервності розширеного відтворення. Значна увага приділена міжнародним аспектам організації грошово-кредитних відносин, пов’язаних із функціонуванням валюти, валютних ринків, валютних систем та міжнародних валютних організацій, що відображає ключову роль грошей і кредиту у формуванні усіх господарських зв’язків як на рівні національної, так і на рівні світової економіки. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів, викладачів, працівників банківських установ, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами грошей та кредиту в сучасних умовах.
Автор:
В.Я. Голюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу, необхідного для засвоєння у рамках дисципліни «Фінанси, гроші та кредит», практичні завдання, питання для самоконтролю, перелік використаних та рекомендованих до розгляду джерел. У навчальному посібнику викладено зміст категоріального апарату фінансів, грошей та кредиту. Проаналізовано основні концепції походження грошей, їх роль в економічному розвитку державфи, принципи використання законів грошового обігу в управлінні національним господарством. Досліджено сутність та основні інструменти грошово-кредитної політики. Охарактеризовано принципи функціонування і розвитку грошового, валютного та фондового ринку. Проаналізовано сутність категорії «фінанси» та їх функції, охарактеризовано фінансову систему України – її структуру та основні елементи. Чимала увага приділена податковій та бюджетній підсистемам вітчизняної фінансової системи. Проаналізовано сутність та принципи функціонування банківських установ та спеціалізованих фінансових-кредитних посередників.
Автор:
Коваленко Д.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.07 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти функцій таких категорій, як «гроші», «фінанси», «кредит». Зміст основних теорій фінансів та грошей, грошово-кредитного обороту, фінансового ринку.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 1 248