XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Наукова діяльність

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Наукова діяльність кафедри є складовою системи освіти і спрямована на наукове обґрунтування шляхів вирішення проблем управління інформаційною та кібернетичною безпекою, їх упровадження в навчальний процес в університеті та досягнення високого рівня якості підготовки студентів.

 
 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА

Доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат військових наук, доцент

Доцент кафедри

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Кандидат наук з державного управління, доцент

Доцент кафедри

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри

КАПЕЛЮШНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри

РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри

ЩАВІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри

ЗАПОРОЖЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

 

Старший викладач кафедри

ГОЛОБОРОДЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Старший викладач кафедри

ТИЩЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

 

Асистент кафедри

 

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

ЛЕГОМIНОВА СВIТЛАНА ВОЛОДИМИРIВНА
Завідувач кафедрою, доктор економічних наук, професор

ЯКИМЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат військових наук, доцент

МУЖАНОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

ДЗЮБА ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

КАПЕЛЮШНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

РАБЧУН ДМИТРО ІГОРОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

ЩАВІНСЬКИЙ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

ЗАПОРОЖЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Старший викладач кафедри

ГОЛОБОРОДЬКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Старший викладач кафедри

ТИЩЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Асистент кафедри

 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

На кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій реалізуються два основні види студентської науково-дослідної роботи.

Навчальна науково-дослідна робота є обов'язковою для всіх студентів, оскільки згідно з навчальними планами кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються.

Науково-дослідній роботі студентів поза навчальним процесом також приділяється значна увага, оскільки вона є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста.

 

НАУКОВІ ГУРТКИ

Актуальні проблеми й перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Технічні та організаційні аспекти захисту інформаційних систем і проведення аудиту стану інформаційної безпеки

Керівники:

Мужанова Тетяна Михайлівна, Якименко Юрій Михайлович

Керівники:

Рабчун Дмитро Ігорович,

Запорожченко Михайло Михайлович,

Тищенко Віталій Сергійович

 • ознайомлення студентів із проблематикою галузі управління інформаційною та кібербезпекою;
 • формування у студентів основних умінь та навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи;
 • оволодіння прийомами та навичками ведення наукової дискусії.
 • ознайомлення з актуальними кіберзагрозами та методами захисту;
 • оволодіння навичками щодо виявлення й оцінки вразливостей для корпоративних інформаційних систем;
 • формування у студентів необхідної теоретичної та практичної бази для проведення аудиту інформаційної безпеки.

 План роботи гуртка

 План роботи гуртка

З кожним роком інформаційні технології стають все більш важливими у всіх сферах життя, включаючи бізнес, медицину, освіту, державний сектор тощо. Проте одночасно з поширенням їх використання виникають нові, більш витончені загрози для інформації, які можуть призвести до її втрати, розголошення, спотворення чи до інших небажаних наслідків для підприємств чи осіб. У зв’язку з цим студенти кафедри повинні мати глибокі знання та практичні навички для захисту від подібних наслідків як самих себе, так і персоналу та підрозділів компаній, якими вони в подальшому будуть управляти.

Таким чином, наукові гуртки кафедри присвячені актуальним проблемам інформаційної та кібербезпеки, а їх діяльність, окрім допомоги у підготовці до публікації тез, статей та написанні кваліфікаційних робіт, сприяє отриманню студентами додаткових знань, які високо цінуються роботодавцями у цій сфері, серед яких знання щодо кращих практик виявлення та оцінки вразливостей для інформаційних систем, методів запобігання та протидії актуальним кіберзагрозам, основ проведення аудиту на відповідність стандартам в галузі безпеки даних та багато іншого.

Результати наукової роботи студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою представлені нижче:

Залучення студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою до наукової роботи дозволяє підготовити високопрофесійного та конкурентоспроможного фахівця в сфері кібербезпеки.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

Упродовж 2018/2020 років на кафедрі виконувалася науково-дослідна робота на тему «Конкурентна розвідка як складова забезпечення інформаційної безпеки підприємства», шифр «CompInt». 

Науковий керівник роботи – к.т.н., доцент Курченко О.А., відповідальний виконавець – к.держ.упр. Мужанова Т.М.

Робота присвячена дослідженню специфіки забезпечення інформаційної безпеки підприємства в сучасних умовах, яка передбачає не тільки захист корпоративних інформаційних ресурсів та інфраструктури, але також володіння і ефективне використання інформації про конкурентне середовище, тенденції ринку та діяльність конкурентів з метою вироблення успішної стратегії розвитку бізнесу і забезпечення захищеності підприємства в інформаційній сфері.

У рамках досліджено основні підходи до забезпечення інформаційної безпеки підприємства в умовах конкурентної боротьби, сучасні методи та засоби конкурентної розвідки як інструменту забезпечення інформаційної безпеки компанії, зокрема методи інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи, а також програмні засоби розвідувальної діяльності в мережі Інтернет як основного середовища обігу інформації. За результатами дослідження розроблено рекомендації щодо впровадження конкурентної розвідки у контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства.

 

Початок роботи пов'язаний з вивченням теоретичних засад здійснення дослідження конкурентного сегменту на підприємстві у контексті забезпечення інформаційної безпеки.

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • «СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

 • ВИЯВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ ДЛЯ БІЗНЕСУ МОЖЛИВОСТЕЙ

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕГМЕНТУ

 • УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

 • ВИЯВЛЕННЯ СПРОБ КОНКУРЕНТІВ ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО ЗАКРИТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 • ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВМИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНКУРЕНТІВ

Триває дослідження сучасних методів та засобів, у тому числі програмних засобів збору та аналізу інформації в мережі Інтернет підприємств та організацій конкурентів.

У 2020/2021 навчальному році на кафедрі розпочато науково-дослідну роботу на тему «Кадрові технології в управлінні інформаційною безпекою підприємства».

Науковий керівник роботи – д.е.н., доцент Легомінова С.В., відповідальний виконавець –  к.держ.упр. Мужанова Т.М.

Основними напрямами дослідження визначено:

 • Навчання та підвищення обізнаності з питань інформаційної безпеки
 
 
 • Добір і відбір персоналу на посади з інформаційної безпеки
 
 
 • Оцінювання особистих та професійних якостей у відповідності до вимог посади
 
 
 • Оцінювання результативності трудової діяльності та дотримання вимог інформаційної безпеки
 
 

За підсумками дослідження будуть розроблені рекомендації щодо використання кадрових технологій в управлінні інформаційною безпекою підприємства.

У 2022/2023 році на кафедрі розпочато науково-дослідну роботу на тему «Запобігання і протидія методам соціальної інженерії у забезпеченні інформаційної безпеки підприємства»

Науковий керівник роботи – д.е.н., професор Легомінова С.В., відповідальний виконавець – к.держ.упр., доцент Мужанова Т.М.

Активну участь в дослідженні приймають аспіранти та докторанти нашої кафедри: Капелюшна Т.В., Запорожченко М.М., Тищенко В.С., Ветлицька О.С., Пономаренко В.В.

За підсумками дослідження будуть розроблені рекомендації щодо застосування тактик і методів для запобігання і протидії кібератакам з елементами соціальної інженерії.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичної безпекою бере активну участь в організації та проведені науково-практичних семінарів і конференцій Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій та наукових установ.

 

Щороку в лютому на кафедрі проходить Всеукраїнська  конференція «Стратегії кіберстійкості: управління ризиками та безперервність бізнесу».

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою, ННІЗІ, а також наукові партнери кафедри беруть участь в щорічних наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичної безпекою бере активну участь в організації та проведені науково-практичних семінарів і конференцій Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій та наукових установ.

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою беруть участь в щорічних наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 18 550