XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Інноваційний зміст навчання

Загальна інформація
Викладацький склад
Вступ 2023
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Інноваційний зміст навчання

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій – прогресивний заклад вищої освіти, який готує студентів на вимогу сучасності, як теоретично, так і практично завдяки реалізації інноваційного змісту навчання, який розроблено ректором університету - доктором економічних наук, професором - Толубком Володимиром Борисовичем.

Концептуально нова модель вдало реалізується  кафедрою Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у підготовці фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за рахунок якісно розробленої освітньої програми відповідно до стандартів вищої освіти, компетенцій компаній-партнерів кафедри, які висуваються до потенційного працівника, а також інноваційного змісту навчання, розробленого ректором університету. Тобто, програма враховує вимоги Міністерства освіти і науки України та практичних рекомендацій щодо формування компетенцій з боку компаній-партнерів кафедри – майбутніх роботодавців.

Інноваційний підхід до підготовки фахівців в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій істотно виокремлює його серед інших закладів освіти,  а переваги навчання в Державному університеті за спеціальністю 076 «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» полягають у наступному:

 þ

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПЕРШОГО КУРСУ

Навчання студента за спеціальністю починається не з третього, а першого року навчання, зокрема на 1-2 курсах за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для професійної та практичної підготовки студентам викладаються дисципліни: «Основи підприємництва», «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Правові основи бізнесу», «Товарознавство на ринку товарів та послуг». 

 

 þ

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН, ЩО ФОРМУЮТЬ У СТУДЕНТА SOFT-SKILLS

Інноваційний зміст навчання, розроблений ректором, передбачає опанування дисциплін:

 • «Групова динаміка та комунікації», що дозволяє студенту – майбутньому підприємцю вільно спілкуватися не лише з окремою особистістю, а й одночасно з групою людей, використовувати прийоми та методи для вирішення проблемних ситуацій, що є необхідною умовою для ефективного провадження підприємницької діяльності;
 • «Ділові комунікації», яка формує у студентів необхідні теоретичні та практичні знання щодо особливостей усної та письмової ділової комунікації; уміння та навички правильно висловлювати свої думки під час усної/писемної ділової комунікації з метою отримання бажаного результату під час бізнес-перемовин;
 • «Засади відкриття власного бізнесу» розкриває організаційно-правові форми існування бізнесу, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності;
 • «Хмарні технології» дозволяє майбутньому фахівцю здійснювати комунікацію із співробітниками, працювати над бізнес-проєктами, обробляти масиви даних, взаємодіяти з клієнтами і з державою, використовуючи  програмні засоби загальнодоступних хмар; 
 • «Штучний інтелект» допомагає прогнозувати та приймати рішення в умовах невизначеності та, у разі браку даних, студенти отримають навики з моделювання ситуації та приймати рішення. Бізнес-аналітика, заснована на штучному інтелекті, забезпечує аналіз даних в режимі реального часу. Навіть не маючи навичок програмування, підприємець може здійснити прогнозне моделювання.
 

 þ

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН IT-СПРЯМУВАННЯ

Для студентів на 1-му курсі викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», що забезпечує можливість безперешкодно та вміло налаштовувати, експлуатувати, використовувати інформаційні, телекомунікаційні засоби, електронні пристрої та гаджети, що полегшує та робить більш ефективним навчання студента.

 
 

 þ

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА СУЧАСНОСТІ

Теоретична підготовка по спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ґрунтується на результатах останніх наукових досліджень та наукових розробок, враховує нормативно-правові аспекти та зміни, які постійно оновлюються в області провадження підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою урахування сучасних тенденцій розвитку економіки та ефективного функціонування господарюючих суб’єктів в умовах сьогодення.

Змістовне наповнення освітніх компонент відповідає вимогам вищої школи та враховує запропонований компаніями-партнерами перелік компетенцій, яких має набути майбутній  фахівець для 100 % отримання ним робочого місця.

 þ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ТА ПОВНОЦІННОЇ  ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для забезпечення повноцінного надання студентам практичних вмінь та навичок не менше половини занять проводитися практично, що дозволяє сформувати практичні навички студента відповідності до переліку компетенцій компаній партнерів-роботодавців, яких має набути наш студент-випускник. 

 þ

ОТРИМАНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗНАННЯ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ ПРАКТИЧНО НА СУЧАСНОМУ ОБЛАДНАННІ

Закріплення теоретичних знань, формування вмінь та навичок у випускника для розуміння принципів роботи й здатності одразу по закінченню університету виконувати свої обов’язки,  безперечно надає йому переваги у працевлаштуванні, впевненість у тому, що він є затребуваним на ринку праці, чого студент набуде, навчаючись саме в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій.

Саме тому, навчальний процес побудовано таким чином, що теоретичні знання закріплюються на практичних заняттях, які становлять не менше 50% від загальної кількості годин за дисципліною. Практичне опрацювання відбувається у лабораторії - «Онлайн лабораторія бізнесу», яка оснащена: Microsoft Office 2010, 2013 (Прикладні програми: Access, Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Photo Draw, Publish er, інструменти для малого бізнесу), ліцензійним програмним забезпеченням «Дебет плюс (Дебет плюс V12)», «BAS», «M.E.Doc».  

 

 þ

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З КОМПАНІЯМИ, ЯКІ Є ПОТЕНЦІЙНИМИ РОБОТОДАВЦЯМИ

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Тісна співпраця, регулярні зустрічі та обговорення з компаніями-партнерами кафедри дозволяють швидко реагувати на зміни на ринку праці щодо компетенцій фахівців й щорічно оновлювати, вносити зміни до освітніх програм відповідно останніх сучасних вимог.

Основними компаніями, з якими кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності заключила договори є:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОКОМ»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Е.ДОК»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Атем Груп»;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛіГа»;
 • Brightstyle import LP;
 • Abital LP;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Хоум Індівідуал»;
 • Спілка автоматизаторів бізнесу.

Співпраця з міжнародною компанією Brightstyle import LP дозволяє під час навчання проходити стажування на міжнародних біржових платформах з подальшою можливістю працевлаштування за кордоном.

 þ

ОТРИМАННЯ СТУДЕНТАМИ СЕРТИФІКАТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Співпраця кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з ТОВ «М.Е.ДОК» та ТОВ «ПРОКОМ» надає можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену студентам підтвердити рівень своїх знань  та отримати відповідні сертифікати.

Вивчення дисципліни «Організація комерційної діяльності» передбачає, що студент має опанувати прикладне рішення «BAS ERP» для того, щоб отримати практичні навички використання ERP-систем в управлінні підприємством, управління торговельною діяльністю, а також контурів прикладного програмного рішення для вирішення різних завдань управління в процесі провадження підприємницької діяльності. 

Дисципліна «Організація ведення бізнесу» базується на широкому практичному використанні програмного забезпечення M.E.DOC, в результаті вивчення її студенти отримують знання і практичний досвід роботи в M.E.DOC за такими розділами: налаштування програми, заповнення відомостей підприємства, довідкова інформація, підготовка довідників і завантаження класифікаторів, налаштування підсистеми нарахування заробітної плати, товарні, касові, банківські операції, формування звітів і їх аналіз та ін.

 

За результатами навчання з перелічених вище дисциплін та завдяки співпраці з компаніями-партнерами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – Центром сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ» та ТОВ «М.Е.ДОК», наші студенти під час навчання отримують сертифікати, що порівняно з іншими закладами вищої освіти, дає можливість випускникам Державного університету телекомунікацій бути конкурентним на ринку праці та отримати перше високооплачуване робоче місце.

 þ

ПОСИЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ОПАНУВАННЯ СТУДЕНАМИ ЇЇ НА РІВНІ В2

Посилено вивчається  англійська мова, що дозволяє надати студентові мовні знання на рівні В2 для проведення перемовин, впевненого та вільного спілкування.

На 1-2 курсах заняття з англійської мови, проводяться не менше 3 занять на тиждень, а на 3-му та 4-х курсах студентам викладається професійні дисципліни іноземною мовою (на 3-му курсі – «Управління фінансами» (Financial Management), «Інноваційні технології в бізнесі» (Innovative Technologies in Business), на 4 курсі – «Операції з цінними паперами» (Cash and Marketable Securities) та «Управління ризиками»(Risk Management)), що дозволяє їм оволодіти понятійним та категоріальним апаратом у області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для вільного та безперешкодного ведення перемовин та ведення торгівлі на торговельних та біржових майданчиках.

Слід відмітити, що близько 20% матеріалу по дисциплінам кафедри за дисциплінами циклу професійної підготовки, студентам надається англійською мовою. В результаті, студент за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» по закінченню навчання володіє англійською мовою на рівні міжнародного стандарту - В2.

 

 þ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вивчення дисциплін загальної підготовки за спеціальністю здійснюється впродовж всього навчання студентів за першим рівнем вищої освіти (бакалавр) для повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями:

 • 38% дисциплін складають дисципліни загальної підготовки,
 • 62% - дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальністю

 þ

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ У ФУНКЦІОНУЮЧИХ КОМПАНІЯХ, ЯКІ Є ПАРТНЕРАМИ КАФЕДРИ

Невід’ємною практичною складовою підготовки студентів є проходження практики, проведення яких проходить у компаніях-партнерах кафедри, що дозволяє вивчити та опанувати специфіку роботи на підприємствах на практиці й одночасно підвищити інтерес до навчання студентів.

Впродовж навчання студенти проходять практики:

 • на другому курсі - ознайомчу практику у ТОВ «ЛіГа», ЦСН ТОВ «ПРОКОМ»;
 • на третьому курсі – виробничу практику у ТОВ «Хоум Індивідуал»;
 • на четвертому курсі – переддипломну практику у ТОВ «Атем Груп».
 

 þ

РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У разі зайнятості та територіальної віддаленості від ЗВО дієвим варіантом здобуття освіти є дистанційне навчання.

В умовах, що складаються в країні (наприклад, епідеміологічна ситуація), наші студенти продовжують повноцінно навчатися за рахунок платформи дистанційного навчання, яка використовується в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційна освіта надає можливість навчатися та отримувати необхідні знання в будь який зручний час та незалежно від місця перебування. Положення про дистанційну освіту та Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні  регулює права та обов'язки учасників навчального процесу (в університеті регулюється Положенням про дистанційне навчання). В Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій передбачена можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій (система дистанційного навчання MOODLE), тим самим забезпечуючи належне виконання завдань студентом.

РОЗРОБЛЕНИЙ РЕКТОРОМ ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ НАВЧАННЯ, при сумлінному та добросовісному навчанні студента, гарантовано забезпечить нашому випускнику отримання першого високооплачуваного робочого місця.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505, 522
тел. (044) 249-29-19

oksana.zgurska@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 136