XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій – освітнє середовище для формування майбутнього України

15:55, 23-01-2024

Героїчна боротьба українського народу проти російської агресії надзвичайно актуалізує проблему професійної підготовки молоді у вищій школі. Ця проблема є однією з «вічних» проблем, адже від її вирішення завжди залежало, залежить та залежатиме майбуття не лише самої молоді, а й держави та країни. Ця проблема набуває особливої актуальності на сучасному – складному, доленосному, визначальному – етапі функціонування Української держави.  

Одним із шляхів її вирішення є надання суб’єктності в освітній діяльності здобувачам вищої освіти. Необхідно наголосити на тому, що їх визнання суб’єктами освітньої діяльності в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (далі – Університет) – це не данина адміністративній моді чи модна галочка. Це – вимога сьогодення, адже таке визнання свідчить про докорінну зміну до організації навчання від «навчіть мене» до «опановую сучасні знання, розвиваю наявні у мене та формую нові уміння й навички, необхідні мені для подальшої професійної діяльності».

В Університеті такий підхід до визнання здобувачів вищої освіти суб’єктами освітньої діяльності закріплений відповідним нормативно-правовим забезпеченням. Воно містить низку нормативних документів внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності, а саме: Положення про організацію освітнього процесу (в редакції від 31.05.21 р.), Положення про формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти (від 20 серпня 2020 р.), Положення про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (від 20 серпня 2020 р.), Кодекс академічної доброчесності (від 25 травня 2020 р.).

Крім цього, в Університеті організоване студентоцентроване навчання, тобто підхід до організації освітнього процесу, що передбачає:

  • заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;
  • створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
  • побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу.

Університет пропонує низку можливостей для самореалізації здобувачів вищої освіти в освітній діяльності та формуванні ними власних індивідуальних освітніх траєкторій. Головне при цьому, аби вони з першого дня навчання чітко зрозуміли своє призначення та свою відповідальність за результати власної освітньої діяльності. Саме таке розуміння стане для них поштовхом усвідомити себе не пасивними споживачами надаваних викладачами знань, а активними суб’єктами освітньої діяльності. Безумовно, їхня суб’єктна активність залежить від кожного з них.

Древні невтомно нагадували: «Лови день». Тому здобувачам вищої освіти Університету хочеться побажати ловити кожний день університетського життя, що є своєрідним та обов’язковим пазлом індивідуальної, щоразу неповторної, освітньої траєкторії кожного з них. Її ефективність та результативність – передумова успішності професійної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "281 - Публічне управління та адміністрування" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 750