XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Оновлення навчально-методичної документації на кафедри Менеджменту у відповдності з сучасними вимогами

11:57, 28-09-2023

У Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій важливе місце має навчально-методичне забезпечення, яке використовується для забезпечення навчальної діяльності здобувачів вищої освіти і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища університету. Кожен створений навчально-методичний комплекс дисципліни науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва кафедри Менеджменту є складовою частиною навчально-виховного процесу університету.

Комплекси розроблені викладачами кафедри Менеджменту опираються на інноваційний зміст навчання у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій та містять силабуси, робочі програми, методичні рекомендації до проведення практичних робіт, семінарських занять та виконання самостійної роботи, підручники, навчальні посібники, конспекти лекції, завдання для модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до написання курсових робіт, методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт.

Важливої уваги приділяється на кафедрі Менеджменту методичним рекомендаціям до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт. Викладачами кафедри Менеджменту було видано оновлений примірник методичних рекомендацій до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». Одним з важливих етапів усієї навчальної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є виконання та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи.

Успішне проведення наукового дослідження залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим є чітка уява про основні вимоги, що ставляться до них. Ці вимоги стосуються насамперед наукового рівня робіт, його змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення. 

Кафедра Менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій бажає здобувачам вищої освіти коректно використовувати статистичні та математичні методи для аналізу економічних проблем, та робити власні узагальнення і висновки з опрацюванням відповідного списку використаних джерел.

Читайте також
Переглядів: 450