XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Knowledge of business English is a necessary condition for a student majoring in «Public Management and Administration»

13:25, 01-12-2022

Перевагою навчання в Державному університеті телекомунікацій є сучасний зміст дисциплін та потужна матеріально-технічна база; фахова підготовка майбутніх фахівців відбувається вже з першого курсу – понад 50 % усіх занять проводиться практично, рівень знань студентів іноземної мови підвищується упродовж усього періоду навчання (до рівня В2).

Навчальний процес на кафедрі публічного управління та адміністрування побудований за модульним принципом, що забезпечує глибоке вивчення дисциплін, зміст яких постійно оновлюється відповідно до розвитку управління та змін, що відбуваються у галузі з метою забезпечення розвитку демократії громадянського суспільства та моделювання якісного адміністрування в державному секторі держави.

Задля цього суттєво важливим є досконале володіння англійською мовою професійного спрямування, поглиблені знання та розуміння відповідної лексики (термінології), набуття комунікативних навичок практичного використання іноземної мови для виконання службових обов’язків.

Наразі питання володіння державними службовцями англійською мовою залишається актуальним і справедливо вважається одним із стратегічних завдань реформи державної служби. Студенти, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» набувають практичних навичок спілкування діловою англійською з дотриманням орфографічних, лексико-фразеологічних, граматичних і стилістичних норм.

Головною метою англомовного навчання є удосконалення рівня володіння англійською мовою як засобом комунікації та набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання професійної діяльності. Студенти вивчають наступні теми: Greetings in formal and informal situations (Привітання в офіційних і неофіційних ситуаціях); Meeting new people. First impressions (Знайомство. Перше враження);   In the working place. Telephoning (На робочому місці. Ділове спілкування по телефону); Discussing current news (Обговорення поточних подій);   Making an appointment (Ділова зустріч); Writing business letters (Ділове листування);  Business negotiations (Ведення ділових переговорів) та ін.

За результатами навчання студенти вільно володіють основними поняттями та концепціями, що є загальноприйнятими у сфері ділового спілкування; основами ділової лексики відповідно до ситуацій ділового спілкування на публічній службі; основними граматичними, фонетичними та лексичними особливостями англійської мови; фундаментальним термінологічним матеріалом; лексичними стратегіями ведення дискусії іноземною мовою.

Студенти мають змогу на практиці застосовувати знання мови в офіційних та неофіційних комунікативних ситуаціях, використовуючи  ділову термінологію; спілкуються з носіями англійської мови з питань професійної діяльності, складають резюме, приватні та офіційні листи тощо.

Читайте також
Переглядів: 1 081