XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Науково-практична конференція «Проблеми комп’ютерної інженерії»

20:51, 10-11-2022

 Збірник тез

 

1 грудня 2022 р. кафедра Комп’ютерної інженерії проводить науково-практичну конференцію «Проблеми комп’ютерної інженерії» з метою обговорення різноманітних нагальних проблем функціонування, адміністрування, удосконалення комп’ютерних систем та мереж.

Учасники конференції мають можливість провести апробацію результатів наукових досліджень, обговорити перспективи та різноманітні підходи до вирішення сучасних проблем комп’ютерної інженерії.

Конференція має на меті обговорення питань пов’язаних з напрямами:

  1. Комп’ютерна електроніка, схемотехніка та робототехніка.
  2. Комп’ютерні системи штучного інтелекту.
  3. Мережні інформаційні технології.
  4. Програмне забезпечення в комп’ютерній інженерії.

Участь у конференції та онлайн публікація БЕЗКОШТОВНІ!

Форма участі – ЗАОЧНА.

Матеріали надсилати до 30.11.2022 року на е-maіl: pki.conf@gmail.com

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Тези доповідей, обсягом 1-2 сторінки формату А4, приймаються до друку українською або англійською мовами. Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; усі поля – по 2 см; абзац – 1,25 см. Тези мають включати чотири блоки:

  • Постановка задачі;
  • Мета дослідження;
  • Результати дослідження;
  • Висновки та перспективи.

Список використаних джерел (не більше 4 джерел) друкується наприкінці тез в алфавітному порядку. Посилання наводять у тексті в квадратних дужках [2, с. 15].

Студенти повинні вказати свої контактні дані; прізвище, ім’я та по-батькові свого наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання та посаду.

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За зміст та якість поданих тез відповідальність несуть автори та їхні наукові керівники.

Тези, які не відповідають вимогам, містять академічний плагіат розглядатися не будуть.

Файл тез доповідей повинен мати назву:

Прізвище_Ініціали _Секція_№.docx (або doc).

Читайте також
Переглядів: 1 648