XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми кібербезпеки»

11:53, 22-09-2022

27 жовтня кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки Навчально-наукового інституту захисту інформації проводить Всеукраїнську наукову конференцію на тему: «Актуальні проблеми кібербезпеки».

Тематика виступів:

 1. Кібербезпека корпоративних інформаційних систем.
 2. Технічні системи захисту інформації.
 3. Менеджмент інформаційної безпеки.

Конференція є ефективною платформою для обговорення наукових результатів науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.

Для учасників конференції є можливість БЕЗКОШТОВНО взяти участь у конференції та опублікувати свої матеріали.

Вимоги для участі в конференції:

 • Подати одну тезу в обсязі 1-3 сторінки формату А4;
 • Робота має бути виконана однією з робочих мов конференції (українська, англійська);
 • Редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1;
 • Поля: верхнє, нижнє, ліве та праве – 2 см;
 • Формули в редакторі Equation 3,0;
 • Рисунки пыдписуються Рис. 1 – Назва (формат jpeg);
 • Матеріали надсилати до 1800 23.10.2021 року на е-maіl: ikbdut@gmail.com
 • Назву документа подавати у вигляді Іванов_БСД-41.doc або Іванов.docx

Порядок оформлення:

 • Назва тези (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, 14 кегель), ПІБ (курсивом,  12 кегель), анотація (50-100 слів) – 11 шрифт.
 • У тексті перенос слів робиться автоматично.
 • По тексту використовуються заокруглені дужки, для посилань на джерело – квадратні: [1, 2 с. 23], [4, с. 23],
  • де "2" порядковий номер у списку використаних джерел, "23" – номери сторінок;
 • У кінці тез надається перелік використаної літератури (до 4-х найменувань, 10 кегль).

Наслані матеріали не редагуються. АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ. СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 

Сябро Валерія Борисівна
студентка групи БСД-43, ННІЗІ ДУТ, Київ, Україна

Що ми розуміємо під кібербезпекою? Кібербезпека – це методи, процеси та технології, що призначені для захисту програм, мереж та головне, наших даних. Дані – це актив. В сучасному світі найбільшу цінність та значимість несе інформація, а самим слабким місцем у її захисті є ж самі люди. Будь-яка організація (державні або комерційні структури , фінанси або медицина) накопичують, зберігають, оперують великою кількістю даних користувачів, клієнтів, співробітників тощо. Кожна система, що взаємодіє з ЕОМ та її безпека відіграють важливу роль у житті як компанії, так і в житті людства в цілому.

Ключові слова: соціальна інженерія, фішинг, кібербезпека, конфіденційні дані.

Основна складність для суспільства і держави щодо кіберзлочинів пов'язана з тим, що сфера кіберзлочинів обросла стереотипами та міфами. Неправомірні доступи до комп'ютерної інформації, «зломи» сайтів….

Основні попереджуючі знаки соціальної інженерії [4, с. 405]:

Перелік посилань:

1. Прокоф'єв І.В. Введення в теоретичні основи комп'ютерної безпеки: навчальний посібник / І.В. Прокоф'єв - М .: МІФІ, 2008. - 287 с.

2. Звіт ФБР // Business email compromise the $26 billion scam // вересень 10, 2019. URL: https://www.ic3.gov/media/2019/190910.aspx

3. Top Business Benefits of SD-WAN. Posted on November 8, 2019, by Vedran Bozicevic [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.globaldots.com/blog/top-business-benefits-of-sd-wan.

 

Читайте також
Переглядів: 2 436