XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Уклад. Г.А. Терещук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.82 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форми навчання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури.
Автор:
О.О. Круглова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.86 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій з дисципліни «Цивільне право»
Автор:
За ред. В.К. Матвійчука, І.С. Тімуша
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику дано загальну характеристику основних положень цивільного права України. В доступній для ознайомлення та вивчення формі (запитання – відповідь) розглядаються зміст усіх інститутів цивільного права. Розрахований на студентів (курсантів, слухачів), аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів. Може бути корисним практичним працівникам.
Автор:
За ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.43 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загальної та Особливої частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним та недоговірним зобов’язанням), спадкового права.
Автор:
А.М. Колосок
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
667 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій. У виданні розкрито сутність автоматизованого робочого місця економіста та його складових, висвітлено теоретичні й практичні матеріали функціонування інформаційних систем, окрему увагу приділено основам роботи з табличним процесором Microsoft Excel. Рекомендовано студентам 2 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економіка підприємства».
Автор:
Уклад. В.І. Волинець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.21 Мб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій
Автор:
І.О. Ушакова, Г.О. Плеханова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.41 Мб
Тип документу:
Книга
Висвітлено роль інформаційних систем і технологій у діяльності сучасних підприємств та організацій. Розглянуто основні поняття щодо інформації, даних, знань, інформаційних ресурсів організації. Докладно викладено ознаки та характеристики корпоративних інформаційних систем, їх класифікації, критерії і методи вибору, проблеми інтеграції та створення єдиного інформаційного простору. Відстежено еволюцію промислових стандартів створення корпоративних інформаційних систем. Охарактеризовано основні класи інформаційних технологій; особливу увагу приділено використанню технологій Internet та мобільних технологій у сучасному бізнесі, а також технологіям управління проектами. Рекомендовано для студентів напряму підготовки Економіка підприємства.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.08 Мб
Тип документу:
Книга
«М.Е.Dоc» - це система електронного документообігу, яка працює з різними типами документів: звітами, податковими накладними, актами, договорами в електронному вигляді. В системі «М.Е.Dоc» Ваші електронні документи стануть електронними оригіналами документів, завдяки використанню електронного цифрового підпису. Призначення цього посібника – допомогти Вам якомога швидше познайомитися з можливостями програми та почати роботу.
Автор:
П.П. Федорович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному-методичному посібнику коротко викладені теоретичні та практичні основи автоматизованого робочого місця економіста.
Автор:
С.М. Ромашко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
384 Кб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій. В конспекті наведено основні тези лекцій з дисципліни Інформаційні системи в менеджменті. Обсяг, послідовність викладу та структура матеріалу відповідає тематичному плану дисципліни. Конспект призначений передусім для студентів напряму менеджмент.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 140 396