XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
За заг. ред. Т.В. Гринько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.25 Мб
Тип документу:
Книга
В монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення, розвитку та регулювання торговельної діяльності та підприємництва;систематизовано теоретичні та методичні засади планування та організації діяльності торговельних підприємств; розроблено концептуальні положення управління товарним асортиментом торговельних підприємств; розкрито особливості управління в торговим підприємством. Особливу увагу зосереджено безпосередньо на методах управління товарним асортиментом торгового підприємства, а також на механізмах управління торговим підприємством в цілому. Крім того, дослідження містить актуалізацію питань розвитку біржової діяльності в Україні. В розрізі цих питань увагу сконцентровано на перешкодах створенню цивілізованого біржового ринку в Україні та на підвищенні ефективності ведення високочастотної біржової торгівлі. Матеріали монографії будуть корисними для наукових працівників, фахівців торгових підприємств, фахівців з біржової діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей,а також широкого кола спеціалістів.
Автор:
О.М. Бабій, В.С. Малишко, Г.О. Пудичева
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.31 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни „Управління вартістю підприємства” призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо організації процесів управління вартістю підприємств. Після кожного розділу посібника наводиться низка питань для самоконтролю. Підготовлено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, фахівців-економістів.
Автор:
Б.О. Платонов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.03 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, пов’язаних зі зберіганням і обігом культурних цінностей і визначенням їхньої грошової вартості з різною метою. Він узагальнює основи знань, потрібні майбутньому експерту й оцінювачу культурних цінностей і предметів колекціонування. Розуміння та накопичення цих знань є проблемою і для практикуючих у цій галузі фахівців, які ще вчора не вбачали різницю між магазинним чеком на придбаний предмет та звітом про його оцінку, а зараз змушені користуватися, а то і робити такі звіти. Останнім часом у цій галузі з’явилися серйозні передвісники для застосовування у грошовій оцінці подібних предметів стандартних підходів і методів, так само, як вони застосовуються і до іншого майна: нерухомості, обладнання, транспорту і т. ін. У підручнику подано огляд існуючих підходів, принципів і методів оцінювання, що вважаються на даний час класикою оцінки, особливості їхнього застосування при оцінці рухомих речей, які відносяться до культурних цінностей. Описи супроводжуються ілюстраціями і практичними прикладами. В книзі описуються й аналізуються також особливості найбільш відомих методів, створених спеціально для оцінки культурних цінностей.
Автор:
За заг. ред. В.Р. Кучеренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.13 Мб
Тип документу:
Посібник
Запропонований навчальний посібник висвітлює фундаментальні основи оцінки бізнесу та нерухомості. У ньому представлені теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізнесу та нерухомості; наведені практичні приклади, що полегшують засвоєння теоретичного матеріалу. Представлена характеристика нормативно-правової бази оціночної діяльності в Україні. Посібник підготовлено для студентів економічних спеціальностей вищих начальних закладів з метою надання їм методичної допомоги в удосконаленому вивченні навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та нерухомості».
Автор:
Л.Г. Филевич, Л.О. Попова, О.М. Прядко, Т.Л. Мітяєва, Л.А. Прибилович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.98 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику послідовно і логічно віддзеркалено зміст курсу «Комерційна діяльність». Висвітлено такі теоретичні і практичні питання: наукові і методичні основи, об’єкти і суб’єкти комерційної діяльності; система господарських зв’язків суб’єктів, організація оптових закупівель, організація товаропросування, товаропостачання роздрібної торговельної мережі; формування асортименту товарів у каналах товаропросування. Особливу увагу приділено розгляду комерційної роботи щодо продажу товарів, організації біржової торгівлі, торгівлі на аукціонах, конкурсах та ефективності комерційної діяльності. Наприкінці кожної теми містяться запитання для обговорення, що дозволить студентам під час підготовки закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок з прийняття комерційних рішень у сфері торгівлі, ознайомитись з основними аспектами комерційної діяльності.
Автор:
Deirdre Sartorelli
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
47.89 Мб
Тип документу:
Книга
A Handbook for Entrepreneurs
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
12.94 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Dan Senor, Saul Singer
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.44 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Kirsten Weisenburger, Paul De Tourreil, Robyn Fadden, Sarah Anna McMahon-Sperber
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
5.55 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Valerie Mocker, Simona Bielli, Christopher Haley
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
539 Кб
Тип документу:
Посібник

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 134 254