XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Магістри


Автор:
О. П. Западинчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
244 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті визначається місце інституціонального підходу в методології дослідження державної служби. Розкривається зміст терміна «інститут» у контексті комплексного розуміння сутності поняття «державна служба», що створює передумови для визначення перспектив розвитку державної служби в Україні з погляду інституціонального підходу. Пропонується авторське визначення поняття «інститут державної служби». З'ясовується, що місце і роль державної служби в суспільстві зумовлюються належністю її представників до особливої соціальної групи, яка за родом своєї професійної діяльності має виконувати державно-управлінські функції. Обґрунтовується, що від вибору парадигм і підходів до її реформування залежать підходи до теорії та організації державної служби, управління нею, а також ефективність діяльності державної влади.
Автор:
О.В. Захарова, О.О. Шумаєва, В.І. Мозговий, Л.Г. Вергазова, О.П. Соловцова, Л.М. Василишина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.62 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з організації праці державного службовця побудований на основі нормативних вимог Галузевого стандарту вищої освіти України і містить три змістовні модулі: „Створення сприятливих умов для ефективної діяльності державного службовця”, „Формування навичок ефективного виконання державними службовцями посадових обов’язків” та „Ділова українська мова”. Зміст кожного модуля розкривається нормативно визначеними темами, до яких включено практичні додатки, перелік літератури та ілюстративний матеріал. Навчальний посібник призначено для магістрів спеціальності 8.150101 „Державна служба” напряму підготовки 8.150000 „Державне управління” кваліфікації 2419.3 – „Спеціаліст державної служби” у межах дисципліни „Організація праці державного службовця”. Проте він може бути корисним для посадовців, керівників різного рівня, а також широкого кола читачів, яких цікавлять соціально-правові аспекти державної чи громадської діяльності та проблеми організації праці державних службовців в Україні.
Автор:
В. А. Ребкало, В. М. Козаков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
621 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику проаналізовано та відображено послідовний механізм формування та реалізації основних структурних ланок національної самосвідомості державних службовців та засоби її управлінського впливу на розвиток загальнонаціональної свідомості: від світогляду через мораль - до ідеології і далі через політику - до способу життя людей. Розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби України.
Автор:
Уклад.: В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік, М.В.Кравченко, О.М.Петроє, Н.П.Ярош, Н.Ю.Сліпчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
945 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Соціальний розвиток” для спеціальності “Державне управління”.
Автор:
Мамонтова Е.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
305 Кб
Тип документу:
Стаття
Розглядається поняття іміджу на індивідуальному та інституційному рівнях. Розкривається структура іміджу органу публічної влади. Визначається специфіка зовнішнього (публічного) та внутрішнього (корпоративного) іміджу органу публічної влади та окреслюються їх функції. Визначаються переваги структурно-функціонального підходу у формуванні іміджевої стратегії органу публічної влади.
Автор:
Науменко С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
116 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Качинський А. Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
468 Кб
Тип документу:
Книга
Досліджено аналітичну процедуру моніторингу результативності державної політики, що базується на показниках (індикаторах) стану національної безпеки, та викладено основні її функції. Розглянуто три рівні граничних значень: порогові умови безпеки життєдіяльності людини, суспільства та держави; система індикаторів і граничних значень національної безпеки; галузеві граничні значення. З єдиних методологічних позицій розглянуто застосування системного підходу до вирішення проблеми визначення граничних значень індикаторів національної безпеки. Здійснено аналіз і систематизацію математичних методів їх визначення, що відповідають різним ситуаціям їх застосування. Монографія розрахована на широке коло фахівців, науковців, політиків, державних службовців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.
Автор:
Твердохлєбов Є.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
219 Кб
Тип документу:
Стаття
Зроблено теоретичний аналіз понять “комунікація” та “взаємодія”, розглянуто сучасні підходи до аналізу соціальної взаємодії, визначено особливості комунікативної взаємодії загалом, і в публічному управлінні, зокрема.
Автор:
Ю. М. Скалецький, Д. С. Бірюков, О. О. Мартюшева, Л. Д. Яценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Стаття
Проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід формування культури безпеки як наукової, організаційної та світоглядної концепції. Досліджено дані, що свідчать про значні втрати для економіки та суспільства, спричинені нехтуванням принципів культури безпеки. Запропоновано рекомендації, врахування яких прискорить впровадження культури безпеки в Україні, що є значним резервом для підвищення загальної безпеки життєдіяльності населення.
Автор:
Сороко В.М., Вишневський А.В., Рогожин О.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.27 Мб
Тип документу:
Посібник
У монографії представлені результати наукового аналізу проблем функціонування владних інститутів в Україні в контексті продукування та надання послуг суспільству. Наведені результати дослідження питань регулювання і регламентування надання публічних послуг, зокрема державних, з урахуванням контент-аналізу відомостей про ці послуги на офіційних web-сайтах органів державної влади. Призначена для державних службовців, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, слухачів, що навчаються за магістерською програмою публічного адміністрування за спеціальністю “державне управління”.

Іноземна мова професійного спрямування

Інституціональні засади ДС

Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері ПУ

Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

Організаційно-правові засади публічних закупівель

Політика національної безпеки: механізми формування та реалізації

Правове регулювання ПУ

Розвиток людського капіталу на теріторіальному рівні

Соціальна політика

Соціальна взаємодія та комунікації в ПУ

Стратегічне управління державою і суспільством в умовах глобалізації

Управління територіальним розвитком

HR-брендінг в ПУА

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 62 291