XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Бібліотека


Автор:
В.О. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
448 Кб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Комерційна діяльність».
Автор:
М.І. Григор`єва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
567 Кб
Тип документу:
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародна електронна комерція» (для бакалаврів). Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни та методичні рекомендації щодо самостійного вивчення кожної теми, запитання для самоперевірки, теми рефератів, тести для підсумкового контролю знань, критерії оцінювання знань студентів, глосарій, список основної та додаткової літератури.
Автор:
Т.К. Петрухно
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
862 Кб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни “Теоретичні основи товарознавства”.
Автор:
В.Л. Дикань, А.О. Каграманян, Н.Є. Каличева, Т.Г. Сухорукова, О.В. Маковоз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.61 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику систематизовано теоретичні положення товарознавчої діяльності установ торгівлі і практичні рекомендації щодо підвищення її результативності. Основне завдання дисципліни «Товарознавство» – необхідність формування фундаментальних знань теорії товарознавства як бази для оволодіння знаннями про товарознавчі характеристики конкретних товарів з метою забезпечення ефективної комерційної діяльності. Підручник виконує функцію теоретичного забезпечення досягнення вказаного завдання. Відмітною особливістю підручника є синтез методологічних основ товарознавства і комерційної діяльності; факторів товарознавчої діяльності і комерційних цілей торгових організацій. Розглянуто методи товарознавства, основні види торгової політики, напрями комерційної діяльності. У підручнику використано методичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів, а також узагальнено досвід роботи великих, середніх і дрібних торгових організацій, що представляють практично всю географію України. Подано уточнені і доповнені формулювання деяких термінів, першоджерелами яких виступають нові нормативні документи. Підручник призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, викладачів, підприємців і керівників різних рівнів управління на підприємствах, а також всіх тих, хто бажає оволодіти питаннями товарознавчої та комерційної діяльності самостійно.
Автор:
В.І. Козак, С.О. Москвін, В.В. Посполітак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.05 Мб
Тип документу:
Посібник
У науково-практичному посібнику у доступній формі подано інформацію про те, що відбувається з облігаціями після завершення їхньої емісії та реєстрації випуску. Окремо розкриваються питання, які стосуються регулювання ринку облігацій. Практичне значення мають питання бухгалтерського та депозитарного обліку операцій з облігаціями. Цей посібник рекомендовано для широкого загалу фахівців з менеджменту та фінансів, але орієнтовано на фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, які зацікавлені в залучені додаткових джерел фінансування для реалізації місцевих проектів інфраструктурного розвитку шляхом розміщення облігацій.
Автор:
І.С. Ігнатова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
348 Кб
Тип документу:
Методичні вказівки до вивчення дисципліни Податкова система.
Автор:
І. А. Маркіна, В. Л. Вороніна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.49 Мб
Тип документу:
Книга
Монографію присвячено розробці методичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та економічних підходів управління прибутком торговельних підприємств. У монографії поглиблено теоретико-методичні засади управління прибутком торговельного підприємства в умовах трансформації ринкових відносин. Проведено аналіз тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні, здійснено діагностику стану та соціально-економічного розвитку підприємств торгівлі, обґрунтовано послідовність моніторингу та методичний підхід до оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Удосконалено методичний підхід до побудови моделі оцінки стану системи управління прибутком торговельного підприємства. Запропоновано модель управління операційним прибутком торговельних підприємств, визначено основні завдання менеджменту підприємства у контексті управління прибутком підприємств торгівлі залежно від стадії життєвого циклу торговельного підприємства, розроблено методичний інструментарій планування прибутку підприємств торгівлі. Розрахована для викладачів, аспірантів, магістрів, а також для наукових працівників і тих, хто цікавиться питаннями управління прибутком підприємств торговельної сфери.
Автор:
О.В. Хадарцев
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено зміст навчального курсу з дисципліни «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями», перелік питань для самостійного опрацювання навчального матеріалу, тестові завдання для самоперевірки, рекомендації та задачі для самостійної практичної підготовки. Посібник містить перелік рекомендованої літератури для вивчення дисципліни та підготовки до поточного й підсумкового контролю знань. Даний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, викладачів що вивчають дисципліну «Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями». Посібник також буде корисним для фахівців підприємств і організацій, діяльність котрих пов’язана із портфельним інвестуванням.
Автор:
Рокоча В.В., Алькема В.Г., Терехов В.І., Одягайло Б.М., Ковтонюк К.В., Харсун Л.Г., Ткаленко С.І., Співаковський С.В., Співаковська Н.М., Літвін Н.М., Оласюк Г.П., Горбачук О.І., Стародубцева О.І., Дмитрієва Н.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.95 Мб
Тип документу:
Підручник
В підручнику висвітлено основоположні проблеми організації та ведення міжнародної торговельної діяльності. Розкрито сутність міжнародної торгівлі, її значення для розвитку національних економік, розглянуто конкретні форми міжнародної торговельної діяльності.
Автор:
Т.Ю. Мельник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.28 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглянуто теоретичні та прикладні аспекти натуральних і споживчих властивостей товарів; класифікації та кодування товарів; інформації про товар; ідентифікації та фальсифікації продукції. Окремо розглянуто та визначено вимоги до якості товарів, основні поняття та процедури у сферах стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, проведення експертизи товарів. Підручник рекомендований для студентів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування».

Кафедра Англійської мови

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Кафедра Військової підготовки

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра Економіки

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра Комп'ютерних наук

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Кафедра Маркетингу

Кафедра Менеджменту

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Кафедра Системного аналізу

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Кафедра Телекомунікаційних технологій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Кафедра Фізики

Кафедра Штучного інтелекту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 618 557