XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
В.М. Лугова, С.М. Голубєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.93 Мб
Тип документу:
Посібник
Викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти самоменеджменту та лідерства. Розглянуто основні методики самоменеджменту та лідерства для вибору індивідуальних ефективних способів здійснення професійної діяльності. Подано методичні рекомендації до самостійної роботи, контрольні запитання, питання для роздумів та обговорення, що призначені для поглиблення, конкретизації та закріплення знань, отриманих у теоретичній частині навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня.
Автор:
З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, Р.Р. Білик.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.3 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти бізнес-планування становлення і розвитку підприємницької діяльності. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій розробки і презентації бізнес-плану підприємницької діяльності. Охарактеризовано методичні аспекти розробки таких розділів бізнес-плану, як: галузь, суб’єкт підприємницької діяльності, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план комерційних ризиків; фінансовий план. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування підприємницької діяльності. Узагальнено концептуальні характеристики моделей управління реалізацією бізнес-проектів у підприємництві та процедур розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Для студентів, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх фахово зацікавлених осіб.
Автор:
О.В. Єгорова, Л.О. Дорогань-Писаренко, Ю.М. Тютюнник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
В посібнику висвітлені теоретико-методологічні та організаційні аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Аналітичний процес розглядається системно і комплексно, посібник включає розділи «Теорія економічного аналізу», «Аналіз наявності та використання ресурсного потенціалу підприємства», «Аналіз виробництва та реалізації продукції, результатів господарської діяльності підприємства», «Аналіз фінансового стану». Посібник розрахований, у першу чергу, на здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та напряму підготовки 051 «Економіка».
Автор:
Н.І. Синькевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
945 Кб
Тип документу:
Книга
Подані лекції розкривають суть і значення економічного аналізу як засобу вивчення господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, оцінюють роль економічного аналізу в прийнятті управлінських рішень у сучасних умовах; ознайомлюють з методами аналітичних досліджень господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів за певний період і на перспективу, оцінюють вплив факторів на показники господарської діяльності підприємства та виявляють використані резерви.
Автор:
Г.Ю. Міщук, Т.М. Джигар, О.О. Шишкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
За ред. О.М. Сохацької
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
12.67 Мб
Тип документу:
Підручник
Автор:
Ю.Ю. Верланов, О.Ю. Верланов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.2 Мб
Тип документу:
Книга
У запропонованому навчальному посібнику розглядаються основні аспекти теорії й практики бізнес-планування. Складається з двох частин: теоретичної, де викладено базову інформацію з питань підприємництва, маркетингу, та практичного блоку, де послідовно представлено методику розробки бізнес-плану. Особливість організації навчального курсу полягає в тому, що теоретичні знання закріплюються слухачами на практичних заняттях та в позааудиторний час у процесі розробки бізнес-плану проекту.
Автор:
Уклад. А.М. Одарченко, К.В. Сподар, О.О. Лісніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
810 Кб
Тип документу:
Книга
Опорний конспект лекцій
Автор:
А.В. Катаєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальне видання підготовлено у відповідності до навчальної програми дисципліни «Маркетинг». Містить структурно-логічні, розрахунково-аналітичні та ситуаційні завдання, виконання яких передбачається студентами як в аудиторії, так і самостійно, а також контрольні тестові запитання для перевірки рівня засвоєння знань. Посібник призначений студентам економічних спеціальностей.
Автор:
Martin Christopher
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.55 Мб
Тип документу:
Книга

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 134 252